<<
>>

Zariadenie sociálnych služieb Rosa je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré poskytuje všestrannú starostlivosť prijímateľom sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu.

Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo osobám s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby osobám s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

Špecializované zariadenie poskytuje sociálne služby deťom s diagnózou pervazívna vývojová porucha. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

 

Aktivity | Novinky

udialo sa u nás | 25.9.2023

 

Červený nos                                               

          Pondelok 21. augusta mám vyčarili úsmev na tvári herci z občianskeho združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors, ktorí prinášajú deťom  radosť a dobrú náladu. Na viacerých  oddeleniach nášho zariadenia nám odohrali  niekoľko predstavení programu Fidlikára. Veľmi sa nám páčilo práve to, ako na úvod spievali naše mená. Potom nám sľúbili, že si spoločne zahráme na hudobné nástroje, ktoré doniesli v kufroch. Pretože stratili od nich kľúče, spoločne sme ich začali hľadať. Na záver sme si zaspievali pieseň a zároveň zahrali na „hudobných nástrojoch“, ktoré sme našli v kufroch.  Veľmi pekne ďakujeme za milé a príjemné stretnutia, ktoré potešili  najmä naše deti .

 
>>> viac

udialo sa u nás | 22.9.2023

Návšteva ZOO

          Počas letných prázdnin sme využili slnečné počasie na návštevu zoologickej záhrady.  Klientom  so Špecializovaného zariadenia pre deti s PAS sa páčili zvieratká z rôznych kútov sveta,  atrakcie, ihriská a množstvo ďalších podnetov.. Návštevu zoologickej záhrady nám spestrila cesta Safari autobusom, počas ktorej sme sa dozvedeli viaceré zaujímavosti o zvieratkách a ich živote. Výlet nám spríjemnilo občerstvenie v  bufete, kde si každý klient našiel to svoje obľúbené. Deti si z výletu odniesli dobrú náladu, úsmev a nové zážitky.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 22.9.2023

Naše Mesto

          Projekt Naše mesto predstavuje najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva v strednej Európe a my máme česť byť jeho súčasťou. Vďaka Nadácii PONTIS a spoločnosti Generali sme v našom ZSS Rosa privítali 60 dobrovoľníkov, ktorí nám spolu s našimi zamestnancami pomohli pri úprave záhonov, maľovaní domčeka pre zvieratká a budovaní náučného chodníka. Neodradili ich ani náročné podmienky teplého počasia...prišli a nechali u nás kúsok svojej energie, svojho času a svojej práce, aby skrášlili a zlepšili prostredie nášho zariadenia sociálnych služieb... Radi by sme poďakovali každému jednotlivcovi a obom spoločnostiam za pomoc a pracovné nasadenie, za fajn atmosféru, plnú ľudskosti a človečiny J...človeka robia skutočným človekom činy... a to, čo robíme pre druhých má nevyčísliteľnú hodnotu...

ďakujeme Vám....

 
>>> viac

udialo sa u nás | 22.9.2023

Júnové stretnutie s gymnazistami z Gymnázia Matky Alexie

          So študentmi z Gymnázia Matky Alexie sme sa stretli v krásny júnový deň, 13.06.2023, v našom areáli. Naše stretnutie sa nieslo v športovom duchu. Mali pre nás pripravené športové disciplíny, do ktorých sme sa všetci nadšene zapojili. Priniesli aj sladké odmeny, ktoré dostal každý účastník športového stretnutia. Na ich návštevu sme boli pripravení aj my – upiekli sme perník a bublaninu a ponúkli sme ich bazovou malinovkou.

Po súťažiach sme si posadali a zaspievali si staré elánovské evergríny s hudobným doprovodom ukulele a gitary, ktoré si gymnazisti priniesli

Keď prišiel čas odchodu, našim kamarátom z Gymnázia Matky Alexie sa odísť vôbec nechcelo, dobre sa s nami cítili a my s nimi tiež. Dohodli sme si však ďalšie stretnutia, na ktoré sa všetci veľmi tešíme. Je krásne, tráviť spolu čas a učiť sa jeden od druhého...

 
>>> viac

udialo sa u nás | 25.9.2023

Poďakovanie

          úžasné na bežných dňoch je, že sa nám niekedy pritrafia pekné stretnutia, ktoré sme neplánovali...odrazu sa pred nami ocitnú dary, ktorým nielenže vdýchneme nový život, ale ktorými vedieme našich klientov k EKO  zmýšľaniu a nezaťažovaniu našej planéty...a potom sa dostavia tie krásne pocity...  niekto na nás  myslí...nájde si čas a príde k nám...prinesie kúsok svojho predchádzajúceho každodenného života a venuje ho našim klientom... ďakujeme za bicykel, korčule, tašky, tričká a všetky tie malé veľké veci, ktoré potešili a rozšírili ponuku aktivít a možností v našom Zariadení sociálnych služieb ROSA... ďakujeme za úsmevy a milé slová... vážime si Vašu ľudskosť a dobrosrdečnosť...krásne leto, priatelia...

 
>>> viac

udialo sa u nás | 22.9.2023

Ozdravno-relaxačný pobyt v Taliansku

         V júnových dňoch od 16.06. do 25.06.2023 sa znova uskutočnil ozdravno-relaxačný pobyt našich prijímateľov, spolu s rodičmi a ich rodinnými príslušníkmi a tiež našich zamestnancov, pri Jadranskom mori v Taliansku, v letovisku Bellaria Igea Marina v blízkosti talianskeho mesta Rimini. Na miesto oddychu sme sa odviezli pohodlným klimatizovaným autobusom. Cesta prebehla príjemne a rýchlo. Po príjazde do Bellarie Igey Mariny nás v hoteli California čakali naši známi hoteliéri Clara a Temi a ich pomocník Clajdy. Pobyt začínal večerou – úžasnými talianskymi cestovinami. More bolo príjemné, slniečko hrialo a piesok bol horúci – takže oddych mohol začať. Okrem slnenia a plávania v mori sa dovolenkári mohli zúčastniť rôznych výletov. Napríklad do mestského štátu San Marino alebo do Delfinária.

Večerné vychádzky na promenáde s ochutnávaním talianskej zmrzliny striedali vychádzky po pobreží. Každý si vychutnával svoj ozdravno-relaxačný pobyt podľa svojej chuti. Diskotéka v záverečný deň rozprúdila dobrú ale rozlúčkovú náladu.

Po nazbieraní nových síl a pekného opálenia sa znova tešíme na ďalší možný pobyt pri mori.

 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 25.9.2023

Deň otvorených dverí  ZSS Rosa

          ZSS Rosa otvorila svoje brány, v rámci svojho tradičného Dňa otvorených dverí,  31. mája 2023... a to nielen prijímateľom sociálnych služieb, rodinným príslušníkom a zamestnancom, ale i hosťom, priateľom a skvelým ľuďom... Akcia, ktorá sa každoročne koná v našom krásnom areáliku, sa opätovne vydarila... Nechýbal pekný program, vystúpenie našich mažoretiek, roztancoval nás FS Čečina, pantomímu a umelecký prednes sme mali možnosť zažiť vďaka Konzervatóriu na Tolstého ulici v Bratislave, Emeri – stály dobrovoľník nášho zariadenia, sa predstavil hrou na atypický hudobný nástroj a hlavný hosť -  Martin Jakubec rozprúdil v žilách krv všetkým prítomným. Počasie nám vyšlo na jednotku, prítomní sa mohli dosýta vyblázniť na nafukovacích hradoch, kolotočoch, stanovištiam našej partnerskej školy, nechýbalo občerstvenie, fantastické démonické  dvojkolesové mašiny s úžasnými a ochotnými motorkármi a vozenie sa na nich. Celý čas mal hudobne pod palcom skvelý DJ, takže sa u nás spievalo a tancovalo do spokojna. Za týmto dňom stojí veľa úsilia mnohých jednotlivcov a skupín, ktorí sa postarali o plné brušká, pohodovú atmosféru a všetko, čo sme mohli zažiť...

Naše poďakovanie patrí rodičom, ktorí svojou účasťou prispeli nielen k skvelej atmosfére, ale svojou prítomnosťou umožnili našim pracovníkom venovať pozornosť prijímateľom sociálnych služieb, ktorí počas popoludnia potrebovali našu  asistenciu. Ďakujeme i dobrovoľníkom z Bratislavského dobrovoľníckeho centra a Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa, ktorí prišli do ZSS Rosa v rámci týždňa dobrovoľníctva na ich škole. Naše ĎAKUJEM patrí aj spoločnostiam – Pekáreň u Floriánka /Bratislava/, Eurozel s.r.o. /Bernolákovo/ , Mabonex Slovakia s.r.o,/ Piešťany/ , Bell Zvolen a.s., Berto SK s.r.o.,   Univeler Slovensko s.r.o.... Všetky spoločnosti sa spolupodieľali na bezplatnom zabezpečení občerstvenia – nanukov, pečiva, ovocia, zeleniny, mäska na prípravu chrumkavých a výborných rezňov a výraznou mierou prispeli k celkovej spokojnosti všetkých účastníkov podujatia. Deň otvorených dverí sa uskutočnil aj vďaka intenzívnej spolupráci so Spojenou školou internátnou, ktorá zabezpečila nielen stánky s výrobkami jednotlivých učebných odborov, ale i aktivity a maľovanie na tvár, za spoluprácu ďakujeme aj Spojenej škole, s ktorou sa delíme o spoločné priestory. Naše veľké poďakovania patrí i vystupujúcim, ktorí si našli čas a s chuťou vniesli do nášho dňa umenie a zmyselné zážitky.

Vážime si osobný alebo finančný vklad každého, kto sa spolupodieľal na tvorbe magického popoludnia.  Ak si môžeme vzájomne niečo dať a obohacovať jeden druhého, robme tak vždy, keď je to čo i len trochu možné... presne to z nás robí ľudí... s citom a zmyslom pre život so skutočnými hodnotami... všetci môžeme rásť... dovidenia o rok, priatelia...už teraz sa na každého z Vás tešíme...

 

 

 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 22.9.2023

Deň dobrovoľníctva 

          V dňoch 31. mája a 1. júna sa v rámci dobrovoľníckeho programu zapojili do  aktivít v našom zariadení žiaci  z Bilingválneho  gymnázia C. S. Lewisa. Na deň otvorených dverí našim prijímateľom spríjemnili deň, poskytli im podporu pri presunoch v areáli zariadenie, pomohli im pri súťažiach a aktivitách a sprevádzali ich v priebehu popoludnia. Vo štvrtok   sa pustili do zveľaďovania a úpravy vonkajšieho areálu, čistili záhony a chodníky od buriny a kosili trávnaté plochy.  Ďakujeme  im a dúfame, že sa opäť stretneme pri ďalších zaujímavých aktivitách.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 22.9.2023

V Bratislave znela hudba vždy

          Slovenská filharmónia sa s nami rozlúčila posledným koncertom z cyklu Hudobná akadémia v 74. koncertnej sezóne 2022/2023, ktorý sme navštívili dňa 02.06.2023 v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie. I tento koncert nám sprostredkovala naša kultúrna patrónka pani Anna Šalgovičová a Občianske združenie Nádej na život. Koncert s názvom Hudba v Bratislave nám priblížila svetoznámych skladateľov, ktorých dvorným mestom bola Bratislava. A naznačil nám, že v našom hlavnom meste hudba a najmä kvalitná hudba znela vždy, bez ohľadu na spoločenské prostredie. V podaní Slovenského komorného orchestra pod vedením umeleckého vedúceho Ewalda Danela zazneli mnohým známe skladby. Aj posledným koncertom Hudobnej akadémie nás sprevádzal moderátor Martin Vanek.Od autora Johanna Sigismunda Kussera to bola Ouvertúra C dur Marche. Wolfgang Amadeus Mozart zložil skladbu Rondo Alla turca. Bratislavský rodák Johann Nepomuk Hummel zasa skladbu Kinder – Zukerbäcker – tänze.

Uhorským folklórom sa inšpiroval skladateľ Johannes Brahms v diele Uhorský tanec č. 5. Béla Bartók zložil skladbu Deťom, Sz. 42. Od českého dirigenta pôsobiaceho v Slovenskom národnom divadle Oskara Nedbala zaznela skladba Valse triste.

V dnešnom koncerte zazneli aj skladby od Alexandra AlbrechtaScherzo pre komorný orchester, od Ľudovíta Rajtera skladba Tri slovenské tance: Tanec č. 2.

Záverečnou skladbou bolo dielo prvého slovenského autora slovenskej opery Krútňava – Eugena SuchoňaObrázky zo Slovenska: Keď sa vlci zišli, Hlboký jarčok.

Krásne hudobné diela nás previedli Bratislavou, na miesta kde skladatelia tvorili, žili alebo sa zdržiavali pri pobyte v Bratislave a ukázali nám aká je hudba čarovná a plná fantázie.

Dnešné hudobné stretnutie nám opäť sprostredkovala naša kultúrna patrónka pani Anna Šalgovičová a Občianske združenie Nádej na život.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 22.9.2023

Arborétum Mlyňany – Zámok Topoľčianky

         V príjemný slnečný deň 30.05.2023 sme sa zúčastnili výletu do Arboréta Mlyňany SAV a Zámku Topoľčianky. Výlet nám sprostredkovala naša kultúrna patrónka pani Anna Šalgovičová a Občianske združenie Nádej na život. Výletu sa zúčastnili aj žiaci zo Špeciálnej základnej školy na Hálkovej ulici v Bratislave. Naše putovanie sme začali v krásnom prostredí Arboréta Mlyňany SAV, ktoré sa nachádza v obci Tesárske Mlyňany. Mali sme možnosť pod vedením našej sprievodkyne dozvedieť sa niečo o vzniku a výsadbe Arboréta jeho zakladateľom grófom Ambrózym. Videli sme najstarší strom a celú škálu cudzokrajných drevín, no aj drevín zo Slovenska. Po prehliadke a nákupe suvenírov a rastliniek v záhradníckej predajni Arboréta sme sa presunuli na obed. Po obede sme navštívili Zámok Topoľčianky. V klasicistickej časti Zámku je umiestnené Múzeum historického nábytku. V druhej renesančnej sa nachádza hotel, ktorý ponúka služby pre rôzne príležitosti.

V národnej kultúrnej pamiatke sme si mohli pozrieť pôvodný nábytok Zámku, pani sprievodkyňa nám vysvetlila načo sa používal a tiež nám porozprávala o jednotlivých spôsoboch výroby krásneho historického nábytku. Našu návštevu Zámku sme zakončili v pracovni prvého československého prezidenta T. G. Masaryka, ktorý tu pracoval, prijímal politikov či zahraničné návštevy.

Náš príjemný a poučný výlet sme zakončili pri kapučínku a vybrali sa na spiatočnú cestu.

Ďakujeme našej kultúrnej patrónke pani Anne Šalgovičovej a Občianskemu združeniu Nádej na život, že sme sa mohli zúčastniťvýletu so spoznávaním dendroflóry Slovenska a zároveň aj slovenskej histórie.

 
>>> viac