<<
>>

Stravovanie

 

Stravovanie je neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o klienta v ZSS Rosa. Riadime sa Materiálno-spotrebnými normami s odporúčaním týkajúcim sa zostavovania jedálnych lístkov a odporúčanými výživovými dávkami. V našom zariadení poskytujeme klientom raňajky, desiatu, obed, olovrant a večeru. Pripravujeme stravu racionálnu, hepatickú, bezlepkovú, redukčnú a individuálne diéty s obmedzeniami podľa potrieb klienta. Strava je energeticky a výživovo vyvážená s dostatkom ovocia a šalátov z čerstvej zeleniny. K obedu poskytujeme pitný režim vo forme ovocných čajov, citronády príp. mliečnych nápojov. Jedálne lístky sa predkladajú stravovacej komisii na schválenie na obdobie 4. týždňov. K nahliadnutiu sú na internetovej stránke www.domovrosa.sk
 
Výdaj stravy:
 
Raňajky a desiata:   7.00 - 8.00 hod.
 
Obed: 12.00 - 13.45 hod.
 
Olovrant: 14.30 - 15.00 hod.
 
Večera: 17.45 - 19.00 hod.
 
 
Prihlasovanie a odhlasovanie stravy:
 
Telefonicky na t.č.: 02/54773440, 0911987693
 
e-mail strava@domovrosa.sk
 
Obed, olovrant a večeru je možné prihlásiť a odhlásiť len do 7.30 hod. v daný deň.
 
Raňajky, desiatu je potrebné odhlásiť deň vopred do 14.00 hod.
 
Žiadame Vás o presné dodržiavanie uvedeného času. V prípade neodhlásenia zo stravy sa považuje klient za prítomného/strava je zaúčtovaná/. V prípade neprítomnosti pracovníčky stravovacej prevádzky, kontaktujte prosím sociálne 
pracovníčky.