<<
>>

Individuálny plán

 

Dôležitým aspektom zákona o sociálnych službách – Zákon 448/2008 je dôraz na individualizáciu služieb. Kľúčovým nástrojom tohto prístupu k občanovi so špeciálnymi potrebami je „Individuálny plán rozvoja“. Cieľom ZSS Rosa, ako poskytovateľa sociálnych služieb, je integrácia klienta do bežného života. Služby sú postavené tak, aby umožnili klientovi čo najplnohodnotnejšiu účasť na sociálnom, kultúrnom, ekonomickom živote spoločnosti. Vedieme klienta k rozvoju jeho samostatnosti, podporujeme kontakty a vzťahy klientov s prirodzeným sociálnym prostredím. Individuálne plánovanie vnímame ako proces, ktorého centrom je samotný klient so špeciálnymi potrebami bez ohľadu na mieru jeho postihnutia.

Individuálny plán rozvoja osobnosti  (IPRO)obsahuje ciele, zdroje a potrebné služby pre klienta. Sám klient je ten, kto vie najlepšie, čo potrebuje a chce. Odborní pracovnici ZSS Rosa majú prehľad o možnostiach a alternatívnych riešeniach individuálneho plánu. V prípade ak sa jedna o individuálny plán dieťaťa, je zabezpečené služby nielen preň, ale aj pre celu jeho rodinu.