<<
>>

Zariadenie sociálnych služieb Rosa je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré poskytuje všestrannú starostlivosť prijímateľom sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu.

Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo osobám s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby osobám s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

Špecializované zariadenie poskytuje sociálne služby deťom s diagnózou pervazívna vývojová porucha. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

 

Aktivity | Novinky

udialo sa u nás | 11.7.2022
Navštívili sme Galériu Mesta Bratislavy v Pálffyho paláci

Dňa 31.05.2022 (utorok) sme navštívili Galériu Mesta Bratislavy a jej expozície v Pálffyho paláci.

V galérii sme si mohli prezrieť stále expozície „Poldruha storočia – Maliarstvo a sochárstvo 1800 – 1950“. Tiež „Gotickú tabuľovú maľbu a plastiku“.

Najviac nás však upútala výstava „Fenomény. Slovenské výtvarné umenie druhej polovice 20. storočia. V jednej expozícii sme mali prejsť zrkadlovým tunelom obloženým knihami. Bol to veľmi zaujímavý zážitok, ktorý nám pohltil všetky zmysly.

Po prehliadke galérie sme sa zastavili ešte na zmrzlinu na Hviezdoslavovom námestí. Príjemná prechádzka v slnečných uliciach sa nám veľmi páčila..

 
>>> viac

udialo sa u nás | 20.1.2023
Výlet Znojmo - Brno

Dňa 09.06.2022 (štvrtok) sme pripravili výlet na južnú Moravu, kde sme navštívili mestá Znojmo a Brno. Počasie pred odchodom nám síce neprialo, ale postupne, ako sme sa na Moravu približovali, sa začínala obloha vyjasňovať a dážď ustupoval.

Náš výlet sme začali v historickom meste Znojmo. Tu sme mali naplánovanú prehliadku mesta turistickým vláčikom. Nastúpili sme na hlavnom kruhovom objazde mesta Znojmo a viezli sme sa starobylým námestím s tržnicou, historickými uličkami až ku Louckému kláštoru, kde sme mali prestávku. Je to impozantná budova, bohužiaľ čas sa na nej negatívne podpísal. No i tak sú tu sprevádzkované obchodíky – vinotéky a predajne so suvenírmi. Mohli sme si tu kúpiť magnetky. Vláčik nás potom previezol pod viaduktom a hore kopcom opäť do historického centra a ku kruhovému objazdu, kde sme vystúpili. Prešli sme cez cestu a v blízkej reštaurácii sme sa naobedovali.

Po kávičke sme si ešte v obchodíku kúpili suveníry a vydali sme sa na cestu do Brna. Priamo v centre mesta – Brno – stred sa nachádzal ďalší cieľ nášho výletu – protiletecký a protiatómový kryt Bunker 10 – Z. Kryt bol prísne tajný a počas 2. svetovej vojny slúžil ako úkryt pre vedenie mesta, aby odtiaľ organizovalo evakuáciu občanov. Môže sa v ňom ukrývať až 500 osôb počas troch dní. Počas predchádzajúceho zriadenia mal rôzne využitie. V súčasnosti je sprístupnený verejnosti. Je v ňom zriadená aj kaviareň a konajú sa tu rôzne koncerty. Po prehliadke sme sa vydali na spiatočnú cestu do Bratislavy.

Výlet bol realizovaný z dotácie poskytnutej mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves,  za čo im ešte raz veľmi pekne ďakujeme. Videli sme niečo nové a veľmi zaujímavé a tiež sme videli krásnu moravskú krajinu, ktorá nám je stále veľmi blízka.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 9.6.2022
Deň otvorených dverí

Po dvojročnej prestávke sme 2. júna opäť usporiadali DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý  tradične spájame aj s oslavou Medzinárodného dňa detí.

V spolupráci so školami, ktoré sídlia v areáli zariadenie sme otvorili dvere pre všetkých, ktorí mali záujem vidieť naše zariadenie,  dozvedieť sa  o tom, ako naše zariadenie funguje a stretnúť sa s našimi klientmi a zamestnancami. Hostia a rodičia mohli nahliadnuť do vnútorných priestorov, posedieť v areáli zariadenia, občerstviť sa a porozprávať sa so známymi a priateľmi. Veľmi nás teší  účasť  aj bývalých prijímateľov a zamestnancov na Dni otvorených dverí.

Pre všetkých  sme  pripravili popoludnie plné zábavy, atrakcií a súťaží. Pre deti skákacie hrady, pre starších kolotoč. Opäť prišli motorkári, ktorí povozili všetkých, ktorí prejavili záujem. Klienti sa tešili z penovej show, ktorú zabezpečili hasiči z Devínskej Novej Vsi. Pripravené boli zábavné súťaže, maľovanie na tvár a samozrejme bohaté občerstvenie – nápoje, zmrzlina, pukance, hot-dog, sladké maškrty a na záver voňavé rezne na večeru.

Záver dňa bol veľmi aktívny a zakončili sme ho  všetci  na super diskotéke. S oslavou tohto dňa sa jednoznačne spájala dobrá nálada, príjemná atmosféra a bohatý program.

Naše úprimné poďakovanie patrí aj  všetkým sponzorom a dobrovoľníkom,  vďaka ktorým sme mohli zorganizovať  krásne a veselé popoludnie.

Ďakujeme a vidíme sa o rok.

Sponzori: Berto, Tesco, Algida, Poštová banka, Hasiči Devínska Nová Ves, motorkársky klub Kikušovci, motorkársky klub Thunder Rides

 
>>> viac

udialo sa u nás | 9.6.2022
Tanec v Slovenskej filharmónii

Dňa 03.06.2022 sme mali možnosť zúčastniť sa na záverečnom koncerte 73. koncertnej sezóny cyklu Hudobnej akadémie v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie. Aj tentoraz nám náš úžasný kultúrny zážitok sprostredkovala naša kultúrna patrónka pani Anna Šalgovičová a Občianske združenie Nádej na život.

            Pod názvom „Tanec od sarabandy po tango“ nás Slovenský komorný orchester pod vedením umeleckého vedúceho Ewalda Danela voviedol do atmosféry počiatkov párového tanca. Tanec sarabanda bol pre svoje, na tú dobu, odvážne tanečné kroky, na španielskom kráľovskom dvore zakázaný. Vypočuli sme si tiež tance zo zbierky Melodiarium od skladateľa Vladimíra Godára, ktoré dokresľovali tanec hajdúchov, čiže pastierov. Táto melódia je tiež zvučkou obľúbeného animovaného seriálu o Jurošíkovi, ktorý nakreslil Marián Vanek.

            Moderátor Martin Vanek si prizval na pomoc aj tanečníkov Karola Brulla a Viktoriu Bolender, ktorí nám zatancovali tanec menuet na tóny skladby Johanna Nepomuka Hummela – Menuet zo sláčikového kvarteta G dur, op. 30 č. 2. Skladba od Johanna Straussa ml. Na krásnom modrom Dunaji, op.314 nám priblížila viedenský valčík. Skladbou Škoda lásky od autora Jaromíra Vejvody sme si priblížili veselú a rytmickú polku. Ako symfonickú skladbu sme si vypočuli Uhorský tanec č. 5 G mol, od autora Johannesa Brahmsa, ktorá vznikla na motívy čardáša.

            Vášnivý tanec plný improvizácie a dojemnej hudby je tanec tango. Naši tanečníci nám ho zatancovali na skladbu od Carlosa Gardela Por una carbeza. A preto, že aj na Slovensku bolo tango veľmi obľúbené mohli sme si v podaní Slovenského komorného orchestra vypočuť tango od slovenského skladateľa Gejzu dusíka s názvom Rodný môj kraj.

            Na dnešnom koncerte sa nám veľmi páčilo spojenie hudby s pohybom, spojenie orchestra a tanečníkov. Aj dnešné hudobné stretnutie nám sprostredkovala naša kultúrna patrónka pani Anna Šalgovičová a Občianske združenie Nádej na život. Tešíme sa na otvorenie 74. koncertnej sezóny a pokračovanie Hudobnej akadémie v Slovenskej filharmónii.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 9.6.2022
Marianka pri Bratislave

Pekne pocasie a  nadsenie pre prakticke vyuzitie socialnych zrucnosti  vyuzila skupina  klientov RS -USK Rosa, pri objavovani prirodnych a sakralnych pamiatok v blizkej Marianke pri Bratislave..

 
>>> viac

udialo sa u nás | 26.5.2022
Fandíme hokeju
 
>>> viac

udialo sa u nás | 26.5.2022
V máji sme maľovali dúhu
 
>>> viac

udialo sa u nás | 24.5.2022
Hudobný príbeh lásky Radúza a Mahulieny

Náročné obdobie protipandemických opatrení proti ochoreniu COVID 19 sa postupne zmierňuje a preto je možné opätovne navštevovať aj hudobné podujatia, ktoré máme veľmi radi.

         Medzi takéto veľmi obľúbené podujatia patria aj koncerty z cyklu Hudobná akadémia Slovenskej filharmónie. V tomto roku je to už 73. koncertná sezóna 2021/2022, ktorá sa pravidelne uskutočňuje v jej Koncertnej sieni.

         Dňa 06.05.2022 sme mali možnosť zúčastniť sa prvého koncertu tohto cyklu venovaného príbehu vernej lásky Radúza a Mahulieny z dvoch znepriatelených kráľovských rodín. Aj tentoraz nám náš úžasný kultúrny zážitok sprostredkovala naša kultúrna patrónka pani Anna Šalgovičová a Občianske združenie Nádej na život.

         Príbeh Radúza a Mahulieny je slovenská rozprávka, ktorá bola pred 120 rokmi literárne spracovaná českým básnikom Júliusom Zeyerom. Hudobne príbeh vernej lásky spracoval český hudobný skladateľ Josef Suk. V dnešnom predstavení sme mali možnosť okrem hudobného zážitku v podaní Slovenskej filharmónie pod vedením dirigenta Martina Majkúta tiež zhliadnuť bábkový príbeh v podaní bábkohercov z Bábkohereckého súboru Teátro Neline, pod vedením umeleckej vedúcej Petronely Dušovej. Moderátorom koncertu je aj v tejto sezóne Martin Vanek.

         Koncert suity z hudby op. 16 zaznel v štyroch častiach. Prvá bola O vernom milovaní Radúza a Mahulieny a ich strastiach (Adagio ma non troppo), druhá Hra na labute a pávy (Intermezzo II Andante sostenuto). V tretej časti zaznela Smútočná hudba (Intermezzo II Andante sostenuto). Posledná časť nám predstavila Kliatbu Runy a ako bola láskou zrušená (Allegro appassionato).

         Strhujúci hudobný zážitok umocnený bábkovým stvárnením nás úplne pohltil a zanechal v nás krásny kultúrny zážitok. Verná láska zvíťazila aj nad prekážkami a milovaní sa opäť stretli.

         Aj dnešné hudobné stretnutie nám sprostredkovala naša kultúrna patrónka pani Anna Šalgovičová a Občianske združenie Nádej na život.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 24.5.2022
turnaj v malom futbale

Deň 5.5. 2022 sa niesol v znamení športu. Podarilo sa nám zorganizovať prvý ročník turnaja v malom futbale o pohár. Akcia sa konala v priestoroch rehabilitácie. Boli sme svedkami pekných športových výkonov. Všetci zúčastnení sme si užili riadnu porciu zábavy. Každý účastník mal k dispozícii občerstvenie a bol odmenený vecnými cenami.

Veríme, že v novozaloženej tradícii sa nám podarí pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.

S pozdravom kolektív rehabilitácie.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 24.5.2022
Autosalón 2022

Počkaj až prídem raz na Ferrari Ako sa moje dievča zatvári? Možno sa bude krásne červenať Presne jak Ferrari
Dňa 28.04.2022 sme navštívili výstavisko Incheba, kde sme mohli vidieť výstavu Autosalón 2022.  Autosalon s tohtoročným podtitulom „salon mobility“ .Zaujala nás sekcia Caravan Show, ktorá nám ukázala možnosti dlhých ciest a oddychu na štyroch kolesách prostredníctvom karavanov, obytných vozidiel či prívesov. Mohli sme vidieť krásne športové autá od rôznych výrobcov. Vystavovatelia tu umiestnili aj autá – veterány. Bol to krátky výlet do minulosti motorizmu. Výstava sa nám veľmi páčila a určite ju navštívime aj v budúcom roku.

 
>>> viac