<<
>>

Stav na konte klienta

Na základe prideleného hesla si v tejto sekcii môžete prezrieť finančný stav na konte Vášho, alebo Vám zvereného dieťaťa v reálnom čase. Pre prezeranie konta sa musíte prihlásiť pomocou variabilného symbolu a hesla, ktoré Vám poskytli naši zamestnanci.


Prihlásenie
Variabilný symbol:
Heslo: