<<
>>

Zariadenie sociálnych služieb Rosa je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré poskytuje všestrannú starostlivosť prijímateľom sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu.

Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo osobám s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby osobám s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

Špecializované zariadenie poskytuje sociálne služby deťom s diagnózou pervazívna vývojová porucha. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

 

Aktivity | Novinky

udialo sa u nás | 20.4.2023

Organ – kráľ hudobných nástrojov

V Slovenskej filharmónii pokračuje cyklus Hudobná akadémia, ktorý je súčasťou jej 74. koncertnej sezóny.

Dňa 14.04.2023 sme v budove Reduty mali možnosť počuť hudobný nástroj – organ, ktorý je považovaný za kráľa hudobných nástrojov. Vznikol v oriente a postupne ho zdokonaľovali aj Gréci. Tak ako ho poznáme dnes, je klávesový a dychový hudobný nástroj súčasne. Je najväčším a najzložitejším hudobným nástrojom na svete.

Organ Slovenskej filharmónie je nový nástroj, bol vyrobený v roku 2011. Najmenšia píšťala má dĺžku 8 mm, najväčšia 10 m a váži 200 kg. Je vyrobený z dvanástich druhov dreva. Na dnešnom koncerte na organ hral organista Marek Vrábel. Koncertom nás sprevádzal Martin Vanek.

Veľmi pekným úvodom bola skladba od autora Richarda Straussa s názvom Tak riekol Zarathustra. Nasledovala skladba autora Johanna Sebastiana Bacha – Toccata D mol.

O tom, že organ vie zahrať aj zvuky zvonov sme sa mohli presvedčiť v skladbe autora Luisa Vierneho – Zvony z kaplnky v Longpont, op. 31.

         Asi najznámejšou organovou skladbou je Svadobný pochod (Sen noci svätojánskej) od autora Felixa Mendelssohna Barthodyho. Je súčasťou takmer každého svadobného obradu.

         Na organovom koncerte sme si mohli, v úžasnom podaní organistu Mareka Vrábela, ešte vypočuť skladby autorov Luisa Vierneho – Pieseň op. 31, Alexandra Guilmanta – Sonáta D mol op. 42, Felixa Mendelssohna Bartholdyho – Sonáta D mol – Finále, op. 65 č. 6. Krásnym záverom bola skladba Toccata z 5. Symfónie pre organ, op. 42.

Na dnešnom koncerte sme sa dozvedeli čo je organ, z čoho sa skladá a ako sa na organe hrá. Všetky prednesené skladby sa nám veľmi páčili.

         Aj dnešné hudobné stretnutie nám sprostredkovala naša kultúrna patrónka pani Anna Šalgovičová a Občianske združenie Nádej na život.JČ

 
>>> viac

udialo sa u nás | 12.4.2023
Veľkonočná výstava

Koncom marca sme v spolupráci s odborným učilišťom zorganizovali tvorivé dielne tematicky zamerané k blížiacim sa veľkonočným sviatkom. Naši klienti  s podporou  a pomocou odborných zamestnancov vytvorili vlastnoručne zaujímavé jarné dekorácie a ozdoby, pri zdobení kraslíc použili viaceré techniky.  Z vyrobených dekorácií a ozdôb spojených s prichádzajúcou sa jarou sme  začiatkom apríla pripravili  vo vstupnej budove výstavu, ktorá bola spojená s vyhodnotením najzaujímavejších výrobkov. Nechýbali ani sladké odmeny.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 4.4.2023

MODRÝ DEŇ – deň povedomia o autizme

2. apríl bol Organizáciou spojených národov vyhlásený za Svetový deň povedomia o autizme. Symbolom je modrá farba. Svetový deň povedomia o autizme pomáha nielen autistom a ich rodinám, ale aj celej spoločnosti. Autizmus je okolo nás. Niektorí s ním žijeme každodenne, niektorí ho vnímame len z počutia.

 

Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya v Bratislave nám pri tejto príležitosti pripravil aktívny športový program, ktorého boli súčasťou deti zariadení sociálnych služieb. Zúčastnilo sa aj naše Zariadenie sociálnych služieb ROSA, ktoré reprezentovali deti zo Špecializovaného zariadenia pre deti s PAS, spolu aj so svojimi terapeutmi. Naše deti sa aktívne zúčastnili jednotlivých športových aktivít, ktoré mali pripravené zamestnanci Centra sociálnych služieb prof. Karola Matulaya. Naši klienti sa zúčastnili bublinkovej aktivity, zbierania loptičiek do nádoby, tanca pri hudbe či dráhy, ktorú bolo treba prejsť pomocou kolobežky.

Deti si z tohto dňa odniesli dobrú náladu a úsmev na tvári. Veľmi radi sa zúčastnime tejto udalosti aj nasledujúci rok a zároveň ďakujeme za pozvanie.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 27.3.2023
Deň vody

Pri príležitosti Svetového dňa vody 22. marca 2023 sme si s našimi PSS vyrobili svoju rieku s vodnými zvieratkami. Počas výchovno – vzdelávacích prezentácií sa všetci PSS interaktívne zapojili a spoločne sme si vzájomne odovzdávali získané vedomosti o vode. Na záver sme si pozreli krátky film o kolobehu vody. Našou aktivitou sme sa snažili podporiť povedomie o dôležitosti vody pre náš život hravou a záujmovou formou.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 20.3.2023
Koho považujeme za otca symfónie ?

Veľmi sme sa potešili ďalšiemu koncertu z cyklu Hudobná akadémia, ktorý už v 74. koncertnej sezóne pripravila Slovenská filharmónia. Koncert, ktorý sme navštívili dňa 17.03.2023 nám pomohol nájsť, takmer doslovne, otca symfónie ako autora tohto hudobného žánru. Pod názvom Joseph Haydn –otec symfónie sa skrývali jeho najpopulárnejšie symfónie. Aj tentoraz nám náš úžasný kultúrny zážitok sprostredkovala naša kultúrna patrónka pani Anna Šalgovičová a Občianske združenie Nádej na život. Hudobné diela nám predniesol Symfonický orchester Slovenskej filharmónie pod vedením dirigenta Gérarda Korstena. A tradične nás celým koncertom sprevádzal moderátor Martin Vanek. Keďže všetky symfónie, ktoré Joseph Haydn skomponoval majú len číslo, hudobní odborníci, ale aj nadšenci klasickej hudby privítali, že niektoré z jeho symfónií dostali prívlastkové názvy typické pre zvukovú paletu v jednotlivom diele.  Okrem Symfónie č. 97 C dur sme si mohli vypočuť aj Symfóniu č. 8 G dur – Večer, Hrob alebo Symfóniu č. 73 D dur – Poľovačka, ktorej zvuky nám pripomínali lov. Na pódiu sme privítali tiež trúbkára Stanislava Masaryka, ktorý nám predniesol Koncert pre trúbku a orchester Es dur. Jeho hra sa nám veľmi páčila, pochopili sme, že hrať na trúbku nie je naozaj také jednoduché. Ešte sme si mohli vypočuť symfónie so zvieracími prívlastkami - Symfóniu č. 82 C dur – Medveď, kde sme počuli bručanie medveďa a Symfóniu č. 83 G mol – Sliepka, ktorá bola plná slepačích zvukov. Na záver sme si vypočuli pokojnejšiu skladbu Symfóniu č. 60 C dur II distrato. Dnešný koncert plný krásnych hudobných zážitkov sa nám veľmi páčil. Dozvedeli sme sa, že symfónia má štyri časti, ktoré sú v každom symfonickom diele. Aj dnešné hudobné stretnutie nám sprostredkovala pani Anna Šalgovičová a Občianske združenie Nádej na život.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 7.3.2023
Volkswagene Slovensko

Dňa, 7.3.2023 boli naši klienti na exkurzii s výkladom vo Volkswagene Slovensko. Na úvod nám premietli krátky inštruktážny film z priestorov, do ktorých sme sa potom boli pozrieť.  Každý z nás dostal slúchadlá, aby sme dobre počuli výklad nášho sprievodcu. Videli sme priestory, kde sa vyrábajú podvozky a priestory kde sa lisujú komponenty ako dvere áut a karosérie. Exkurzia bola veľmi obsiahla a veľmi zaujímavá. Veľa sme sa pýtali a náš sprievodca nám odpovedal na všetky naše otázky.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 6.3.2023
Úrad vlády SR

Dnes, 3.3.2023 sme boli na veľmi zaujímavej exkurzii, na Úrade vlády Slovenskej republiky. Vyšlo nám nádherné počasie. Úctivo nás privítali a skontrolovali všetko, čo bolo treba skontrolovať. Ako prvú sme navštívili kaplnku v budove Úradu vlády SR. Zaujala nás krásna kupola s kvetinovými vzormi a výjavmi anjelov, oltár nad ktorým sú draky a anjeli a pokojná atmosféra kaplnky. Postupne sme prešli do rokovacej siene, boli sme pri kancelárii nášho premiéra, posedeli sme si v troch salónikoch, videli sme nádherné lustre a veľa sme sa pýtali. Zažili sme si, aký je pocit sedieť na ministerských stoličkách a „rokovať“. Exkurzia sa nám veľmi páčila a odporúčame ju aj ostatným.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 17.2.2023
Tvoriáda 2023

Dňa, 15.2.2023 sme spoločne s pozvanými zariadeniami: Domov sociálnych služieb pre dospelých Kampíno, DSS Rozsutec, ZSS Pod hradom v Plaveckom podhradí, Zariadenie komunitnej rehabilitácie Gaudeámus a Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých Lipského : otvorili 1.ročník športovo – tvorivej akcie pod názvom Tvoriáda 2023 v ZSS Rosa  Účastníci sa zúčastnili spolu piatich tvorivo – športových disciplín. Témou Tvoriády a zároveň prvou disiplínou bola tvorba loga Tvoriády. Účastníci sa vyhrali aj pri tvorbe z hliny a súťažili v športových disciplínach v slalome a hode na cieľ. Po súťažiach sme sa občerstvili, vypili sme si kávu a spoločne sme si zatancovali. Hodnotiaca komisia vyhodnotila najlepšie navrhnuté logo a odmenila všetkých zúčastnených diplomami, medajlami a sladkými balíčkami. Na tejto milej akcii sa obnovili staré priateľstvá a utužili sa naše vzájomné vzťahy. Tešíme sa na ďalší ročník. 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 17.2.2023
Karneval

K fašiangom tradične patrí karneval, ktorý si každoročne pripravujeme v našom zariadení. Tento rok sa konal štrnásteho februára v našej  jedálni, kde sa predstavila pestrá škála masiek /šašo, sestrička, bosorka, Harry Potter, záhradník, pirát, Venom, mačička, skaut, doktor/ka, kráľovná, kráľ, lienka, Joker... /. Naše deti i mladí dospelí  sa zabávali, užívali si predstavenie od našich tanečníkov a nakoniec sa spoločne roztancovali. Najkrajšie masky boli odmenené sladkou tortou. V sále bolo cítiť príjemnú veselú atmosféru, veď rozžiarené oči našich klientov sú tou najkrajšou odmenou za všetko.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 13.2.2023
Čert a Káča

Vo štvrtok  02.02. 2023 sme  si opäť mohli užiť predstavenie v Slovenskom národnom divadle a to operu od Antonína Dvořáka Čert a Káča. Nové spracovanie diela bolo plné pohybu a dynamiky, tanečných vystúpení ozvláštnených akrobatickými číslami  a parkúristickými kúskami, čo  mladé publikom prijalo veľmi pozitívne. Taktiež ich zaujali krásne kulisy a scény z ľudovej veselice, stvárnenie pekla a vznešené scény z priestorov zámku. A všetkým tým nás sprevádzala krásna hudba Antonína Dvořáka.  Vďaka pani Šalgovičovej mohli naši klienti opäť prežiť nezabudnuteľné chvíle v krásnych priestoroch SND.

 
>>> viac