<<
>>

Eko klub

 

Eko klub je zameraný na rozvíjanie ekologického povedomia klientov ZSS ROSA. Pravidelne a systematicky sa venujeme aktivitám s ekologickou tematikou. Učíme sa, aké dôležité je správať sa k našej Zemi a k darom, ktoré nám poskytuje, zodpovedne. Snažíme sa vštepovať si pozitívny vzťah k hodnotám, ktoré nám Zem ponúka. Systematicky sa nabádame k zdravému spôsobu života  aktivitami, ako je napríklad Deň zdravej výživy, Deň Zeme, ekologicky ladenými filmami, prednáškami odborníkov z oblasti ekológie, ekologickými vychádzkami a podobne.