<<
>>

Zariadenie sociálnych služieb Rosa je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré poskytuje všestrannú starostlivosť prijímateľom sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu.

Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo osobám s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby osobám s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

Špecializované zariadenie poskytuje sociálne služby deťom s diagnózou pervazívna vývojová porucha. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

 

Aktivity | Novinky

udialo sa u nás | 16.2.2024

Valentín v ROSE.

Čas hodovania a zábavy, taký je život vo fašiangovom období. Tohtoročné fašiangy boli dokonca prepojené aj s oslavou Valentína. Tento sviatok pripadol na popolcovú stredu, ktorou sa začína aj obdobie pôstu. Fašiangové obdobie bolo okrem jeho významu spestrené aj prvým plesom a prípravou klasických fánok typických pre fašiangy. Hodovalo sa a zabávalo  do sýtosti.

Valentín je sviatok krásny,

Preži si ho v láske , šťastí.

Žiadne slzy, lásky veľa,

Zo srdca Ti želám

                O sviatku zaľúbených, jeho pôvode a histórii sme si porozprávali deň pred popolcovou stredou. Prijímatelia si vymenili valentínky, ktoré sami vyrobili. Obe tieto aktivity sme ukončili spoločným posedením pri hudbe a v dobrej nálade.

                V stredu svätou spoveďou a svätou omšou bol zahájený pôst.  Milé spomienky budú ešte v nás rezonovať dlhé obdobie.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 31.1.2024

Boli sme v Prírodovednom múzeu

          Príjemné zimné počasie, v utorok 30.01.2024, nám umožnilo spraviť si vychádzku do mesta. Slniečko presvetlilo celý deň, no bolo ešte chladno. Rozhodli sme sa teda navštíviť Prírodovedné múzeum na Vajanského nábreží. Pozreli sme si stále expozície zvierat, rýb, minerálov. Znova sme si mohli pozrieť aj expozíciu o vzniku života na Zemi. Tieto expozície sú stále zaujímavé, stále sa dozvieme niečo nové. Aktuálnou výstavou bola expozícia detských drevených hračiek, kníh, leporel a aj detského dreveného nábytku.

         Všetky expozície sa nám páčili. Bola to veľmi príjemná zimná vychádzka s návštevou poučnej výstavy.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 22.1.2024

Novoročné stretnutie s gymnazistami z Gymnázia Matky Alexie

          Naše každoročné predvianočné stretnutie s gymnazistami z Gymnázia Matky Alexie v Adventnom období sme museli z dôvodu zdravotných obmedzení odložiť. Hoci adventný veniec sme im doručili tak, aby si mohli postupne zapáliť všetky sviečky.

Po dohovore s koordinátorkou Mgr. Ľubicou Szedlákovoou Gažovičovou sa nám podarilo stretnúť až v novom roku 2024 v stredu 17.01. u nich v priestoroch ich Gymnázia. Všetci navzájom sme sa nášmu stretnutiu veľmi potešili. Gymnazisti, teraz už sextáni, nám pripravili spoločné tvorenie. Ozdobovali sme medovníky, ktoré sme mohli aj ochutnať. Prišla nás pozdraviť aj pani riaditeľka Mgr. Andrea Kaderová, PhD., ktorej sa naše stretnutie páčilo. Tiež duchovný správca Mgr. Lukáš Porubský.

Najviac sa nám však páčilo spoločné spievanie populárnych piesní od kapiel, ktorá sa páčia nám aj gymnazistom. Tiež sme mali možnosť sa porozprávať a zdieľať svoje vianočné a novoročné zážitky. Posedieť si pri čaji a koláčikoch.

         Veľmi sa nám odchádzať nechcelo, dobre sme sa cítili a užívali si spoločné stretnutie. Dohodli sme si však ďalšie stretnutie, na ktoré sa všetci veľmi tešíme.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 8.1.2024

Slovenská fiharmónia

          Hudobné stretnutie zo dňa 1.12.2023 v Slovenskej Filharmónii nám opäť sprostredkovala naša kultúrna patrónka pani Anna Šalgovičová a Občianske združenie Nádej na život. Naši klienti mali krásny kultúrny zážitok vďaka Hudobnej akadémii žiakov Konzervatória v Bratislave. Tentokrát sme sa zúčastnili predstavenia „Konkurz na hudobného skladateľa“. Predstavenie bolo zábavné a poučné, Klienti sa mohli interaktívne zapájať do predstavenia. Z Filharmónie si odnášame krásny kultúrny zážitok a príjemné pocity.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 11.12.2023

KRABICE PLNÉ LÁSKY (aj) v ZSS Rosa

          Iniciátorkou myšlienky potešiť osamelých neznámych seniorov na Slovensku vianočnými darčekmi, ktoré od nikoho nečakajú, bola Janka Galatová, ktorá založila skupinu na sociálnej sieti Facebook a oslovila svojich známych, aby sa zapojili do zbierky a pomohli jej pripraviť darčekové krabice plné drobností pre seniorov v domovoch dôchodcov... presne takto vznikol projekt : „ Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“, ktorý dnes zastrešuje  už OZ Koľko lásky.

Šiesty ročník skvelej výzvy  chytil za srdce aj nás, a tak sme sa ako ZSS Rosa registrovali v tomto projekte ako darci a rozpútali naše krabičkovanie plné lásky... Možno by niekto povedal, že sa rozdávame dennodenne v sociálnych službách, že naši kolegovia pracujú neustále s cieľom pomáhať, že rodičia našich klientov majú svoje starosti... ale my všetci sme ľudia... milujeme... snívame a robíme druhých šťastnými...do tejto výzvy sme sa zapojili radi... rodičia, zamestnanci i klienti...dobrých skutkov nikdy nie je dosť a lásky na rozdávanie je vždy dostatok...  veríme, že tieto Vianoce potešíme našimi odovzdanými „krabicami lásky“ seniorov v zariadeniach sociálnych služieb a vyčarujeme im úsmev na tvári a aj vďaka týmto krabičkám lásky pocítia pri srdci čarovné teplo ľudskosti.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 11.12.2023

GivingTuesday v Rose

          skvelý deň pod záštitou Nadácie Pontis a perfektné športové dopoludnie s empatickými pracovníkmi pod vedením Dr. Janky Langovej, vedúcej oddelenia inklúzie a sociálnych vecí, Miestneho úradu MČ Staré Mesto

... aj takto sa dá jednou vetou charakterizovať fajn akcia v štýle športovej olympiády, ktorú si pre nás pripravili síce z odborníci zo sociálneho „ fachu“, ale počas tohto doobedia skvelí dobrovoľníci... Nechýbal olympijsky oheň, hymna, sľuby, súťaženie, bodovanie, ocenenie i štedrá tombola... Veľmi pekne ďakujeme nielen za súťaživé dopoludnie, zodpovedný prístup,  100 % prípravu a zabezpečenie,  veľké množstvo nádherných cien, výbornú atmosféru, ale najmä za ochotu, čas, dobrosrdečnosť, prajnosť a skutočné odhodlanie nielen pomáhať, ale byť súčasťou akcií v duchu ľudskosti a fyzickej blízkosti, dotykov, úsmevom a vzájomnej pozitívnej energie....

 

Pár krásnych záberov nájdete aj v reportáži / od 6 min 30 sekundy/ :

https://www.markiza.sk/relacie/reflex/epizoda/159963-28-11-2023

 
>>> viac

udialo sa u nás | 27.11.2023

Divadlo HOPI HOPE

          V piatok 24. novembra 2023 nás  príjemne prekvapili divadelníci z divadla Hopi Hope z Košíc a zahrali nám rozprávku " Snehová kráľovná"... Rozprávka o sile lásky a priateľstva, ktorá dokáže roztopiť aj zamrznuté srdce a prebrať ho k životu. Počas predstavenia sme putovali s odvážnou Gerdou po zamrznutej krajine  až do ľadového kráľovstva  a verili sme, že nájde svojho kamaráta Kaja...

Po predstavení sa divadelníci priateľsky zvítali  a porozprávali s našimi klientmi, poznajúc sa z predchádzajúcich stretnutí. Na pamiatku sme si urobili spoločnú fotografiu.

 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 24.11.2023

 

PREVENCIA - proti násiliu.

          Dňa  22.11.2023 nás navštívil z PZ BA preventista, ktorý našim prijímateľom sociálnych služieb porozprával o prevencií proti násiliu na ženách a deťoch. Spoločne sme formou diskusie riešili, ako sa máme správne zachovať v možných vzniknutých násilných situáciách.Stretnutia sa zúčastnili aj prijímatelia z rehabilitačného strediska. Prospekt, ktorý je nápomocný pri predchádzaní násilia, nám poskytol preventista a zapojil všetkých zúčastnených do  pripravených aktivít a voľnej diskusie na danú tému.

 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 20.11.2023

Zdravý životný štýl v Rose... POĎAKOVANIE

          Odborná prednáška externých hostí, pečenie a varenie s podporou rodín a zmesou všetkých skvelých darov prírody z našich domácich záhrad, aktivity a vlastná participácia klientov na prednáškach ... aj také boli dni v Rose Naše ĎAKUJEME patrí vedeniu Strednej zdravotníckej školy na Strečnianskej ulici v Bratislave, Ing. Janke Trebulovej a študentke Bronislave Kovaľovej z odboru Asistent výživy, ktoré s nami strávili popoludnie pri zaujímavej a nášmu zdraviu veľmi prospešnej téme venovanej zdravej výžive, pohybu, pitnému režimu i pozitívnemu mysleniu. Prezentáciu a odborný výklad výborne doplnila živá debata s mnohými zvedavými otázkami a fundovanými odpoveďami. Sme veľmi vďační nielen za obsahový prínos a pozitívne myšlienky, ale i veľmi ľudský a príjemný prístup našich hostiek...

ĎAKUJEME patrí i rodičom za perfektnú podporu a ovocno – zeleninové dary... aj vďaka Vám vieme tvoriť a osvojovať si pracovné zručnosti z kvalitných domácich surovín J ...

 
>>> viac

udialo sa u nás | 13.11.2023

Ranč Lieskovec

          Všetci máme radi kone. Niektorí viac iní menej. No a my v Rose ich máme veľmi radi. Hľadali sme možnosti ako sa znova s koníkmi stretnúť a poprípade si na nich aj zajazdiť. A dňa 08.11.2023 (streda) sme mali možnosť navštíviť OZ HIPERKA na Ranči Lieskovec. Veľmi milo nás privítala a počas našej návštevy sa nám venovala pani Bc. Michaela Ľudmová, ktorá nám s láskou predstavila ustajnené kone a tiež vysvetlila ako funguje OZ HIPERKA. Na úvod sme si povinne prečítali pravidlá, ktoré musíme dodržiavať na Ranči a najmä v prítomnosti koní.

Ukázala nám ako sa koník vedie, potom nám ukázala ako sa koník hrebelcuje. Čistenie koníka sme si mohli aj vlastnoručne vyskúšať. Tiež sme si vyskúšali čistenie kopýt, čo je pomerne náročné a je dôležitá spolupráca koníka. Po očistení koníka nám vysvetlila ako sa osedláva a ako sa mu zakladá ohlávka so zubadlom.

No a teraz prišla tá najočakávanejšia časť našej návštevy - samotné jazdenie. Každý si, s pomocou, nasadol na koníka a hipoterapeutka viedla koníka po jazdiarni spolu s jazdcom. Jazdenie sa nám veľmi páčilo. Veď výhľad z chrbta koníka je nádherný. Pani Miška sa každému venovala individuálne a profesionálne vzhľadom na jeho zdravotné obmedzenie. Koník po dojazdení dostal od každého z nás jabĺčkovú a mrkvovú odmenu. Na záver našej návštevy sme si v krátkom kvíze zopakovali, čo sme sa o koníkoch dozvedeli.

Máme radi koníky a preto sme využili túto ponuku, ktorá nám opätovne umožnila stretnúť sa s koníkmi a zajazdiť si na nich. Toto stretnutie bolo veľmi pekné a príjemné.

 
>>> viac