<<
>>

Ošetrovateľská starostlivosť

 

Pre klientov v ZSS  Rosa je zabezpečená komplexná zdravotná starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti kvalifikovaným zdravotným a ošetrovateľským personálom. Tvoria ho sestry, praktické sestry, a opatrovatelia.

Ošetrovateľská starostlivosť je zameraná predovšetkým na tých klientov, ktorí sa nevedia a nemôžu o seba postarať. Ide predovšetkým o prevenciu dekubitov, edukačnú činnosť, prípravu na starostlivosť o svoje zdravie, podporu zdravia a jeho prevenciu, predchádzanie komplikáciám zdravotného stavu, udržiavanie a zvyšovanie sebestačnosti.

Zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti sa robí funkčnou metódou, ktorá sa sústreďuje na biologické potreby a na zabezpečovanie poskytovania metódou ošetrovateľského procesu, ktorá zohľadňuje holistický prístup.