<<
>>

Animoterapia

Animoterapii sa venujeme už niekoľko rokov. Je to liečebná metóda, ktorá je založená na kontakte so zvieraťom. Liečebné pôsobenie zvierat súvisí s empatiou, nepodmieneným rešpektom a láskou, ktoré sú schopné zvieratá prejaviť. To je dôležité práve u klientov, ktorí pochádzajú z málo podnetného sociálneho prostredia, ktoré môže spôsobovať ich citovú depriváciu.

Účelom animoterapie je rozvíjať osobnosť klientov a pomáhať zlepšiť ich zdravotný stav.

Aktivity v rámci animoterapie prispievajú tiež k získavaniu environmentálneho povedomia, formujú hodnotový rebríček a vedú klientov k pozitívnemu vzťahu ku zvieratám a prírode. Cieľom animoterapie je:

  • zlepšiť psychický stav a vzbudiť pozitívne prežívanie klientov 
  • pomáhať klientom zmierniť sociálnu izoláciu
  • motivovať k spolupráci pri komunikačných problémoch
  • urýchliť rekovalescenciu
  • posilňovať imunitný systém
  • rozvíjať jemnú motoriku u klientov s telesným postihnutím