<<
>>


Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, 845 29 Bratislava
IČO: 00603279
DIČ: 2020919087
Tel.: 02/5477 3400, 02/54773440
Web: www.domovrosa.sk
Riaditeľ

Ing. Martin Tekula - dočasne poverený výkonom funkcie riaditeľa
Tel.: 02 5477 1448
Mobil: 0903 770 979
e-mail: martin.tekula@domovrosa.sk


  Vedúci ekonóm

Ing. Martin Tekula
Mobil: 0903 770 979
e-mail: martin.tekula@domovrosa.sk


  Personálny referent

Ing. Jana Mačugová
Tel.: 02 5478 8256
Mobil: 0911 315 557
e-mail: jana.macugova@domovrosa.sk


  Sociálny pracovník pre DSS

Mgr. Silvia Zaťková
Tel.: 02 5477 3400 klapka 147
Mobil: 0908 729 452
e-mail: silvia.zatkova@domovrosa.sk


  Sociálny pracovník pre RS a ŠZ

zastupuje Mgr. Silvia Zaťková
Tel.: 02 5477 3400 klapka 147
Mobil: 0908 729 452
e-mail: silvia.zatkova@domovrosa.sk


  Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov

Ing. Miroslav Ilavský
e-mail: zodpovednaosoba@domovrosa.sk