<<
>>


Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, 845 29 Bratislava
IČO: 00603279
DIČ: 2020919087
Tel.: 02/5477 3400, 02/54773440
Web: www.domovrosa.sk
Riaditeľ

Mgr. Pavol Orlovský
Tel.: 02 5477 1448
Mobil: 0903 242 048
e-mail: pavol.orlovsky@domovrosa.sk


  Vedúci ekonóm

Ing. Martin Tekula
Mobil: 0903 770 979
e-mail: martin.tekula@domovrosa.sk


  Personálny referent

Ing. Jana Mačugová
Tel.: 02 5478 8256
Mobil: 0911 315 557
e-mail: jana.macugova@domovrosa.sk


  Sociálny pracovník pre DSS

Bc. Mária Šabíková
Tel.: 02 5477 3400 klapka 147
Mobil: 0908 729 452
e-mail: maria.sabikova@domovrosa.sk


  Sociálny pracovník pre RS a ŠZ

Mgr. Lenka Hricová
Tel.: 02 5477 3400 klapka 132
Mobil: 0911 283 196
e-mail: lenka.hricova@domovrosa.sk


  Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov

Ing. Miroslav Ilavský
e-mail: zodpovednaosoba@domovrosa.sk