<<
>>

Zariadenie sociálnych služieb Rosa je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré poskytuje všestrannú starostlivosť prijímateľom sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu.

Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo osobám s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby osobám s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

Špecializované zariadenie poskytuje sociálne služby deťom s diagnózou pervazívna vývojová porucha. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

 

Aktivity | Novinky

udialo sa u nás | 27.10.2022
Stanovisko k tvrdeniam o ZSS ROSA

Chceme ubezpečiť všetkých klientov nášho Zariadenia sociálnych služieb ROSA ako aj rodičov a zákonných zástupcov, žiakov Špeciálnej základnej a praktickej školy a Spojenej školy internátnej, že z areálu Patrónky nebudú žiadnym spôsobom vysťahovaní.

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „Úrad BSK“) sa dôrazne ohradzuje voči zavádzajúcim a nepravdivým tvrdeniam, ktoré padli vo verejnom priestore v uplynulých dňoch, podľa ktorých Bratislavský samosprávny kraj plánuje z areálu Patrónky vysťahovať deti a dospelých s nepriaznivým zdravotným stavom.

Fakty sú úplne iné:

Župné Zariadenie sociálnych služieb ROSA (ďalej len „ZSS ROSA“) nebolo nikdy v pláne na zrušenie. Takýto prešľap by si Úrad BSK nikdy nedovolil. Naopak, celý areál má prejsť absolútnou rekonštrukciou. Vďaka tomuto projektu dôjde k rekonštrukcii budovy ZSS ROSA a vybudovaniu funkčných priestorov hipoterapie pre klientov ZSS ROSA. Zároveň bude vybudované špeciálne detské ihrisko na rozvoj hrubej motoriky a kompletne bezbariérový prístup do areálu práve v záujme skvalitnenia služieb pre klientov tohto ZSS. To isté sa týka aj dvoch špeciálnych škôl štátom zriaďovaných v areáli Patrónky. Modernizácia uvedených školských zariadení je spojená s vybudovaním úplne nového multifunkčného športového ihriska, ktoré bude slúžiť aj širokej verejnosti. Urobíme z nich výkladnú skriňu inklúzie. To znamená, že dôjde k jedinečnému kontaktu žiakov škôl a klientov ZSS s návštevníkmi kultúrnych a iných podujatí v areáli tak, aby klienti získavali čo najväčšiu mieru spojenia s priestorom a boli viac včlenení do spoločnosti. Celý areál Patrónky sa stane novým, krásnym a moderným miestom na území kraja, ktorý ponúkne spájanie a bude konečne prinavrátený verejnosti po desiatkach rokoch jeho chátrania.

V pláne je aj oživenie historického odkazu na temnú dobu našej minulosti. V areáli vznikne unikátny pamätník holokaustu, ktorého návrh pripravila župná Škola umeleckého priemyslu Jozefa Vydru.  V tomto priestore bude vybudovaný  zelený park a verejné kultúrne centrum, ktoré vznikne rekonštrukciou existujúcej budovy továrne „Patrónky“. Patrónka, ktorá dnes neponúka obyvateľom mesta a kraja ani kúsok komfortu, sa zmení na zážitkové miesto v meste, po akých moderný život doslova volá.

Úrad BSK chce všetkých dotknutých touto cestou uistiť, že tvrdenia o rušení zariadenia ZSS ROSA, v ktorom sa poskytuje sociálna služba deťom a dospelým s nepriaznivým zdravotným stavom v areáli Patrónka sú výmyslami, nakoľko tieto tvrdenia sú v priamom rozpore so skutočnosťou.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 24.10.2022
Jeseň plná hier

Dňa 19.10. sme boli pozvaný na peknú akciu, ktorú organizovali naši kamaráti z GAUDEAMUSu na Mokrohájskej ulici. Okrem nás tam boli aj ďalší naši kamoši z iných zariadení z BSK. Akcia bola plná zaujímavých hier a spestrili nám ju taktiež hasiči zo Starého mesta. Zakončená bola super diskotékou na ktorej sme minuli posledné zásoby energie.

Veľmi sme si to užili a preto ešte raz ĎAKUJEME, a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 31.10.2022
Ako prebieha výcvik psov v Mestskej polícii Bratislava ?

Aspoň krátke ukážky spôsobu výcviku služobných psov v Mestskej polícii Bratislava sme mohli zhliadnuť dňa 11.10.2022 v našom areáli.

Navštíviť nás prišli psovodka Gabika so psom Esom, psovod Ľuboš so psom Adim a strážnička Nikol z Útvaru zásahovej jednotky a kynológie. Psovodi so psami nám predviedli poslušnosť psov na povely: sadni, ľahni, plazenie, zostaň na mieste. Po statických poveloch predviedli tiež zadržanie páchateľa pri úteku psom zahryznutím do rukáva.

Strážnička Nikol nám po praktických ukážkach porozprávala aké sú úlohy Mestskej polície Bratislava. Jej ochrannú a podpornú úlohu pre obyvateľov a návštevníkov Bratislavy. Tiež hovorila o uskutočnených zásahoch pri športových podujatiach a demonštráciách na území mesta. Psovodka Gabika hovorila o úlohách a využití psov v práci Mestskej polície. Nasledovalo množstvo zvedavých otázok, na ktoré všetci traja príslušníci s trpezlivosťou odpovedali, aby uspokojili našu zvedavosť.

Po krátkom oddychu psov, na záver ich návštevy, sme mohli psíka Esa pohladkať. Návšteva príslušníkov Mestskej polície so služobnými psami v našom areáli sa nám veľmi páčila a dozvedeli sme sa veľa užitočných a dôležitých informácií o úlohe Mestskej polície Bratislava.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 20.10.2022
Futbalové dresy z SG Schrattenbergu/Herrnbaumgartenu

Veľkú radosť nám urobil sponzorský dar športového klubu SG Schrattenberg/Herrnbaumgartenu v Rakúskej republike.

Obdržali sme futbalové dresy z tohto futbalového klubu prostredníctvom nášho kolegu Mgr. Viktora Kubalu. Viktor je aktívnym hráčom klubu a sprostredkoval darovanie dresov pre našich prijímateľov - futbalistov.

Dresy sa nám veľmi páčia a tešíme sa na všetky športové zážitky a úspechy, ktoré v nich zažijeme.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 20.10.2022
Výstava kostýmov k 65. výročiu televízneho vysielania na Slovensku

Televízia sa stala nedeliteľnou súčasťou života každého z nás. Na Slovensku už vysiela neuveriteľných 65 rokov.

My sme si mohli dňa 13.10.2022 pozrieť „Výstavu kostýmov k 65. výročiu vysielania na Slovensku“. Výstava je inštalovaná vo vestibule výškovej budovy Slovenskej televízie v Mlynskej doline. Sú to kostýmy z inscenácií, ktoré produkovala Slovenská televízia v rámci známych Bratislavských pondelkov ako súčasť Československej televízie. No tiež kostýmy z rozprávok a seriálov. Výstavou nás sprevádzala kostýmová výtvarníčka Ľubica Jarjabková a Mgr. Daniela Čarná, PhD., galerijná pedagogička.

Mohli sme vidieť kostýmy z inscenácií Staroružová dráma, Dnes večer hrám ja, Prstene pre dámu, Piata pečať, Útrapy z rozumu, Sesternica Beta, Z môjho denníka, Letiace tiene, Ideálny manžel, Dvaja muži pod posteľou,, Jakubov rebrík. Zo seriálu Vivat Beňovský! A rozprávok Čaro múdrosti a lásky, Zlatý kolovrátok, O hlúpej žene.

Krásny výklad pani kostýmovej výtvarníčky o šikovnosti, zručnosti a odbornosti krajčírov a ďalších profesií potrebných pri tvorbe a výrobe kostýmov nás veľmi zaujal. Mali sme veľa otázok, ktoré trpezlivo zodpovedala.

Na záver našej exkurzie sme si mohli prezrieť sklad všetkých kostýmov. Bol plný pekne uložených kostýmov z rôznych inscenácií a tiež z rôznych historických období. Výstava sa nám veľmi páčila a dozvedeli sme sa veľa nového.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 12.10.2022
kajakovanie na Dunaji

Dňa 5.10.2022 si klienti nášho zariadenia spolu s našimi kamarátmi zo Spojenej školy internátnej, vyskúšali profesionálne kajakovanie pod dohľadom skúsených inštruktorov NZ Outwad Bound Slovakia. Klientom sa kajakovanie veľmi páčilo, patrične sme si to všetci užili a v budúcnosti si to určite radi zopakujeme.  Za túto jedinečnú príležitosť vyskúšať si tento netadičný šport ďakujeme.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 12.10.2022
„TANEČKY v ROSE“

Po veľmi ťažkom období obmedzení v súvislosti s pandémiou Covid 19 sme mohli dňa 05.10.2022 zorganizovať veľmi obľúbené tanečné predpoludnie s názvom „Tanečky v ROSE“. Pôvodne sme toto stretnutie organizovali vždy v apríli ako „Aprílové tanečky“, no využili sme uvoľnenie opatrení a pozvali našich kamarátov aj z iných zariadení.

         Naše pozvanie prijali kamaráti zo Zariadenia sociálnych služieb Pod hradom v Plaveckom podhradí, z Domova sociálnych služieb pre dospelých KAMPINO a z Domova sociálnych služieb Rozsutec z Bratislavy. Naším diskdžokejom bol Mgr. Tomáš Kollár. Program začal vystúpením nášho Tanečného krúžku pod vedením Mgr. Zuzany Cagáňovej na motívy piesne tanečnice z Lúčnice. Po veľmi peknom predstavení sme spustili spoločné tancovanie – diskotéku.

         Súčasťou programu „Tanečkov“ boli aj metlový tanec a stoličkový tanec. Víťazkou stoličkového tanca sa stala Dianka Némethová. A samozrejme nemohol chýbať tanec s balónmi medzi čelami. Tanec pokračoval aj vláčikom a zábava sa rozprúdila aj striedaním rôznych, veľmi obľúbených skladieb. Našich hostí sme ešte pozvali na krátky oddych a posedenie pri kávičke a koláčiku kde sme sa s nimi mohli príjemne porozprávať.

         Tradične naše „Tanečky“ ukončil kačací tanec a veľký potlesk všetkým zúčastneným a organizátorom.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 12.10.2022
Návšteva Televízie Markíza

V príjemnom jesennom dni 04.10.2022 sme navštívili Televíziu Markíza.

Po prihlásení na recepcii sa k nám pripojili dvaja páni technici, ktorí nás počas celej exkurzie sprevádzali.

         Porozprávali nám o novom dizajne televízie a spolu sme vošli do štúdia Telerána. Štúdio sa nám veľmi páčilo. Má novú LED obrazovku, kde sa premietajú všetky potrebné obrázky, zábery a dokrútky potrebné pri vysielaní Telerána. Ukázali nám tiež časť kuchynky, kde sú všetky prístroje plne funkčné a varenie je skutočne naživo. V štúdiu sme sa mohli aj odfotografovať.

         Po množstve otázok, na ktoré nám páni trpezlivo odpovedali, sme prešli do priestoru réžie Štúdia správ. Tu sme videli všetky zvukárske prístroje, obrazovky, a ďalšie potrebné zariadenia používané pri vysielaní správ na Markíze. Aj tu sme sa veľa pýtali, veľ a vecí nás zaujímalo.

         Na záver našej prehliadky sme si mohli pozrieť Štúdio správ, z ktorého sa vysielajú Televízne noviny a aj ostatné správy. Tiež Počasie a Šport. Spoločne sme vymenovali moderátorov Televízie Markíza, súčasných aj minulých. Štúdio je moderne vybavené a máme z neho pekné fotografie.

         Na záver nám páni technici povedali, že Televízia Markíza má nové logo, čo sme mohli vidieť hneď pri vstupe do budovy.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 6.10.2022
Náš výlet do Španej doliny a Banskej Bystrice

Dňa 27.09.2022 (utorok) sme pripravili výlet do Španej doliny a Banskej Bystrice.

         Náš pekný výlet sme začali v Španej doline, kde sme najprv navštívili Historickú ľudovú školu prof. Jozefa Mistríka. Škola sa nachádza v budove Lavandória. Pani riaditeľka PaedDr. Katarína Lucinkiewiczová, PhD. nás srdečne privítala a pozvala nás na ukážku vyučovacej hodiny z minulých dôb, konca 19. storočia. Posadali sme si do drevených lavíc a dostali sme papier a husie brko. S týmto sme si atramentom napísali svoje meno. Prihovoril sa nám aj Permoník – bábka. Permoníci žijú v podzemí. Pomáhajú baníkom v ich práci a ochraňujú ich. Nakoniec sme na náš papier dostali pečiatku Historickej ľudovej školy. Pani riaditeľka nám ešte ukázala štôlňu, v ktorej sa ťažila meď. V Španej doline sme navštívili aj kostol Premenenia Pána, kde nás sprevádzal pán farár ICLic. Pavol Lojan. Rozprával nám o histórii kostola a jeho výzdobe. S pánom farárom sme sa rozlúčili a pokračovali v našom výlete.

         Autobusom sa sme sa presunuli do Banskej Bystrice, srdca Slovenska. Tu sme sa naobedovali v reštaurácii Beniczky restaurant. Po výbornom obede sme navštívili Múzeum Slovenského národného povstania. Prezreli sme si stálu expozíciu venovanú Slovenskému národnému povstaniu, kde sú vystavené historické uniformy, vyznamenania a zbrane. Po prehliadke a zakúpení magnetiek a suvenírov sme si na záver nášho pekného výletu prezreli aj Skanzen ťažkej bojovej techniky. Nachádza sa v areáli Múzea Slovenského národného povstania. Mohli sme si pozrieť československé a sovietske tanky, nemecké útočné delo a pechotný voz, a vozne improvizovaného pancierového vlaku Štefánik.

Výlet sa nám veľmi páčil. Videli sme niečo nové a veľmi zaujímavé a tiež sme videli krásnu stredoslovenskú krajinu.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 30.9.2022
futbal

V piatok sa odohral majstrovský futbalový zápas, v našej telocvični na oddelení rehabilitácie. Zúčastnili sa ho klienti z 2. a 4. poschodia. Takúto futbalovú tradíciu sme sa rozhodli zaviesť každý piatok, nakoľko záujem o šport je v našom zariadení obrovský a pohyb pre klientov veľmi dôležitý. Klienti aj zamestnanci si viedli veľmi dobre, všetci sa výborne zabavili a zašportovali si. Publikum bolo taktiež početné a hnalo hráčov vpred. Divákom a hráčom ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalšie športové podujatia v našom zariadení. 

 
>>> viac