<<
>>

Zariadenie sociálnych služieb Rosa je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré poskytuje všestrannú starostlivosť prijímateľom sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu.

Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo osobám s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby osobám s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

Špecializované zariadenie poskytuje sociálne služby deťom s diagnózou pervazívna vývojová porucha. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

 

Aktivity | Novinky

udialo sa u nás | 26.11.2019
Socha „Vítanie“ nás privítala v Národnej rade Slovenskej republiky

            Dňa 21.11.2019 (štvrtok) sme mali možnosť navštíviť budovu Národnej rady Slovenskej republiky. Nachádza sa pri Bratislavskom hrade a z jej terasy je krásny výhľad na Petržalku a most Slovenského národného povstania so známou kaviarňou Ufo.

Na hlavnom schodisku pred vstupom do budovy nás privítala socha „Vítanie“. Je to socha mladej ženy, ktorá má v náručí kyticu kvetov. Po vstupe do budovy sme prešli bezpečnostnou kontrolou.

Náš sprievodca p. Adamišin, nám priblížil históriu národných rád v Slovenskej republike. Videli sme bustu prvého predsedu národnej rady Jozefa Miloslava Hurbana, tiež Milana Rastislava Štefánika v uniforme československých légií. Vo vitrínach sme si prezreli kópiu Ústavy slovenskej republiky, súčasné aj historické pečatidlá. Videli sme pôvodný text národnej hymny vyrytý do kovovej platne.

Vo vzdialenejšej časti vestibulu je inštalovaná aktuálna výstava pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie s dobovými písomnosťami, fotografiami, preukazmi a tiež zapožičanou čiapkou „budajkou“.

Na prvom medziposchodí sme mali možnosť vidieť sedem unikátnych obrazov od autora Albína Brunovského na drevených doskách. Naša exkurzia pokračovala do rokovacej sály, kde sme mali množstvo otázok. Pôvodný luster bol nahradený novou svetelnou technológiou imitujúcou denné svetlo. Z rokovacej sály sme odišli po opačnom schodisku a vo vestibule sa naša exkurzia skončila. Návšteva Národnej rady sa nám veľmi páčila a bol to pre nás poučný zážitok.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 18.11.2019
Úrad vlády

Dňa 05.11.2019 sme mali možnosť navštíviť Úrad vlády. Exkurzia v jeho priestoroch je možná len v čase, keď vláda nerokuje.

Naším sprievodcom bol p. Ján Matis z tlačového odboru Úradu vlády. Po absolvovaní bezpečnostnej prehliadky sme v jeho sprievode prešli do kaplnky, ktorá jediná sa zachovala v pôvodnom stave.

Tu nám porozprával o histórii budovy Úradu vlády. Podľa dochovaných archívnych zdrojov bol pôvodne sídlom arcibiskupov a v čase vojny aj nemocnicou. V súčasnosti má Úrad vlády dve budovy. Jednu historickú a druhú novšiu, postavenú v 70. rokoch 20. storočia.

Po prehliadke kaplnky sme sa vrátili do vstupného foyer. Po širokom schodisku sme prešli na I. poschodie. Tu sa nachádza veľká zasadacia sála. Uskutočňujú sa tu rôzne stretnutia predstaviteľov vlády a prijatých návštev. Na I. poschodí sa tiež nachádza žltý salónik. Historickými zrekonštruovanými dverami sme prešli do zeleného salónika a ďalej do ružového salónika. Svoje mená dostali podľa farebného ladenia stien a zariadenia. Každý salónik má svoje konkrétne využitie. Prešli sme na chodbu ku pracovni predsedu vlády p. Petra Pellegirniho. Mohli sme sa vyfotografovať pri jeho menovke na stene. Znova sme sa vrátili do vstupnej haly.

Cez park sme prešli sme do novšej budovy. Na I. poschodí sme si prezreli zrekonštruované priestory zasadacej miestnosti vlády. Mohli sme sa posadiť do kresla predsedu vlády aj jednotlivých ministrov. Vo vstupnej hale sme sa mohli odfotografovať pri fotografiách všetkých doterajších predsedov vlády. Na prízemí sme si prezreli tiež vynovenú miestnosť Press centra, kde sa konajú tlačové konferencie. Tu naša exkurzia skončila.

Návšteva na úrade vlády sa nám veľmi páčila a dozvedeli sme sa nové informácie o práci našej vlády.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 4.11.2019
Slovenský folklór v obrazoch

Dňa 29.10.2019 sme sa vybrali pozrieť si výstavu „Slovenský folklór v obrazoch“ v Nákupnom centre Centrál.

            Výstava je inštalovaná od 7.10. do 3.11.2019 v pasážach nákupného centra. Videli sme jedinečnú výstavu umenia, ktorá vznikla v spolupráci s projektom „Party v 21. storočí“. Parta bola ozdobná čelenka, znak dospelého slobodného dievčaťa. Základ party tvoril pás lepenky, stočený do kruhu, ktorý bol obšitý textilom, najčastejšie zamatom, ktorý bol doplnený našitými korálkami, bortňami a kovovými čipkami.

            V interiéri nákupného centra sme mali možnosť vidieť tradičné slovenské party zapracované do nádherných umeleckých obrazov. Limitovaná kolekcia obrazov takmer zaniknutých slovenských párt je veľkolepým spoločným projektom fotografov Ľubomíra Saba a Zuzany Sénašiovej a etnologičky Kataríny Chabrečekovej, ktorí si prizvali do tímu spoluautorov obrazov dve umelecké maliarky Sarah Avni a Ivanu Mintálovú a facepainterov Andreu Ľubockú a Patrika Raga. Zámerom tohto projektu je pomocou moderného umenia reprezentovať a spájať kultúru, tradičné hodnoty a históriu Slovákov a atraktívnym spracovaním ich priblížiť aj súčasnej generácii. Výsledkom sú originálne obrazy, ktoré unikátnym spôsobom spájajú fotografiu, facepainting a umeleckú maľbu. Doposiaľ autori vytvorili 50 originálnych obrazov a zároveň „vzkriesili“ a zdokumentovali 44 párt zo všetkých regiónov Slovenska, ako aj 6 párt zahraničných Slovákov zo srbskej Vojvodiny.

Zároveň sme mohli vidieť aj oblečené figuríny v ženských svadobných krojoch.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 4.11.2019
Deň zdravej výživy

23. 10. sme sa po roku opäť stretli na našej obľúbenej akcii : „DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY“.

Čakali nás zaujímavé aktivity zamerané na ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL a pomaškrtili sme si na ZDRAVÝCH DOBROTÁCH.

Chute a zmysly sa premiešali, my sme boli bohatší o ďalšie zážitky a vedomosti. Obrázky v galérii vypovedajú o vynikajúcej atmosfére.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 4.11.2019
Návšteva príslušníkov Mestskej polície Bratislava

Dňa 22.10.2019 nás do areálu nášho zariadenia prišli navštíviť príslušníci Mestskej polície Bratislava.

Priviezli so sebou aj služobných psov. Po krátkom úvode, kedy nám porozprávali o tom ako sa starajú o bezpečnosť občanov v Bratislave. Rozprávali tiež o tom ako prebiehajú rôzne zásahy pri trestných činoch alebo záchranných akciách. Ako riešia rôzne podnety občanov a aká je úloha Mestskej polície.

Nasledovala ukážka výcviku služobných psov. Príslušníci so sebou priviezli mladú sučku plemena Belgický ovčiak, ktorá je práve vo výcviku. Mohli sme vidieť ako pomáha príslušníkovi pri zadržaní páchateľa. Ďalej nám ukázali aj jej útok na rukáv, ktorý mal oblečený figurant. Pri výcviku mladého psa je dôležité, aby to bola pre neho hra a neskôr sa z hry vyvinie ochota pomáhať.

Nakoniec sme mohli pohladiť nemeckého ovčiaka, už vo výslužbe. Teraz je na dôchodku, a dôstojne sa o neho starajú na stanici Mestskej polície.

Návšteva príslušníkov Mestskej polície aj spolu s ich služobnými psami sa nám veľmi páčila. Stretnutie bolo pre nás poučné a videli sme praktickú činnosť Mestskej polície.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 10.10.2019
Vernisáž výstavy "Deti Patrónky"

V stredu 09. 10. 2019 vo výstavnej sieni Domu Quo Vadis na Hodžovom námestí sa konala vernisáž výstavy Deti Patrónky. Fotografie nafotili študenti VŠVU pod vedením doc. Jozefa Sedláka v priebehu 10 rokov spolupráce so Zariadením sociálnych služieb ROSA a Odborným učilišťom. Súčasťou vernisáže bolo aj predstavenia rovnomennej knihy. Projekt výstavy a knižná publikácia vyšiel vďaka podpore Bratislavského samosprávneho kraja a Rady rodičov pri Odbornom učilišti. Výstava potrvá do 31. októbra.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 18.10.2019
Spievajme na ľudovú nôtu (Sološnica)

9. októbra sa v kultúrnom dome v Sološnici konalo medzinárodné hudobné podujatie „Spievajme na ľudovú nôtu“. Na pozvánku zúčastniť sa speváckej súťaže zareagovali naši poberatelia soc. služieb Andrej Hofmann a Ján Kolenič. Ľudovými piesňami „Hájičku zelený...“ a  „Keď mi prišla karta narukovať“ prispeli k bohatému celodennému programu. Organizátor podujatia DSS Plavecké Podhradie vytvoril jedinečný priestor pre stretnutie milovníkov ľudovej piesne z okolitých DSS, pozval hostí z Čiech a Poľska. Čísla programu -  spevácka súťaž, koncert folkovej skupiny „Kabrňáci“ z Tloskova, diskotéka, hojné pohostenie a stretnutia – zanechali hlboký dojem a zážitok ku ktorému sa Andrej a Ján radi vracajú a tešia sa do budúcnosti na podobné podujatia.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 8.10.2019
Aj pre nás je dôležitá Finančná gramotnosť

Dňa 03.10.2019 mali naši klienti možnosť zúčastniť školiaceho programu „Finančná gramotnosť“ v budove centrály Poštovej banky na Dvořákovom nábreží, vďaka skontaktovaniu pani Evy Krihovej, mamičky Dariny Krihovej.

Našou návštevou nás sprevádzala pani Andrea Kocová. Najprv nám niečo porozprávala o platobných kartách, ktoré väčšina z nás používa pri platení za tovar alebo služby. Vysvetlila nám tiež, že prístupové heslá na účet pri internet bankingu majú byť originálne. V žiadnom prípade by sa nemalo používať rodné číslo, dátum narodenia, naše meno, priezvisko alebo názov ulice kde bývame. Tieto údaje sú ľahko vystopovateľné a zneužiteľné.

Ďalšou dôležitou témou hospodárenia s peniazmi je šetrenie. Pani Andrea nám vysvetlila, aké je dôležité šetrenie peňazí na rôzne účely, ale aj ako istá rezerva. Je to vlastne výsledok správneho hospodárenia s naším príjmom.

Aby sme sa otestovali prakticky, rozdelili sme sa do troch skupín. Jedna mala z obrázkov vybrať čo je „DÔLEŽITÉ“, druhá čo je „NEDÔLEŽITÉ“ a tretia čo „POČKÁ“. Na obrázkoch boli potraviny, oblečenie, nábytok, energie a rôzne maličkosti a zábavné predmety. Vybrané obrázky každá skupina po porade nalepila na veľký papier a mala ostatným zdôvodniť, prečo sa tak rozhodli. Aktivita bola zábavná, ale aj poučná. Veľmi sa nám páčila.

Keď posledná skupina ukázala svoju prácu nastal čas rozlúčenia. Pani Andrea sa  s nami ešte na rozlúčku odfotografovala. Na dnešnom školení sme si niektoré informácie a vedomosti utvrdili iné boli pre nás novými a dôležitými.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 2.10.2019
Plavba po Dunaji

Dňa 25.09.2019 sa naši klienti mali možnosť zúčastniť spoločnej plavby po Dunaji, ktorú zorganizoval Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom a Bratislavským samosprávnym krajom. S cieľom dať možnosť hendicapovaným občanom zažiť niečo výnimočné, nezvyčajné a pritom sa stretnúť s priateľmi.

Spoločnej plavby po Dunaji sa zúčastnilo 100 osôb z dvanástich domovov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a jeho zástupcov.

Na loď Kriváň sme sa nalodili o 9:30 hod. pri pontóne č. 8 Bratislavského osobného prístavu. Plavili sme sa po Dunaji smer River park, kde sme sa otočili a pokračovali smerom do Čunova a potom späť do prístavu.

Plavbu otvoril predseda samosprávneho kraja Mgr. Juraj Droba spolu so zástupcom Slovenského vodohospodárskeho podniku a kapitánom lode. Privítali nás na palube a popriali šťastnú plavbu. Na palube bola s nami aj pani riaditeľka Odboru sociálnych vecí BSK PhDr. Marica Šiková so svojimi spolupracovníkmi. Veľmi rada sa s nami na pamiatku odfotografovala. Tiež tu bola aj hlavná organizátorka pani riaditeľka DSS pre deti a dospelých INTEGRA PaedDr. Renáta Balážová.

Súčasťou plavby bol aj hudobný sprievod v podaní pána Milana Baxu a speváčky pani Heleny Mackurovej. Na palube sme sa stretli s mnohými našimi známymi a kamarátmi z iných zariadení, ktoré spravuje BSK, s ktorými sme si s radosťou zaspievali veľa ľudových piesní. Príjemným bolo tiež pripravené občerstvenie vo forme balíčkov, pagáčikov, drobných čokolád a koláčika, ktoré nám pri plavbe dobre padli.

Celá plavba bola veľmi príjemná, počasie nám vyšlo a videli sme dominanty Bratislavy. Hrad, mosty cez Dunaj, hausbóty a rybárske chatky a aj Čunovskú časť Dunaja. Veľmi sa nám to páčilo. Do prístavu sme sa vrátili o 13:00 hod. Pri lúčení sme poďakovali a vedeli by sme si predstaviť, keby sa podobná plavba konala aj v budúcnosti.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 25.9.2019
Príjemný večer operiet na trase Bratislava - Kyjev

V stredu dňa 11.09.2019 mali možnosť naši klienti opäť navštíviť historickú budovu Slovenského národného divadla. Tentoraz to bol koncert venovaný oslave výročia partnerských vzťahov dvoch metropol Kyjeva a Bratislavy.

Naši klienti si mohli vypočuť úžasné majstrovské melódie v žánri – opereta. Opereta je neodmysliteľnou súčasťou histórie bratislavskej hudobnej scény. A na koncerte odzneli melódie zo známych diel autorov Franza Lehára, Emmericha Kálmána, Richarda Straussa ml., Gejzu Dusíka no i ukrajinských skladateľov.

Árie, valčíky a predohry k dielam predniesli speváci Kyjevskej národnej operety v súznení so sólistami Opery Slovenského národného divadla a ďalšími hosťami. Tanečne program doplnili kyjevskí tanečníci. O hudobný doprovod pod vedením dirigenta Dušana Štefánka sa postaral orchester opery Slovenského národného divadla.

Príjemný večer plný veselých melódií, tohto ľahkovážneho žánru, pri ktorom sme pookriali sa nám veľmi páčil. Aj tentoraz nám náš úžasný kultúrny zážitok sprostredkovala naša kultúrna patrónka pani Anna ŠalgovičováObčianske združenie Nádej na život. Ďakujeme. JČ

 
>>> viac