<<
>>

Zariadenie sociálnych služieb Rosa je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré poskytuje všestrannú starostlivosť prijímateľom sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu.

Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo osobám s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby osobám s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

Špecializované zariadenie poskytuje sociálne služby deťom s diagnózou pervazívna vývojová porucha. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

 

Aktivity | Novinky

udialo sa u nás | 16.10.2023

Morava a pokorné ĎAKUJEME...

          Krása jesenných dní sa nedá opísať... príroda hrá všetkými farbami...a ak k tomuto éterickému obdobiu pridáme skvelých ľudí, plavbu loďou, či zámok a jeho park v Miloticiach, je jasné, že vzniká niečo veľmi pekné, čo nás nenechá chladnými a vryje sa do príjemných spomienok, ....takým bol náš pohodový a usmiaty výlet na Moravu, ktorý sa uskutočnil 10. októbra 2023 aj vďaka Neinvestičnému fondu Rosy...

Počas dňa nás prinútilo spomaliť a zamyslieť sa nad mnohými  peknými maličkosťami, skrytých i viditeľných krás prírody, či histórie,  vôňa kávy, chuť koláčika, ale i jedno obrovské hrejivé prekvapenie, o ktoré sa chceme podeliť... prajeme si, aby tento článok o našich potulkách bol plný vďaky adresovanej VEĽKÉMU ČLOVEKU... a ktovie...možno sa raz dostane práve do tých správnych rúk, voči ktorým cítime vďaku...

ĎAKUJEMEneznámej osôbke za pozvanie, nás všetkých, na chutný obed v Reštaurácii „UKalendů“... ĎAKUJEME, že žijú medzi nami ľudia ako ste Vy.... bez toho, aby sme poznali Vašu identitu ste sa rozhodli vyčariť nám úsmev na tvári a zaplatili ste za nás celý obedový účet...nie, nejde primárne len o peniaze...  ide o Vaše rozhodnutie, ktoré je nádherným a neobyčajným gestom ľudskosti....nesmierne si to  vážime ... ĎAKUJEME Vám, neznámy darca, a prajeme Vám krásne, zdravé, láskyplné a zmyselné dni....

 
>>> viac

udialo sa u nás | 16.10.2023

Exkurzia v Národnej rade Slovenskej republiky

          Dňa 03.10.2023 sme mali možnosť navštíviť priestory Národnej rady Slovenskej republiky. Keďže o exkurzie v týchto priestoroch je veľký záujem, objednali sme sa už v predstihu. Po absolvovaní bezpečnostnej kontroly a kontroly osobných vecí sme prešli do vestibulu priestorov Národnej rady. Našou sprievodkyňou bola PhDr. Lujza Kittlerová. Prehliadku sme začali pri bustách významných slovenských dejateľov Ľudovíta Štúra, Jozefa Miloslava Hurbana a Milana Rastislava Štefánika, ktorí sa významne podieľali na vzniku a tvorbe slovenskej štátnosti a aj Národnej rady Slovákov.

Naša sprievodkyňa nám ukázala štátne symboly – vlajku, pečať, ústavu a tiež text slovenskej národnej hymny. Bohužiaľ priestory hlavnej rokovacej sály boli uzatvorené z dôvodu rekonštrukcie, nemohli sme ju teda navštíviť. Našou ďalšou zastávkou bolo poschodie. Tu sme mohli vidieť krásny výhľad na dve krajiny, ktoré susedia so Slovenskou republikou Maďarsko a Rakúsku republiku.

V týchto priestoroch sú vystavené fotografie všetkých predsedov Národnej rady Slovenskej republiky. Tiež sme tu mohli vidieť vitrínku s darmi pre predsedu Národnej rady od iných štátnych predstaviteľov. Videli sme tiež originálny luster zaujímavého dizajnu.

Najzaujímavejšou expozíciou sú obrazy národného umelca Albína Brunovského, ktoré sú vystavené priamo oproti schodisku. Túto sériu siedmych obrazov autor daroval Národnej rade Slovenskej republiky ako symbol jeho úcty.

Pri týchto prekrásnych obrazoch sa naša exkurzia skončila. Poďakovali sme sa našej sprievodkyni a rozlúčili sme sa. Návšteva Národnej rady Slovenskej republiky sa nám veľmi páčila a odniesli sme si veľmi pekné zážitky.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 16.10.2023

Guláš

          Príjemné jesenné počasie nám praje a tak sme sa rozhodli, že si pripravíme kotlíkový guláš. Voľba padla na 27.september 2023. Každý z nás sa do príprav zapojil. Boli sme nakúpiť suroviny, pripravili sme si drevo na podkúrenie v kotline, spoločne sme očistili a nakrájali zeleninu, nakrájali sme mäso. Guláš sme varili pri Arte domčeku, kde sme si pripravili stoly a stoličky. A už sa začalo varenie. Zapáliť oheň a do kotla pridávať jednotlivé suroviny. Samozrejme nemohla chýbať hudba, ktorá nám čakanie na výborný obed spríjemnila. Spoločne sme si zatancovali na známe slovenské hity.

         Guláš je uvarený a tak sme si posadali a pustili sa do jedla. Bol vynikajúci. Toto posedenie bolo veľmi príjemné a zábavné. Tešíme sa na ďalšie spoločné varenie.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 16.10.2023

Prevencia – DOPRAVNÁ VÝCHOVA

          Dňa 05.10.2023 nás navštívil z PZ BA preventista, ktorý našim prijímateľom sociálnych služieb interaktívnou vzdelávacou formou priblížil základy dopravnej výchovy. Stretnutie sa uskutočnilo v našom kine, kde bol klientom premietnutý náučný film o bezpečnom správaní sa na cestách a v okolí železničných priecestí. Preventista  zapojil všetkých zúčastnených do rôznych dopravných aktivít a voľnej diskusie o bezpečnosti a predpisoch cestnej premávky. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 22.9.2023

Naše leto ...

          Leto nám prinieslo krásne slnečné počasie, horúce dni také ako v lete majú byť. Nám to dalo príležitosť naplno ho vychutnať. Využívali sme tieň lesoparku Horský park na vychádzku a posedenie v chládku. Pozreli sme si výstavu historických traktorov na Autobusovej stanici Mlynské Nivy. Kde sme sa prešli po streche a pozreli si Bratislavu z výšky. Vyšli sme si do  Petržalky k Draždiaku.No a všetky naše výlety a vychádzky boli príjemne spojené s posedením pri kofole. Konštatujeme, že aj toto leto nám vyšlo. Bolo plné výletov, vychádzok a posedení v príjemnom prostredí na rôznych miestach Bratislavy.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 25.9.2023

 

Červený nos                                               

          Pondelok 21. augusta mám vyčarili úsmev na tvári herci z občianskeho združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors, ktorí prinášajú deťom  radosť a dobrú náladu. Na viacerých  oddeleniach nášho zariadenia nám odohrali  niekoľko predstavení programu Fidlikára. Veľmi sa nám páčilo práve to, ako na úvod spievali naše mená. Potom nám sľúbili, že si spoločne zahráme na hudobné nástroje, ktoré doniesli v kufroch. Pretože stratili od nich kľúče, spoločne sme ich začali hľadať. Na záver sme si zaspievali pieseň a zároveň zahrali na „hudobných nástrojoch“, ktoré sme našli v kufroch.  Veľmi pekne ďakujeme za milé a príjemné stretnutia, ktoré potešili  najmä naše deti .

 
>>> viac

udialo sa u nás | 22.9.2023

Návšteva ZOO

          Počas letných prázdnin sme využili slnečné počasie na návštevu zoologickej záhrady.  Klientom  so Špecializovaného zariadenia pre deti s PAS sa páčili zvieratká z rôznych kútov sveta,  atrakcie, ihriská a množstvo ďalších podnetov.. Návštevu zoologickej záhrady nám spestrila cesta Safari autobusom, počas ktorej sme sa dozvedeli viaceré zaujímavosti o zvieratkách a ich živote. Výlet nám spríjemnilo občerstvenie v  bufete, kde si každý klient našiel to svoje obľúbené. Deti si z výletu odniesli dobrú náladu, úsmev a nové zážitky.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 22.9.2023

Naše Mesto

          Projekt Naše mesto predstavuje najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva v strednej Európe a my máme česť byť jeho súčasťou. Vďaka Nadácii PONTIS a spoločnosti Generali sme v našom ZSS Rosa privítali 60 dobrovoľníkov, ktorí nám spolu s našimi zamestnancami pomohli pri úprave záhonov, maľovaní domčeka pre zvieratká a budovaní náučného chodníka. Neodradili ich ani náročné podmienky teplého počasia...prišli a nechali u nás kúsok svojej energie, svojho času a svojej práce, aby skrášlili a zlepšili prostredie nášho zariadenia sociálnych služieb... Radi by sme poďakovali každému jednotlivcovi a obom spoločnostiam za pomoc a pracovné nasadenie, za fajn atmosféru, plnú ľudskosti a človečiny J...človeka robia skutočným človekom činy... a to, čo robíme pre druhých má nevyčísliteľnú hodnotu...

ďakujeme Vám....

 
>>> viac

udialo sa u nás | 22.9.2023

Júnové stretnutie s gymnazistami z Gymnázia Matky Alexie

          So študentmi z Gymnázia Matky Alexie sme sa stretli v krásny júnový deň, 13.06.2023, v našom areáli. Naše stretnutie sa nieslo v športovom duchu. Mali pre nás pripravené športové disciplíny, do ktorých sme sa všetci nadšene zapojili. Priniesli aj sladké odmeny, ktoré dostal každý účastník športového stretnutia. Na ich návštevu sme boli pripravení aj my – upiekli sme perník a bublaninu a ponúkli sme ich bazovou malinovkou.

Po súťažiach sme si posadali a zaspievali si staré elánovské evergríny s hudobným doprovodom ukulele a gitary, ktoré si gymnazisti priniesli

Keď prišiel čas odchodu, našim kamarátom z Gymnázia Matky Alexie sa odísť vôbec nechcelo, dobre sa s nami cítili a my s nimi tiež. Dohodli sme si však ďalšie stretnutia, na ktoré sa všetci veľmi tešíme. Je krásne, tráviť spolu čas a učiť sa jeden od druhého...

 
>>> viac

udialo sa u nás | 25.9.2023

Poďakovanie

          úžasné na bežných dňoch je, že sa nám niekedy pritrafia pekné stretnutia, ktoré sme neplánovali...odrazu sa pred nami ocitnú dary, ktorým nielenže vdýchneme nový život, ale ktorými vedieme našich klientov k EKO  zmýšľaniu a nezaťažovaniu našej planéty...a potom sa dostavia tie krásne pocity...  niekto na nás  myslí...nájde si čas a príde k nám...prinesie kúsok svojho predchádzajúceho každodenného života a venuje ho našim klientom... ďakujeme za bicykel, korčule, tašky, tričká a všetky tie malé veľké veci, ktoré potešili a rozšírili ponuku aktivít a možností v našom Zariadení sociálnych služieb ROSA... ďakujeme za úsmevy a milé slová... vážime si Vašu ľudskosť a dobrosrdečnosť...krásne leto, priatelia...

 
>>> viac