<<
>>

Zariadenie sociálnych služieb Rosa je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré poskytuje všestrannú starostlivosť prijímateľom sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu.

Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo osobám s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby osobám s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

Špecializované zariadenie poskytuje sociálne služby deťom s diagnózou pervazívna vývojová porucha. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

 

Aktivity | Novinky

udialo sa u nás | 15.4.2024

Jazzové predpoludnie v Slovenskej filharmónii

Jazz alebo improvizáciaa zvláštny spôsob tvorby tónu a stretávanie sa niekoľkých metrorytmických pásiem sa vyvinul od ragtime, hot jazzu cez swing či blues až po súčasné R and B. Znamenal zásadný prevrat v populárnej hudbe 20. storočia.

A na koncerte, ktorý oslávil jazz ako hudobný žáner sme sa mohli zúčastniť dňa 12.04.2024 v koncertnej sále Slovenskej filharmónie ako súčasti Hudobnej akadémie. Účasť nakoncerte nám sprostredkovala naša kultúrna patrónka pani Anna Šalgovičová a Občianske združenie Nádej na život.

         Na koncerte sme sa vrátili do rokov 1920 až 1930, kedy bol jazz tanečnou hudbou, na ktorú sa zabával celý svet. Hrala nám kapela „Fats Jazz Band“, ktorej vedúcim – brandleaderom je Ladislav Fančovič. Kapela má aj svojich spevákov, ktorí v dobovom oblečení úžasne zaspievali skladby v anglickom i slovenskom jazyku – Matúš Uhliarik a La Jana. Koncertom nás sprevádzal moderátor Martin Vanek.

         Jazzové skladby sa nehrali len v ďalekej cudzine. Stali sa súčasťou aj súdobej slovenskej tanečnej hudby. Ako dôkaz sme si mohli vypočuť skladbu od autorov Gejzu Dusíka a Pavla Braxatorisa – Mám ja klavír, ktorú pôvodne naspieval známy slovenský umelec František Krištof Veselý.

         Jazzový koncert plný rytmu a peknej hudby sa nám veľmi páčil a bol pre nás veľkým hudobným zážitkom.

         Aj dnešné hudobné stretnutie nám sprostredkovala naša kultúrna patrónka pani Anna Šalgovičová a Občianske združenie Nádej na život.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 11.4.2024

2. apríl – Svetový deň povedomia o autizme

   Diagnóza autizmus je spektrom rôznych prejavov, ktoré zasahujú do viacerých funkčných oblastí života. To platí aj o klientoch nášho Špecializovaného zariadenia. 2. apríla sme si pripomenuli deň všetkých týchto jedinečných ľudí, ale i rodičov a všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí im venujú svoj čas a pomáhajú napredovať.

Tento deň sme si pripomenuli aj my v našom zariadení výzvou „ príď oblečený v modrom“, ale tiež aj so zamestnancami a klientmi Centra sociálnych služieb prof. Karola Matulaya, ktorí nás už tradične pozývajú pri tejto príležitosti na spoločne strávený čas.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 4.4.2024

Veľkonočná zvyky a tradície, veľkonočná tvorba

          Východné Slovensko? Stred? Západ? Šunka, hrudka, pečený baranček, či jahňa? Korbáč, voda, potok, dovolenka mimo Slovenska...Všetko vieme...prešli sme si zvyky jednotlivých kútov Slovenska, podelili sme sa o osobné zážitky, o minulosť i súčasnosť... a nechýbala ani veľkonočná tvorba našich šikovných prijímateľov sociálnych služieb. Nemysleli sme však iba na seba, veľkonočné pozdravy i malé vlastnoručne vyrobené darčeky sme osobne odovzdali aj Domovu sociálnych služieb a zariadeniu pre seniorov v Stupave, veríme, že potešili.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 4.4.2024

Spoločná rýmovačka...

... marec je známy nielen tým, že je mesiacom knihy, ale v tomto mesiaci sa oslavuje aj Svetový deň poézie... v Rose sme sa teda otvorili rýmom, nádherným myšlienkam, slovám a vetám, ktoré pošteklili naše zmysly a precvičili našu pamäť... literárne dopoludnie bolo venované našim šikovným klientom, ich prednesu poézie, pripomenuli sme si mená slovenských i svetových velikánov, ktorí sa podpísali pod nami recitované diela... a všetci sme v tichu nechali poéziu pôsobiť na nás ako balzam na dušu...úsmevy, prednes, verše s hĺbkou a povzbudzujúci, či odmeňujúci potlesk...aj toto sme my, aj toto je Rosa.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 26.3.2024

Svetový deň spánku – spolu v pyžamách

... netradičný a príjemný ... taký bol Svetový deň spánku v Rose J... spoločne sme v rámci podpory zručností  upiekli 7 druhov báboviek, navarili si kakao, obliekli sa do pyžama a strávili spolu bláznivý a príjemný čas J... aj takto sa dá poukázať na to, že spánok je nevyhnutnou súčasťou nášho života, je „výživný“, potrebný, pomáha nám byť a žiť,  a my všetci ho máme radi... tak ako i zábavu, príjemnú spoločnosť a pohodlie, ktoré nás tento deň sprevádzali J

 
>>> viac

udialo sa u nás | 26.3.2024

Ponožková výzva – Svetový deň Downovho syndrómu v Rose

          Svetový deň Downovho syndrómu, 21.3.,  je odvodený z číslic 3 a 21, keďže pri diagnóze Downovho syndrómu ide o trizómiu 21. chromozómu.... v ZSS Rosa sa práve z tohto dôvodu  dňa 21.3.2024 mihotali pestré a odlišné ponožky... klienti, zamestnanci, ale i niektorí rodičia - všetci sme vyjadrili podporu a sympatie osobám s týmto genetickým ochorením. Práve tento deň nám pripomína dôležitosť uznania a inklúzie ľudí s týmto syndrómom.  S radosťou sme sa spojili v ponožkovej výzve, a vo viditeľnej forme sme sa stali podporou  posolstva o tom, že každý jednotlivec, bez ohľadu na svoje schopnosti či obmedzenia, má právo na dôstojný a plnohodnotný život.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 26.3.2024

TVORIÁDA

          19. marca 2024 sme svoje dvere s radosťou a úctou otvorili i pre priateľov z iných zariadení sociálnych služieb a spoločne sme strávili tvorivé dopoludnie. Tvoriáda v Rose, jej druhý ročník, sa opäť spájal s kreativitou, podporou zručností a zmyslov, či estetického cítenia.

Viac ako 70 účastníkov v doprovode pracovníkov absolvovalo rôzne aktivity – strúhanie či čistenie ovocia a zeleniny, tvorba z papiera, hliny, či podpora predstavivosti pri hádaní predmetov v štýle mačky vo vreci, športovej disciplíny, ktorá preverila zručnosti pri využívaní hokejky. Bonusovou aktivitou bola skúška odvahy, ktorá preverila odvahu skonzumovať chilli, ale i dať ruku do čierneho vreca s neznámou nepríjemnou hmotou a nájsť v nej loptičku.  Všetci účastníci boli veľmi šikovní a tvoriví a poctivo absolvovali pripravené disciplíny. Malý priestor vznikol aj na tanec, či občerstvenie a nakoniec sme spoločne vyhodnotili a odmenili tých, pre ktorých toto dopoludnie bolo pripravené. Ďakujeme kolegom, spoločnosti Unilever – za sponzorské balíčky, Neinvestičnému fondu Rosa za občerstvenie a sladké odmeny a všetkým účastníkom za energiu a chuť...

Tešíme sa na tvorivé spoločné chvíle opäť o rok J

 
>>> viac

udialo sa u nás | 15.3.2024

Cirkusový workshop

          Nikto z nás nevyrástol bez rozprávok a rozprávkových príbehov. Spontánne sa k nim vraciame a oživujeme si ich v pamäti. Tak to bolo aj v stredu popoludní, keď interaktívnou formou si naši prijímatelia pripomenuli nezabudnuteľný príbeh ,,O psíčkovi a mačičke”. Pri tvorení deja sa všetci iniciatívne zapájali a prejavovali spontánnu radosť počas celého vystúpenia, ktoré realizovala skvelá animátorka.

Čas príbehu ubehol veľmi rýchlo a tváre našich klientov žiarili úsmevom a spokojnosťou. O túto skvelú pohodu sa opäť postarala koordinátorka Bratislavského dobrovoľníckeho centra Lucia. Srdečná vďaka.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 13.3.2024

Jarné prázdniny v ROSE

          Jarné prázdniny v Rose boli tento rok opäť plné zážitkov. Naši klienti - deti navštívili kino v Bory Mall, kde si pozreli krásny film o dvoch líštičkách a ich nekonečnej láske a oddanosti. Taktiež sme s nimi navštívili  ich obľúbený  McDonald´s, spojili sme prechádzku s návštevou   cukrárne. Posledným deň jarných prázdnin sme vyplnili pohybovými  aktivitami spojené s   výletom  na Železnú Studničku, kde sa deti do sýtosti vybláznili na ihrisku a tým zakončili jarné prázdniny plné radosti, spokojnosti a oddychu...

 
>>> viac

udialo sa u nás | 11.3.2024

Česká a slovenská architektúra na Bratislavskom hrade

          Bratislavský hrad ponúka vo svojich krásnych priestoroch aktuálne i stále výstavy.  Tentoraz, 6. marca 2024, sme sa na Bratislavský hrad vybrali za umením, krásou a výhľadom. Aktuálnou výstavou je zbierka modelov a makiet architektonických počinov českých a slovenských architektov v období od roku 1938 po súčasnosť. Videli sme miniatúry budov, ktoré už stoja a môžeme ich vidieť aj naživo, aj u nás v Bratislave.

Okrem výstavy architektúry sme si na Bratislavskom hrade pozreli zbierku barokových sakrálnych umeleckých diel, ktoré v nás evokujú pokoru.

Pre krásny výhľad sme neváhali vyjsť po schodoch do jednej z prístupných veží Bratislavského hradu. Bolo to náročné, no výhľad stál za to. Petržalka, Dunaj...

Prezreli sme si aj obrazy najvýznamnejšej panovníčky Rakúsko – Uhorska Márie Terézie a jej rodiny.

Všetky krásy, ktoré Bratislavský hrad ukrýva nás potešili a ukryli sa nám do pamäti. Tešíme sa na ďalšie návštevy nášho – Bratislavského hradu.

 
>>> viac