<<
>>

Zariadenie sociálnych služieb Rosa je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré poskytuje všestrannú starostlivosť prijímateľom sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu.

Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo osobám s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby osobám s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

Špecializované zariadenie poskytuje sociálne služby deťom s diagnózou pervazívna vývojová porucha. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

 

Aktivity | Novinky

udialo sa u nás | 27.11.2023

Divadlo HOPI HOPE

          V piatok 24. novembra 2023 nás  príjemne prekvapili divadelníci z divadla Hopi Hope z Košíc a zahrali nám rozprávku " Snehová kráľovná"... Rozprávka o sile lásky a priateľstva, ktorá dokáže roztopiť aj zamrznuté srdce a prebrať ho k životu. Počas predstavenia sme putovali s odvážnou Gerdou po zamrznutej krajine  až do ľadového kráľovstva  a verili sme, že nájde svojho kamaráta Kaja...

Po predstavení sa divadelníci priateľsky zvítali  a porozprávali s našimi klientmi, poznajúc sa z predchádzajúcich stretnutí. Na pamiatku sme si urobili spoločnú fotografiu.

 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 24.11.2023

 

PREVENCIA - proti násiliu.

          Dňa  22.11.2023 nás navštívil z PZ BA preventista, ktorý našim prijímateľom sociálnych služieb porozprával o prevencií proti násiliu na ženách a deťoch. Spoločne sme formou diskusie riešili, ako sa máme správne zachovať v možných vzniknutých násilných situáciách.Stretnutia sa zúčastnili aj prijímatelia z rehabilitačného strediska. Prospekt, ktorý je nápomocný pri predchádzaní násilia, nám poskytol preventista a zapojil všetkých zúčastnených do  pripravených aktivít a voľnej diskusie na danú tému.

 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 20.11.2023

Zdravý životný štýl v Rose... POĎAKOVANIE

          Odborná prednáška externých hostí, pečenie a varenie s podporou rodín a zmesou všetkých skvelých darov prírody z našich domácich záhrad, aktivity a vlastná participácia klientov na prednáškach ... aj také boli dni v Rose Naše ĎAKUJEME patrí vedeniu Strednej zdravotníckej školy na Strečnianskej ulici v Bratislave, Ing. Janke Trebulovej a študentke Bronislave Kovaľovej z odboru Asistent výživy, ktoré s nami strávili popoludnie pri zaujímavej a nášmu zdraviu veľmi prospešnej téme venovanej zdravej výžive, pohybu, pitnému režimu i pozitívnemu mysleniu. Prezentáciu a odborný výklad výborne doplnila živá debata s mnohými zvedavými otázkami a fundovanými odpoveďami. Sme veľmi vďační nielen za obsahový prínos a pozitívne myšlienky, ale i veľmi ľudský a príjemný prístup našich hostiek...

ĎAKUJEME patrí i rodičom za perfektnú podporu a ovocno – zeleninové dary... aj vďaka Vám vieme tvoriť a osvojovať si pracovné zručnosti z kvalitných domácich surovín J ...

 
>>> viac

udialo sa u nás | 13.11.2023

Ranč Lieskovec

          Všetci máme radi kone. Niektorí viac iní menej. No a my v Rose ich máme veľmi radi. Hľadali sme možnosti ako sa znova s koníkmi stretnúť a poprípade si na nich aj zajazdiť. A dňa 08.11.2023 (streda) sme mali možnosť navštíviť OZ HIPERKA na Ranči Lieskovec. Veľmi milo nás privítala a počas našej návštevy sa nám venovala pani Bc. Michaela Ľudmová, ktorá nám s láskou predstavila ustajnené kone a tiež vysvetlila ako funguje OZ HIPERKA. Na úvod sme si povinne prečítali pravidlá, ktoré musíme dodržiavať na Ranči a najmä v prítomnosti koní.

Ukázala nám ako sa koník vedie, potom nám ukázala ako sa koník hrebelcuje. Čistenie koníka sme si mohli aj vlastnoručne vyskúšať. Tiež sme si vyskúšali čistenie kopýt, čo je pomerne náročné a je dôležitá spolupráca koníka. Po očistení koníka nám vysvetlila ako sa osedláva a ako sa mu zakladá ohlávka so zubadlom.

No a teraz prišla tá najočakávanejšia časť našej návštevy - samotné jazdenie. Každý si, s pomocou, nasadol na koníka a hipoterapeutka viedla koníka po jazdiarni spolu s jazdcom. Jazdenie sa nám veľmi páčilo. Veď výhľad z chrbta koníka je nádherný. Pani Miška sa každému venovala individuálne a profesionálne vzhľadom na jeho zdravotné obmedzenie. Koník po dojazdení dostal od každého z nás jabĺčkovú a mrkvovú odmenu. Na záver našej návštevy sme si v krátkom kvíze zopakovali, čo sme sa o koníkoch dozvedeli.

Máme radi koníky a preto sme využili túto ponuku, ktorá nám opätovne umožnila stretnúť sa s koníkmi a zajazdiť si na nich. Toto stretnutie bolo veľmi pekné a príjemné.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 2.11.2023

Veselé Tekvice

          Jeseň patrí medzi najkrajšie ročné obdobia. Svojou farebnosťou vie skrášliť aj sychravé dni, ktoré sú jej súčasťou. Medzi ozdoby jesenného obdobia patria aj tekvice, z ktorých sa už tradične vyrezávajú svetlonosi a strašidlá. Možno ich vidieť za oknami domov, v záhradkách. Dňa 23. 10. 2023 sme sa všetci spolu stretli vo veľkej jedálni, kde klienti zariadenia dostali úlohu, vyrezať svetlonosa. Mali sme možnosť vidieť krásne výtvory. Fantázii medze rozhodne nekládli.  Záver podujatia patril hodnoteniu všetkých tekvíc, z ktorých sa vybrali traja najkrajší svetlonosi. Naj tekvice poputovali na Bratislavský samosprávny kraj, kde budú zaradené do súťaže o sladké ceny. Na konci podujatia sme zvyšné tekvice poroznášali po areáli, kde zdobia záhony a okolie. Spoločne sme opäť strávili príjemné popoludnie a teraz si už len držme palce, aby sme vyhrali.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 31.10.2023

Deň zdravej výživy 2023

          Krásna farebná jeseň nám pripomenula aj svetový Deň zdravej výživy, ktorý pripadá na  šestnásteho októbra. Rôznymi interaktívnymi aktivitami sme sa rozhodli,  pripomenúť si tento deň u nás  v zariadení 26.10.2023 s našimi prijímateľmi . Celý deň bol pretkaný zaujímavými aktivitami. Vytvorili sme farebnú dúhu z ovocia a zeleniny zostavovali sme ovocno-zeleninové puzzle, vytvárali sme obrazy z ovocia, na ktorých sme si aj okamžite pochutnali. Vynikajúco sa vydaril aj „zelňák“ . Bol ozaj veľmi chutný a konzumovali sme ho s ovocnými a zeleninovými džúsmi.O zdravej výžive , správnom životnom štýle a o dôležitosti pravidelného pohybu nám porozprávala aj naša kamarátka z rehabilitačného strediska influencerka Marianna.

            Celé popoludnie sa nieslo v príjemnej atmosfére a dobrej nálade.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 23.10.2023

Návšteva divadelného predstavenia.

          Dňa 20.10.2023 sme s našimi klientmi navštívili Slovenské národné divadlo, kde sme si pozreli známe dielo  Antonína Dvořáka. Vo svojom opernom diele autor využíva nové kompozičné postupy. Typickým znakom v diele  Čert a Káča  sú bravúrne inštrumentované tanečné štylizácie, ktoré sa vinú celou operou. Autor tiež využíva pochodové, gajdošské, groteskné, či mysteriózne žánrové štylizácie. S mimoriadnym divadelným citom sú kontrastne charakterizované ľudové, pekelné a vznešené scény. Nová inscenácia Čerta a Káče mladej režisérky Zuzany Fischer je rodinným operným titulom plným dynamiky a pohybu. Vďaka výnimočnému modernému spracovaniu diela sme si veľmi užili predstavenie plné hudby, tanca a spevu a domov sme odchádzali s úsmevom na tvári a s umeleckým zážitkom, ktorý vyvolal pozitívne emócie u našich klientov, ktoré im budú ešte dlho doznievať.Dňa 20.10.2023 sme s navštívili Slovenské národné divadlo, kde sme si pozreli známe dielo  Antonína Dvořáka. Vo svojom opernom diele autor využíva nové kompozičné postupy. Typickým znakom v diele  Čert a Káča  sú bravúrne inštrumentované tanečné štylizácie, ktoré sa vinú celou operou. Autor tiež využíva pochodové, gajdošské, groteskné, či mysteriózne žánrové štylizácie. S mimoriadnym divadelným citom sú kontrastne charakterizované ľudové, pekelné a vznešené scény. Nová inscenácia Čerta a Káče mladej režisérky Zuzany Fischer je rodinným operným titulom plným dynamiky a pohybu. Vďaka výnimočnému modernému spracovaniu diela sme si veľmi užili predstavenie plné hudby, tanca a spevu a domov sme odchádzali s úsmevom na tvári a s umeleckým zážitkom, ktorý vyvolal pozitívne emócie u našich klientov, ktoré im budú ešte dlho doznievať.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 19.10.2023

Návšteva ZOO

          Návšteva zoologickej záhrady je vždy dobrý nápad. My sme sa rozhodli stráviť popoludnie práve na mieste, ktoré je rozmanité a ponúka nám možnosť prežiť nové zážitky a dobrodružstvá. Inak tomu nebolo ani utorok 17. 10. 2023. Mohli sme vidieť a počuť ručiaceho leva, túliace sa papagáje s krásnym pestrým sfarbením. Navštívili sme pavilón opíc, kde sme pozorovali orangutana z úplnej blízkosti aj spolu s jeho mláďatkom. Nosorožce si brúsili kly na kameňoch a žirafy sa preháňali po výbehu. Obzreli sme si  hady v teráriách, malé krokodíly ležiace v jazierku. Občerstvili sme sa v bufete, kde sme si kúpili rôzne maškrty, teplú kávičku. Zhodnotili sme si celú návštevu a viedli sme diskusiu, ktoré zo zvierat sa klientom páčilo najviac. Opice boli pre väčšinu naj, ale nezaostával ani lev, kone, žirafy či hady. Po ukončení debaty sme sa pobrali späť do zariadenia. Cestou sme sa zhodli, že to bolo príjemne strávené popoludnie . 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 16.10.2023

ŠPORTOVÝ DEŇ

          Dňa 12.10.2023 sme strávili spoločné slnečné popoludnie na čerstvom vzduchu. Pre našich prijímateľov sme zorganizovali športový deň, ktorý prebiehal v areáli zariadenia. Naladili sme sa na  športové výkony a následne  absolvovali rôzne športové aktivity aj zábavného charakteru. Prijímatelia absolvovali štyri stanovištia. Za úspešné absolvovanie športových aktivít si prebrali svoju zaslúženú sladkú odmenu.

Prijímatelia tak mali možnosť porovnať si svoje športové výkony. Ale napokon zvíťazili všetci súťažiaci pretože „ nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa“, zabaviť sa a zlepšiť kondíciu.

 
>>> viac