<<
>>

Aktivity | Novinky 2014


udialo sa u nás |
Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko Rosa

Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko Rosa je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré poskytuje všestrannú starostlivosť klientom s telesným a mentálnym postihnutím.

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby telesne a mentálne postihnutým deťom a mladým dospelým vo veku 6 – 25 rokov. Služby sa poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo osobám odkázaným na pomoc inej osoby do veku 35 rokov. Služby sa tiež poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

 
>>> viac

udialo sa u nás | máj
Výlet na Červený Kameň

Klienti DSS Rosa a študenti gymnázia Matky Alexie v stredu 25.5.2016 sa spolu zúčastnili výletu na Červený Kameň. Počas prehliadky hradu mali možnosť nie len spoznať ako sa kedysi na hrade žilo, ale aj aký je rozdiel medzi hradom a zámkom, či prečo sú na hrade zlaté sane. Po dobrom obede sme mali možnosť si zas nielen popozerať dravé vtáky, ale si ich aj pohladkať či podržať. Pekný spoločný deň sme ukončili hrami na lúke, rozhovormi, smiechom a otázkou: Kedy sa zas niekam spolu vyberieme?

 
>>> viac

udialo sa u nás | 19.05.2016
ĎAKUJEME.

Milí zamestnanci Slovenskej sporiteľne, úprimne Vám ďakujeme za Vašu dnešnú službu. Vďaka Vám si s prichádzajúcimi slnečnými dňami budú môcť naši klienti posedieť na obnovených lavičkách. A pre klientov, ktorí sa veru nie často dostanú mimo náš areál, je to veľká služba, ktorú by sme bez Vašej pomoci nemali možnosť spraviť. Veľmi si vážime, že ste mali možnosť zaobstarať potrebný materiál. A rovnako veľa pre nás znamená, že ste si popri plnení svojich pracovných povinností  našli čas, ochotu a elán sa vlastnoručne podieľať na ich oprave. Ešte raz: Ďakujeme

 
>>> viac

udialo sa u nás | 11.05.2016
Klienti odchádzajú - ale priateľstvá zostávajú....

Dňa 11.5.2016 klienti pracovno-terapeutickej skupiny DSS ROSA  Lenka Bokorová, Mário Kelo, Michal Vanek, Aďka Petríková, Miška Izakovičová, Zuzka Žáková, s Mgr. Ž.Koreňovou navštívili bývalých klientov a kamarátov  Lukáša Hlaváča a Ivanu Deákovú,   v Skalici. Obidvaja navštevujú denný stacionár a chránenú dielňu Mikádo v Skalici a denne dochádzajú sami autobusom. Sú veľmi šikovní, aspoň čo nám o nich prezradila p. riaditeľka zariadenia Mikádo Mgr. Kubová. Čo sa robí v chránenej dielni? Pod dohľadom odborníkov pracujú s drôtom, vyrábajú drobné ozdoby, maľujú hrnčeky, montujú drobné komponenty na zákazku. Ale nezabúdajú ani na vychádzky, šport, či výlety do krásneho okolia. Pred odchodom  sme si ešte prezreli výrobu tradičných trdelníkov podľa starých receptov  pečených v pahrebe, v miestnom kláštore a samozrejme nechýbalo ani sladké posedenie pri zmrzline. Najkrajšie bolo privítanie, ale ťažšie bolo rozlúčenie...ale tak to už v živote chodí... Poprajme našim kamarátom nech sa im v živote darí a do skorého videnia u nás na Deň detí.....

 
>>> viac

udialo sa u nás | 28.04.2016
FLÓRA Bratislava 2016

 Dňa 28.04.2016 sme s klientmi pracovných skupín navštívili výstavu kvetov a záhradníckych výsadieb Flŕa na výstvisku Incheba Bratislava. Keďže sa v pracovných skupinách venujeme úprave sadovníckej výsadby v areáli DSS boli sme sa inšpirovať aktuálnymi trendami záhradníckych nápadov. Okrem krásnych kvetov sme mali možnosť vidieť aj areál bonsají, vystavovateľa umelých kvetov skoro nerozoznateľných od živých. Tiež sme si pozreli krásne priesady letničiek, zeleniny, korenín a liečivých rastlín. Na Flóru sa určite vrátime aj na budúci rok

 
>>> viac

udialo sa u nás | 28.04.2016
Janka Kucharíková oslavovala

Krásne životné jubileum - 30. rokov oslávila dňa 28. apríla 2016 Janka Kucharíková, ktorá navštevuje terapeutickú skupinu pracovnej terapie. Príjemná oslava sa konala vo veľkej dennej miestnosti v Budove A, kde Janke zablahoželali všetci kolegovia – klienti, tiež pracovní terapeuti. Na oslave nechýbla torta, čipsy, a aj prípitok detským šampanským. Janke ešte raz srdečne gratulujeme, prajeme jej veľa ZDRAVIA, spokojnosti, radostia nech sa jej u nás páči a prichádza do pracovnej skupiny vždy s úsmevom na tvári.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 21.04.2016
Návšteva AUTOSALÓNU Bratislava

Dňa 21.04.2016 sme s klientmi pracovných skupín navštívili AUTOSALÓN na výstavisku Incheba Bratislava. Na výstave sme mali možnosť vidieť prehliadku krásnych modelov áut, ktoré našich klientov vždy fascinujú. Je to ukážka techniky, dizajnu, ale aj krásne zladených pavilónov. Príjemný zážitok si určite zopakujeme aj na budúci rok.

 
>>> viac

udialo sa u nás | Apríl 2016
Stretnutie s dôchodcami

V pondelok 25.4.2016 sa naši klienti zúčastnili stretnutia zástupcov MČ Karlova Ves s dôchodcami pri príležitosti ich životných jubileí. Na tomto stretnutí starostka mestskej časti Karlova Ves Dana Čahojová, vicestarosta Branislav Záhradník a poslanec Rudolf Rosina sa poďakovali našim starším spoluobčanom a popriali im ešte veľa síl a zdravia do ďalších rokov. Študenti bratislavských škôl spolu s našimi klientmi boli nápomocní pri rozdávaní gratulácií ako aj pri samotnom celom priebehu podujatia.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 13-14.2016
Burza šatstva

Opäť máme za sebou dva dni našej už tradičnej Burzy šatstva. Tá sa konala 13. – 14.4.2016. Podarilo sa nám ju zorganizovať najmä vďaka zamestnancom Poštovej banky a.s., ktorým patrí aj naša veľká vďaka, že pre našich klientov zorganizovali zbierku šatstva a následne nám ho priviezli do Rosy.

Klienti sa veľmi aj tentokrát tešili, že si povyberajú to, čo ich poteší a čo potrebujú. A že si bolo veru z čoho vyberať a že im to aj „sadlo“ je vidieť aj z fotiek.

 
>>> viac

udialo sa u nás | marec 2016
Naša cesta k samostatnosti

V posledných dňoch a mesiacoch od nás odišli a  s nami sa rozlúčili dnes už bývalí klienti DS a RS ROSA: Lukáš Hlaváč, Ivana Deáková a
...Janko Mordavský... 
Ako každé lúčenie, aj pri našich klientoch sa to nezaobišlo  bez sĺz... ale na Lukáša a Ivanu sa usmialo šťastie a našli si možnosť  uplatnenia sa
v  Chránenej dielni pri dennom stacionári Mikádo,  v blízkosti miesta svojho trvalého bydliska...tak im všetkým poprajme veľa šťastia na svojej ceste k cieľu....

 
>>> viac