<<
>>

Aktivity | Novinky 2014


udialo sa u nás | február
Návšteva Múzea kultúry Karpatských Nemcov

Dňa 31.01.2017 sme navštívili Múzeum kultúry Karpatských Nemcov v Zukermandli na Žižkovej ulici. V budovách troch zachovalých zemianskych kúrií, kde sa nachádza ešte Archeologické múzeum a Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku sme mali možnosť prezrieť si expozície z histórie života Karpatských Nemcov na Slovensku. Ako sa žilo v minulosti. Videli sme rôzne historické predmety. No a mali sme možnosť vidieť aj DVD s piesňami Karpatských Nemcov, ktoré spievajú pri svojich každoročných stretnutiach. Expozície boli veľmi zaujímavé a mali sme veľa otázok. Dostali sme aj pochvalu, že sme po dlhej dobe prvá skupina, ktorá sa naozaj zaujíma o výstavu a históriu.

 
>>> viac

udialo sa u nás | február
I love MOTORKY v Centráli

 Dňa 14.02.2017 sme navštívili nákupné centrum Centrál, kde sú vystavované motorky. . . Medzi nimi luxusné a krásne rýchle stroje, spolu asi sto atraktívnych motocyklov. Medzi nimi sme mohli vidieť BMW, Harley Davidson, Triumph, Ducati, KTM, Suzuki, Yamaha, Indian, Victory, Norton, Husquarna, Beta, MV Agusta, Capireli, Kawasaki, MotoGuzzi, luxusné trojkolky Streamer, trojkolka a štvorkolka Can-Am, ďalej  prestavby motoriek dielní FS Brothers, Wasps Culture a XXL-LM.Tieto krásne motocykle sa nám veľmi páčili, potešili naše oči aj srdce.

 
>>> viac

udialo sa u nás | február
Pozvanie od priateľov sa neodmieta....

Pozvanie na pracovné tvorivé dielne s názvom "Práca na hrnčiarskom kruhu", ktoré organizovali Domov sociálnych služieb v Plaveckom Podhradí dňa 21.2.2017 sme prijali veľmi radi a tešili sme sa naň. Naši klienti - Kristína Naštická, Darinka Krihová, Miška Broczká a Michal Vanek sa aktívne zapojili aj do prác v tvorivej dielni. Najprv si vypočuli inštruktáž a názorné ukážky od kvalifikovaného keramikára a po nej si  sami vyskúšali prácu s hlinou na hrnčiarskom kruhu. Treba ale  zdôrazniť, že dôvodom na návštevu bolo aj stretnutie s bývalými klientkami nášho zariadenia DSS ROSA a to s Jankou Olšovskou a Bohdankou CH...?? , ktoré nadviazalo na staré priateľstvá. Osobne sme im odovzdali naše pozdravy a malé darčeky a zároveň sme ich pozvali do nášho zariadenia na Deň detí. Na záver by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii tejto aktivity.

 
>>> viac

udialo sa u nás | február
Karneval

Karneval u Nás...

 
>>> viac

udialo sa u nás | február
Nepredajme nevestu!... alebo priblížme deťom svet opery

V rámci sociálnej rehabilitácie a výchovných  aktivít   13 klientov  DSS a RS  ROSA navštívilo dňa 7. 2.2017  Operu Slovenského národného divadla. Umelci zo SND  priblížili detským očiam, ušiam aj dušiam čaro divadla a  pripravili výber hudobných čísel zo Smetanovej opery Predaná nevesta s názvom Nepredajme nevestu! V tomto projekte ožije verná láska Jeníka a Mařenky, intrigy dohadzovača Kecala, ale deti sa pobavia aj na smiešnom Vaškovi. Cez projekciu sa bližšie zoznámia s českým skladateľom Beřichom Smetanom. Detská Predaná nevesta má však naopak oproti originálu ešte čosi naviac. Zahrali si v nej totiž aj tí, čo sedeli v hľadisku – teda deti. Predstavenie malo úspech aj u našich klientov a touto cestou chceme poďakovať p. Šalgovičovej za jeho sprostredkovanie.

 
>>> viac

udialo sa u nás | január
Svetový deň Braillovho písma

Pri príležitosti Svetového dňa Braillovho písma sme klientom priblížili život ľudí so zrakovým postihnutím. Klienti sa dozvedeli zaujímavé informácie o Braillovom písme a o možnostiach pomoci ľuďom so zrakovým postihnutím pri cestovaní v MHD. Ukázali sme im zopár pomôcok, ktoré týmto ľuďom uľahčujú fungovanie v živote. Napríklad pražskú tabuľku, ktorá slúži na ručné písanie Braillovho písma. Prezreli si tiež časopisy písané v Braillovom písme. So zatvorenými očami skúšali hmatom čítať jednotlivé bankovky a euro mince. Taktiež dostali možnosť porovnať  spoločenskú hru Domino pre zdravých ľudí a špeciálne upravenú hru pre ľudí so zrakovým postihnutím. Na záver si mohli pomocou bielej paličky vyskúšať orientáciu v priestore so zaviazanými očami. Klientov táto téma veľmi zaujala a aktívne sa zapájali do diskusie. Na záver skonštatovali, že ľudia so zrakovým postihnutím to majú v živote ťažké a patrí im rešpekt a obdiv.

 
>>> viac