<<
>>

Aktivity | Novinky 2014


udialo sa u nás |
Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko Rosa

Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko Rosa je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré poskytuje všestrannú starostlivosť klientom s telesným a mentálnym postihnutím.

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby telesne a mentálne postihnutým deťom a mladým dospelým vo veku 6 – 25 rokov. Služby sa poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo osobám odkázaným na pomoc inej osoby do veku 35 rokov. Služby sa tiež poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

 
>>> viac

udialo sa u nás | jún
Turnaj v pétangu - Modra

Tak neuveriteľne rýchlo ubehol jeden rok a opäť sme boli pozvaní na turnaj v pétangu. Usporiadateľom je každoročne DSS Merema v Modre v spolupráci s BSK...
Počas horúceho letného dňa 23. 6.2016 si naši klienti v zrekonštruovanom športovo rekreačnom zariadení Modra Harmónia  zmerali sily s hráčmi iných zariadení...naša taktika hry bola výborná, ale nestačila do finálových kôl medzi najlepších. Dôležitejšie boli dobrá nálada, športové nasadenie a veľa dobrých priateľov.

 
>>> viac

udialo sa u nás | jún
Naše mesto 2016

Dňa 10.6.2016 Nadácia Pontis organizovala už 10. ročník najväčšieho firemného dobrovoľníckeho podujatia Naše mesto, ktorého sme sa ako DSS a RS Rosa opakovane zúčastnili. Tento deň sa stal pre nás naozaj výnimočný nie len tým, že prišiel doteraz najväčší počet dobrovoľníkov – viac ako 130, ale aj množstvom vykonanej práce, ale hlavne atmosférou v akej sa celé podujatie nieslo. Spolu sa nám v tento deň podarilo:

-          revitalizovať oddychovú zónu

-          umyť okná na oddelení imobilných klientov

-          natrieť vstupnej brány a zábradlia

-          základná údržba softvérov

-          rekonštrukcia besiedky a jej okolia

 

Naše veľké poďakovanie patrí všetkým dobrovoľníkom, ktorí v tento deň prišli a pomohli nám v týchto prácach. Konkrétne ďakujeme:

Johnson Controls International

Spoločnosti Dell

IBM

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky

Generali Slovensko Poisťovňa

dobrovoľníkom z radov verejnosti

 
>>> viac

udialo sa u nás | Jún
Príjemná prechádzka po „novom“ Starom moste

Dňa 07.06.2016 nám prialo príjemné letné počasie a preto sme sa vybrali na prechádzku. Našim cieľom sa stal „nový“ alebo obnovený Starý most. Tento most, ktorý sa volal aj Most Františka Jozefa, Štefánikov most, Most Červenej armády a nakoniec Stasrý most, bol opätovne po rekonštrukcii odovzdaný do užívania zatiaľ len pre peších sme si chceli pozrieť osobne. Prešli sme až na druhú stranu do Petržalky. Vychádzka sanám veľmi páčila, a tiež sme si posedeli na lavičkách priamo na moste.

 
>>> viac

udialo sa u nás | jún
Deň otvorených dverí

2.6.2016 sa konal v DSS pre deti a RS Rosa Deň otvorených dverí. Brány Rosy boli otvorené pre všetkých, ktorí mali chuť si prezrieť priestory ako ubytovacej časti, tak stravovacie priestory, priestory rehabilitácie či priestory pracovných skupín.

Pri tejto príležitosti sme pripravili súťažno-zábavné popoludnie pre všetkých návštevníkov ako aj pre klientov Rosy a pripomenuli sme si tak MDD. Nezabudli na nás ani študenti gymnázia Matky Alexie, ktorí si pripravili tanec s klientmi pracovných skupín, žiaci ZUŠ J. Kresánka a žiaci OU Dúbravská cesta so svojimi tanečnými vystúpeniami.

Krásne popoludnie sa nám nieslo v diskotékovej nálade, doplnené súťažami, kolotočmi, vozením na motorkách a samozrejme s dobrým občerstvením.

 
>>> viac

udialo sa u nás | jún
Celé Slovensko číta deťom

1.6. v rámci oslavy Dňa detí sa naši klienti zúčastnili, v kníhkupectve Panta Rhei na Poštovej ulici, čítania z ilustrovaných kníh, ktoré sa práve pripravujú pre deti. Deťom čítali Spievanka a Zahrajko, ktorí svoje čítania doplnili pravdaže aj svojim spevom.

Čítaním bol podporený projekt „Celé Slovensko číta deťom.“

Týmto sa veľmi chceme poďakovať Spievanke aj Zahrajkovi, ktorí nás na toto podujatie pozvali a na ktorom sa naši klienti cítili veľmi príjemne.

 
>>> viac

udialo sa u nás | Máj
Stolno-hokejový turnaj v Pezinku

Dňa 31.05.2016 zorganizoval DSS Hestia v Pezinku v splupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a Občianskym združením Sny Hestie stolno-hokjový turnaj pod záštitou PhDr. Gabriely Németh, podpredsedníčky BSK. V príjemnom prostredí s veselými kamarátmi priniesla táto hra našim hráčom veľa zážitkov a nových priateľstiev. Podarilo sa im obsadiť 1. miesto. Srdečne gratulujeme!!! Zároveň sa stretli s našimi bývalými klientmi a kamarátmi Ľubošom Kollárom a Riškom Tomaškovičom.

 
>>> viac

udialo sa u nás | máj
Výlet na Červený Kameň

Klienti DSS Rosa a študenti gymnázia Matky Alexie v stredu 25.5.2016 sa spolu zúčastnili výletu na Červený Kameň. Počas prehliadky hradu mali možnosť nie len spoznať ako sa kedysi na hrade žilo, ale aj aký je rozdiel medzi hradom a zámkom, či prečo sú na hrade zlaté sane. Po dobrom obede sme mali možnosť si zas nielen popozerať dravé vtáky, ale si ich aj pohladkať či podržať. Pekný spoločný deň sme ukončili hrami na lúke, rozhovormi, smiechom a otázkou: Kedy sa zas niekam spolu vyberieme?

 
>>> viac

udialo sa u nás | 19.05.2016
ĎAKUJEME.

Milí zamestnanci Slovenskej sporiteľne, úprimne Vám ďakujeme za Vašu dnešnú službu. Vďaka Vám si s prichádzajúcimi slnečnými dňami budú môcť naši klienti posedieť na obnovených lavičkách. A pre klientov, ktorí sa veru nie často dostanú mimo náš areál, je to veľká služba, ktorú by sme bez Vašej pomoci nemali možnosť spraviť. Veľmi si vážime, že ste mali možnosť zaobstarať potrebný materiál. A rovnako veľa pre nás znamená, že ste si popri plnení svojich pracovných povinností  našli čas, ochotu a elán sa vlastnoručne podieľať na ich oprave. Ešte raz: Ďakujeme

 
>>> viac

udialo sa u nás | 11.05.2016
Klienti odchádzajú - ale priateľstvá zostávajú....

Dňa 11.5.2016 klienti pracovno-terapeutickej skupiny DSS ROSA  Lenka Bokorová, Mário Kelo, Michal Vanek, Aďka Petríková, Miška Izakovičová, Zuzka Žáková, s Mgr. Ž.Koreňovou navštívili bývalých klientov a kamarátov  Lukáša Hlaváča a Ivanu Deákovú,   v Skalici. Obidvaja navštevujú denný stacionár a chránenú dielňu Mikádo v Skalici a denne dochádzajú sami autobusom. Sú veľmi šikovní, aspoň čo nám o nich prezradila p. riaditeľka zariadenia Mikádo Mgr. Kubová. Čo sa robí v chránenej dielni? Pod dohľadom odborníkov pracujú s drôtom, vyrábajú drobné ozdoby, maľujú hrnčeky, montujú drobné komponenty na zákazku. Ale nezabúdajú ani na vychádzky, šport, či výlety do krásneho okolia. Pred odchodom  sme si ešte prezreli výrobu tradičných trdelníkov podľa starých receptov  pečených v pahrebe, v miestnom kláštore a samozrejme nechýbalo ani sladké posedenie pri zmrzline. Najkrajšie bolo privítanie, ale ťažšie bolo rozlúčenie...ale tak to už v živote chodí... Poprajme našim kamarátom nech sa im v živote darí a do skorého videnia u nás na Deň detí.....

 
>>> viac