<<
>>

Aktivity | Novinky 2014


udialo sa u nás |
Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko Rosa

Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko Rosa je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré poskytuje všestrannú starostlivosť klientom s telesným a mentálnym postihnutím.

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby telesne a mentálne postihnutým deťom a mladým dospelým vo veku 6 – 25 rokov. Služby sa poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo osobám odkázaným na pomoc inej osoby do veku 35 rokov. Služby sa tiež poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 18. 05. 2015
... Naďalej si udržujeme priateľstvá a kontakty ... a tak sme prijali pozvanie

Tento krát sme prijali pozvanie my, terapeutická pracovná skupina Mgr. Belasovej a Mgr. Koreňovej,  od bývalej klientky Ildikó Szabadošovej a jej otca. V rámci voľnočasových aktivít  sme  uskutočnili spoločné stretnutie  Galante, aby sme si  prezreli podrobnejšie  historické centrum mesta. Pán Szabadoš  zariadil iba pre našu skupinu prehliadku  Miestneho múzea s artefaktami, aj s odborným výkladom. Ďalej sme navštívili neogotický kaštiel Esterházyovcov, ktorý ešte nie otvorený pre verejnosť, ale dýcha z neho história a znázornený aj v erbe mesta. Peter Gula, kaplán v  rímskokatolíckom  kostole nás sprevádzal pri prehliadke kostola. Dozvedeli sme sa, že je to  dvojvežová klasicistická stavba s barokovými prvkami z roku 1800. V interiéri vyniká oltár z roku 1741, ktorý bol prenesený zo zbúranej barokovej kaplnky Sedembolestnej Panny Márie. Treba tiež povedať, že sme si našli aj chvíľku na oddych a posedenie pri zmrzline, či langošoch...a samozrejme na spoločné spomienky. Vlaky nemeškali, takže sme strávili nielen príjemné popoludnie, ale sme opäť  bohatší o  zážitky.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 14.05.2015
"Na hrade Devín"

Slniečko, jemný teplý vetrík, svieža zelená príroda, nádherné výhľady, históriou opradené miesta hradu i jeho okolia – to všetko na nás čakalo vo štvrtok 14.5.2015 na hrade Devín - Národnej kultúrnej pamiatky. Práve toto miesto na sútoku riek Dunaja a Moravy, ktoré bolo osídlené od praveku, sme si vybrali za cieľ nášho výletu s klientmi z pracovnej skupiny. Čo – to sme sa dozvedeli o jeho histórii ale aj o CHKO Malé Karpaty. Niektorí z nás si vyskúšali streľbu z luku. Ale hlavne – prežili sme spolu krásne dopoludnie, plné smiechu, radosti i zážitkov.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 13. 05. 2015
EKO deň

V stredu 13.5 sme si v našej DSS-ke pripomenuli, že prispieť k ochrane našej Zeme môžeme aj my. Opätovne sme si pripomenuli ako správne separujeme odpad, zahrali sme si eko puzzle, využili sme prírodné materiály na kreatívnu tvorbu – maľovali sme na kamienky. Odpadový materiál sme tiež využili na tvorbu a vznikli krásne dielka z tetrapakov a roliek z toaletného papiera. Popri tom sme sa vzdelávali – naučili sme sa priraďovať k zvieratkám vyskytujúcim sa na Slovensku ich prirodzené prostredie, v ktorom sa vyskytujú a ak bol ROSE niekto, kto doteraz neochutnal rebarboru alebo si myslel, že z mrkvy sa nedajú upiecť famózne koláčiky, dnes sa len oblizoval dobrotách od pani vychovávateľky Hipíkovej. A aby sme nezabudli aj na našich domácich miláčikov, morčiatka a zajačiky, ktoré u nás chováme, tie nám po celý čas spríjemňovali toto vydarené eko popoludnie. Pochvala patrí aj našim hudobno - tanečným talentom, ktoré dotvárali dobrú náladu počas slnečného dňa. 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 06.05.2015
"Svet okolo nás" Vernisáž výstavy

Fakt, že mnohí z našich klientov radi a veľmi pekne maľujú, je známy už dávno. No okrem samotnej radosti z maľovania poteší každého umelca aj záujem o jeho diela a ocenenie od iných ľudí. A práve z tohto dôvodu usporadúvame výstavy výtvarných prác našich klientov. Jedna takáto výstava bola otvorená na slávnostnej vernisáži priamo v priestoroch DSS a RS Rosa.  Vernisáž výstavy diel našich klientov pod názvom „Svet okolo nás“ sa uskutočnila 6.5.2015. Vernisáže sa zúčastnili aj naši priatelia z DSS Javorinská, DSS Báhoň a DSS Hestia. Program začal hudobnými skladbami a pesničkami v podaní klientov DSS Rosa, nasledovalo predstavenie autorov vystavených výtvarných diel a na záver boli všetci pozvaní k prehliadke obrazov a k malému občerstveniu.

Príjemná atmosféra, milí hostia, šťastní mladí umelci – to všetko vytvorilo krásny zážitok pre všetkých prítomných.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 29.4.2015
Cestujeme ďalej po Slovensku ale spoznávame aj seba....

Dňa 29.4.2015 sa dospelí  klienti DSS Rosa opäť vybrali na cestu.....tento krát sme navštívili kúpeľné mesto Piešťany...známe termálnou minerálnouvodou a liečivým bahnom, ktorého účinky poznajú ľudia takmer na celom svete. Pomáha pri liečbe ochorení pohybového ústrojenstva a reumatických chorôb.

Ale  poďme po poriadku:

Najskôr sme si každý sám zabezpečili cestovné lístky na vlak. Cesta vlakom trvala asi hodinu.  Sprievodcu mestom nám robil Wiliam Nedorost, ktorý z tohto mesta aj pochádza.  Najskôr sme sa dozvedeli niečo o histórii Piešťan....

Prvú písomnú zmienku o Piešťanoch (pod názvom Pescan) nachádzame v Zoborskej listine uhorského kráľa Kolomana I. z roku 1113. Mestečko Piešťany patrilo viacerým šľachtickým rodinám, poslední boli Erdődyovci, ktorí dali vybudovať prvé murované kúpeľné budovy  a  založili aj kúpeľný park. Najväčší rozvoj  kúpeľov nastal po roku 1889, potom ako si kúpele prenajala rodina Winterovcov. Medzi známych návštevníkov Piešťan patrili cisár František Jozef s manželkou Alžbetou, populárnou Sisi, bulharský cár Ferdinand I., nemecký cisár Wilhelm II., maharadžovia z Indie a Malajska, prezidenti a diplomati z najrozličnejších štátov sveta.

Ďalej sme dozvedeli, že mestskú časť Piešťan s kúpeľným ostrovom spájajú dva mosty. Peším slúži zaujímavý Kolonádový most, Krajinský most  slúži pre cestnú dopravu. Odfotili sme sa pod známou sochou barlolámača, ktorá je aj erbom mesta. Poprechádzali sme sa  po krásnom, udržiavanom parku a  odvážnejší sa napili aj  minerálnej vody z termálneho prameňa. Prešli sme sa po pešej zóne starého mesta a posedeli v miestnej cukrárni pri zmrzline..

Našou poslednou zastávkou bola návšteva Domu rehoľných sestier De Notre Dame, alebo školských sestier, ktoré pôsobili aj v našom zariadení. Privítala nás sestra Zuzana Šimková, ktorá nám ukázala ich záhradu, i dom a v kaplnke  nám porozprávala o tom, čomu sa ako rehoľa venujú- je to činnosť zameraná na apoštolát detí a mládež, rôzne voľnočasové aktivity pre deti, ale aj pedagogickú a misionársku činnosť. Treba spomenúť, že sestry pre nás pripravili aj malé občerstvenie a všetci spoločne sme si v kaplnke zaspievali, takže  odchádzali sme posilnení aj duchovne. Spiatočná cesta vlakom ubehla veľmi rýchlo, lebo mnohí z nás ju prespali......

Do DSS Rosa sme sa vrátili síce unavení, ale s novými zážitkami a skúsenosťami. Opäť sme si vyskúšali naostro  samostatnosť, orientáciu v cudzom prostredí, stretnutia s novými ľuďmi,  teda všetko to, čo budeme v živote potrebovať.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 21.04.2015
Návšteva „Stálej výstavy dejín výpočtovej techniky na Slovensku“

Dňa 21.04.2015 sa klienti terapeutických skupín pracovnej terapie zúčastnili exkurzie v priestoroch Slovenskej akadémie vied a navvštívili Stálu výstavu dejín výpočtovej techniky na Slovensku. Celou expozíciou nás sprevádzal Ing. Štefan Kohút, ktorý je zostavovateľom tejto výstavy. Mali sme možnosť vidieť prvý Analógový počítač SAV vyrobený na Slovensku, ktorý v roku 1958 zostrojil akademik Ivan Plander. Tento počítač má rozmery kancelárskej skrine a váži až 800 kg. Prezreli sme si aj expozíciu počítača RPP-16 z roku 1973, ktorý vzerá ako písací stôl a pracoval s diernymi páskami, ktoré prenášali informácie. V pútavom rozprávaní nám Ing. Kohút vysvetlil ako vlastne počítače informácie prenášajú a na čo slúžili dierne pásky a aký bol princíp ich kódovania. Mali sme možnosť vidieť tiež históriu nosičov informácií od diernej pásky, cez magnetický záznam, diskety až po CD nosiče a USB kľúče. Na záver sme si pozreli krátky film o počítačoch vyrábaných na Slovensku v období do roku 1980. Táto návšteva bola veľmi zaujímavá a priniesla nám nové informácie ako sa počítače stali až dnešnými malými prístrojmi.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 26.03.2015
"Obchodovanie s ľuďmi“

Vo štvrtok 26.3.2015 sa u nás v DSS v rámci prevencie konala beseda na tému "Obchodovanie s ľuďmi“ (násilie na ženách), ktorej cieľom bolo informovať klientov, ako sa nestať obeťou obchodovania, či iného násilného trestného činu. Klienti boli oboznámení s pravidlami pri vycestovaní do zahraničia (ísť cez agentúru, preveriť si licenciu agentúry, vypýtať si kontakt na budúceho zamestnávateľa, nepodpisovať nič, čomu nerozumejú - zmluvy, neodovzdať osobné doklady neznámej osobe....). Okrem teoretických informácií bol klientom premietaný dokumentárny film pod názvom 0800 800 818, v ktorom im boli sprostredkované osudy ľudí, ktorí sa stali obeťami (predaná mladá žena na prostitúciu, nútenú prácu, žobranie...).

 
>>> viac

udialo sa u nás | 09.04.2015

vo štvrtok 9.4.2015 traja naši dospelí klienti (Nedorost, Deáková, Szabó) opätovne navštívili Centrum sociálnej a pracovnej rehabilitácie  na Mokrohájskej, kde si naostro vyskúšali všetky postupné kroky, ktoré sú bežné pri hľadaní si práce, v ich prípade v chránených podmienkach. Za pomoci psychológa,absolvovali vstupný rozhovor, aj  vyplnenie osobného dotazníka. Sociálne zručnosti, ktoré sa naučili v projekte "Moja cesta k samostatnosti" si takto mohli preveriť v novom prostredí a s odborníkmi na sociálnu komunikáciu. Niektorí obstáli veľmi dobre, niektorí zistili, v čom musia ešte pridať...

 
>>> viac

udialo sa u nás | február - marec
Turnaj v stolnom futbale

Turnaj v stolnom futbale sa uskutočnil v spolupráci so školským internátom OU v mesiacoch február- marec 2015. Do tohto turnaja sa zapojili aj dve družstvá žiakov OU ubytovaných v priestoroch DSS a rehabilitačného strediska Rosa. Jednotlivé družstvá súťažili v nasledovných zostavách:       

1. družstvo  Martin Buzalka, Martin Kročko

2. družstvo  Patrik Havlík, Peter Noga, Martin Tahotný

Súťaž prebiehala v rámci fair-play, zápolenia boli vyrovnané a hralo sa s veľkým zapálením. Motto: “Nie je dôležité vyhrať ale zúčastniť sa a zahrať si“ bolo splnené, i keď niekedy emócie predčili zdravý rozum. Do súťaže sa zapojilo šesť družstiev, naši športovci sa umiestnili na týchto miestach:

5.      miesto (zemiaková medaila) Martin Buzalka a Martin Kročko

4.      miesto  trojica Havlík, Noga, Tahotný

 
>>> viac