<<
>>

Aktivity | Novinky 2014


udialo sa u nás |
Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko Rosa

Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko Rosa je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré poskytuje všestrannú starostlivosť klientom s telesným a mentálnym postihnutím.

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby telesne a mentálne postihnutým deťom a mladým dospelým vo veku 6 – 25 rokov. Služby sa poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo osobám odkázaným na pomoc inej osoby do veku 35 rokov. Služby sa tiež poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

 
>>> viac

udialo sa u nás | jún
Ozdravno-relaxačný pobyt klientov 2016

Každoročne sa naši klienti, ich rodičia, súrodenci a zamestnanci DSS a RS ROSA zúčastňujú úžasného ozdravno-relaxačného pobytu pri mori. Tento rok sme v termíne 17. až 26. júna navštívili Taliansko, letovisko Bellaria Igea Marina, ktoré sa nachádza v blízkosti mesta Rimini. Zájazd na ozdravno-relaxačný pobyt sa uskutočnil už po dvanásty krát.

Príjemne strávených osem dní sme boli ubytovaní v hoteli Paper Moon, ktorí vedie milá rodina hotelierov, ktorí nám vyvárali talianske špeciality vo forme  plnej penzie.

Okrem ozdravného plávania a šantenia v mori sme sa zúčastnili príjemných fakultatívnych výletov do okolia. Navštívili sme miništát San Marino, kde sme mali krásny výhľad na okolité vrchy aj časť Talianska. Tiež sme sa súčastnili plavby loďou, kde sa podávali smažené morské príšery a drobné rybičky s pohárom vína. Naši klienti využili aj štvorkolesové bicykle a vláčik, aby sa povozili po celom mestečku. Príjemné zážitky sme prežívali v krásnej rodinnej atmosfére, ktorá nás obklopovala počas celého pobytu.

Ozdravno-relaxačný pobyt výrazne napomáha regenerácii, oddychu a načerpaniu nových síl po celoročnom vyťažení a povinnostiach. Všetci si pobyt vychutnávali a oceňovali jeho pohodu a atmosféru.

 
>>> viac

udialo sa u nás | jún
Športové popoludnie

V utorok 21. júna sme si naplánovali športové popoludnie: florbalový zápas školský internát versus domov sociálnych služieb. Využili sme prvý letný deň, aj počasie zodpovedalo tomuto dňu, bolo pravé letné počasie so slnečnými lúčmi. Zápas sa uskutočnil vonku na ihrisku pri tenisových kurtoch. Športová nálada bola vynikajúca a aj hra očarila všetkých hráčov a hráčky. Hralo sa v rámci fair-play, jeden prípad musel riešiť rozhodca ale po dohovore si kohúti podali ruky a pokračovali v peknom športovom zápolení. Hralo sa 3x15 minút, nebol dôležitý víťaz ale športové zápolenie a pobyt na čerstvom vzduchu. Po zápase sa športovci osprchovali a doplnili energiu koláčikmI: čerešňový krémovník ktorý upiekla skupina p. Hipíkovej a ovocnú bublaninu zasponzorovala mamička Martina Buzalku. 

 
>>> viac

udialo sa u nás | jún
Turnaj v pétangu - Modra

Tak neuveriteľne rýchlo ubehol jeden rok a opäť sme boli pozvaní na turnaj v pétangu. Usporiadateľom je každoročne DSS Merema v Modre v spolupráci s BSK...
Počas horúceho letného dňa 23. 6.2016 si naši klienti v zrekonštruovanom športovo rekreačnom zariadení Modra Harmónia  zmerali sily s hráčmi iných zariadení...naša taktika hry bola výborná, ale nestačila do finálových kôl medzi najlepších. Dôležitejšie boli dobrá nálada, športové nasadenie a veľa dobrých priateľov.

 
>>> viac

udialo sa u nás | jún
Naše mesto 2016

Dňa 10.6.2016 Nadácia Pontis organizovala už 10. ročník najväčšieho firemného dobrovoľníckeho podujatia Naše mesto, ktorého sme sa ako DSS a RS Rosa opakovane zúčastnili. Tento deň sa stal pre nás naozaj výnimočný nie len tým, že prišiel doteraz najväčší počet dobrovoľníkov – viac ako 130, ale aj množstvom vykonanej práce, ale hlavne atmosférou v akej sa celé podujatie nieslo. Spolu sa nám v tento deň podarilo:

-          revitalizovať oddychovú zónu

-          umyť okná na oddelení imobilných klientov

-          natrieť vstupnej brány a zábradlia

-          základná údržba softvérov

-          rekonštrukcia besiedky a jej okolia

 

Naše veľké poďakovanie patrí všetkým dobrovoľníkom, ktorí v tento deň prišli a pomohli nám v týchto prácach. Konkrétne ďakujeme:

Johnson Controls International

Spoločnosti Dell

IBM

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky

Generali Slovensko Poisťovňa

dobrovoľníkom z radov verejnosti

 
>>> viac

udialo sa u nás | Jún
Príjemná prechádzka po „novom“ Starom moste

Dňa 07.06.2016 nám prialo príjemné letné počasie a preto sme sa vybrali na prechádzku. Našim cieľom sa stal „nový“ alebo obnovený Starý most. Tento most, ktorý sa volal aj Most Františka Jozefa, Štefánikov most, Most Červenej armády a nakoniec Stasrý most, bol opätovne po rekonštrukcii odovzdaný do užívania zatiaľ len pre peších sme si chceli pozrieť osobne. Prešli sme až na druhú stranu do Petržalky. Vychádzka sanám veľmi páčila, a tiež sme si posedeli na lavičkách priamo na moste.

 
>>> viac

udialo sa u nás | jún
Deň otvorených dverí

2.6.2016 sa konal v DSS pre deti a RS Rosa Deň otvorených dverí. Brány Rosy boli otvorené pre všetkých, ktorí mali chuť si prezrieť priestory ako ubytovacej časti, tak stravovacie priestory, priestory rehabilitácie či priestory pracovných skupín.

Pri tejto príležitosti sme pripravili súťažno-zábavné popoludnie pre všetkých návštevníkov ako aj pre klientov Rosy a pripomenuli sme si tak MDD. Nezabudli na nás ani študenti gymnázia Matky Alexie, ktorí si pripravili tanec s klientmi pracovných skupín, žiaci ZUŠ J. Kresánka a žiaci OU Dúbravská cesta so svojimi tanečnými vystúpeniami.

Krásne popoludnie sa nám nieslo v diskotékovej nálade, doplnené súťažami, kolotočmi, vozením na motorkách a samozrejme s dobrým občerstvením.

 
>>> viac

udialo sa u nás | jún
Celé Slovensko číta deťom

1.6. v rámci oslavy Dňa detí sa naši klienti zúčastnili, v kníhkupectve Panta Rhei na Poštovej ulici, čítania z ilustrovaných kníh, ktoré sa práve pripravujú pre deti. Deťom čítali Spievanka a Zahrajko, ktorí svoje čítania doplnili pravdaže aj svojim spevom.

Čítaním bol podporený projekt „Celé Slovensko číta deťom.“

Týmto sa veľmi chceme poďakovať Spievanke aj Zahrajkovi, ktorí nás na toto podujatie pozvali a na ktorom sa naši klienti cítili veľmi príjemne.

 
>>> viac

udialo sa u nás | Máj
Stolno-hokejový turnaj v Pezinku

Dňa 31.05.2016 zorganizoval DSS Hestia v Pezinku v splupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a Občianskym združením Sny Hestie stolno-hokjový turnaj pod záštitou PhDr. Gabriely Németh, podpredsedníčky BSK. V príjemnom prostredí s veselými kamarátmi priniesla táto hra našim hráčom veľa zážitkov a nových priateľstiev. Podarilo sa im obsadiť 1. miesto. Srdečne gratulujeme!!! Zároveň sa stretli s našimi bývalými klientmi a kamarátmi Ľubošom Kollárom a Riškom Tomaškovičom.

 
>>> viac

udialo sa u nás | máj
Výlet na Červený Kameň

Klienti DSS Rosa a študenti gymnázia Matky Alexie v stredu 25.5.2016 sa spolu zúčastnili výletu na Červený Kameň. Počas prehliadky hradu mali možnosť nie len spoznať ako sa kedysi na hrade žilo, ale aj aký je rozdiel medzi hradom a zámkom, či prečo sú na hrade zlaté sane. Po dobrom obede sme mali možnosť si zas nielen popozerať dravé vtáky, ale si ich aj pohladkať či podržať. Pekný spoločný deň sme ukončili hrami na lúke, rozhovormi, smiechom a otázkou: Kedy sa zas niekam spolu vyberieme?

 
>>> viac