<<
>>

Aktivity | Novinky 2014


udialo sa u nás | 26.03.2015
"Obchodovanie s ľuďmi“

Vo štvrtok 26.3.2015 sa u nás v DSS v rámci prevencie konala beseda na tému "Obchodovanie s ľuďmi“ (násilie na ženách), ktorej cieľom bolo informovať klientov, ako sa nestať obeťou obchodovania, či iného násilného trestného činu. Klienti boli oboznámení s pravidlami pri vycestovaní do zahraničia (ísť cez agentúru, preveriť si licenciu agentúry, vypýtať si kontakt na budúceho zamestnávateľa, nepodpisovať nič, čomu nerozumejú - zmluvy, neodovzdať osobné doklady neznámej osobe....). Okrem teoretických informácií bol klientom premietaný dokumentárny film pod názvom 0800 800 818, v ktorom im boli sprostredkované osudy ľudí, ktorí sa stali obeťami (predaná mladá žena na prostitúciu, nútenú prácu, žobranie...).

 
>>> viac

udialo sa u nás | 09.04.2015

vo štvrtok 9.4.2015 traja naši dospelí klienti (Nedorost, Deáková, Szabó) opätovne navštívili Centrum sociálnej a pracovnej rehabilitácie  na Mokrohájskej, kde si naostro vyskúšali všetky postupné kroky, ktoré sú bežné pri hľadaní si práce, v ich prípade v chránených podmienkach. Za pomoci psychológa,absolvovali vstupný rozhovor, aj  vyplnenie osobného dotazníka. Sociálne zručnosti, ktoré sa naučili v projekte "Moja cesta k samostatnosti" si takto mohli preveriť v novom prostredí a s odborníkmi na sociálnu komunikáciu. Niektorí obstáli veľmi dobre, niektorí zistili, v čom musia ešte pridať...

 
>>> viac

udialo sa u nás | február - marec
Turnaj v stolnom futbale

Turnaj v stolnom futbale sa uskutočnil v spolupráci so školským internátom OU v mesiacoch február- marec 2015. Do tohto turnaja sa zapojili aj dve družstvá žiakov OU ubytovaných v priestoroch DSS a rehabilitačného strediska Rosa. Jednotlivé družstvá súťažili v nasledovných zostavách:       

1. družstvo  Martin Buzalka, Martin Kročko

2. družstvo  Patrik Havlík, Peter Noga, Martin Tahotný

Súťaž prebiehala v rámci fair-play, zápolenia boli vyrovnané a hralo sa s veľkým zapálením. Motto: “Nie je dôležité vyhrať ale zúčastniť sa a zahrať si“ bolo splnené, i keď niekedy emócie predčili zdravý rozum. Do súťaže sa zapojilo šesť družstiev, naši športovci sa umiestnili na týchto miestach:

5.      miesto (zemiaková medaila) Martin Buzalka a Martin Kročko

4.      miesto  trojica Havlík, Noga, Tahotný

 
>>> viac

udialo sa u nás | 09.03.2015
Viete poskytnúť prvú pomoc?

Viete poskytnúť prvú pomoc? My už áno. Dňa 19. marca 2015 nás v terapeutickej skupine pracovnej pterapie navštívili učni Odborného účilišťa z odboru opatrovateľská starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach sociálnej starostlivosti. Prišli spolu s pani majsterkou Bc. Ivanou Povincovou, aby nám porozprávali niečo o základoch prvej pomoci. Dozvedeli sme sa ako poskytnúť prvú pomoc pri zlomeninách, aj pri otvorených. Pani majsterka spolu s učňami, ktorí jej asistovali, nám vysvetlila ako ošetriť krvácajúce rany a ktoré krvácanie je vážnejšie a život ohrozujúce. Občerstvili sme si ako postupovať pri epileptickom záchvate. A nakoniec nám vysvetlili aké sú protišokové opatrenia, vrátane polohy a postupu pri šoku. Toto stretnutie bolo pre nás veľmi prínosné, užitočné a mali sme veľa otázok. Určite si takéto stretnutie ešte zopakujeme. Veď poskytnutie prvej nelekárskej pomoci je veľmi dôležité pre každého z nás.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 17.03..2015
"Horúce mexické popoludnie v DSS ROSA"....

Dňa 17.3.2015  sme medzi sebou privítali verbistu Mgr. Michala Vrtáka, misionára, ktorý nám
svojím rozprávaním  spestril včerajšie popoludnie.. cez fotografie a krátky film nám priblížil
vzdialenú a exotickú krajinu Mexiko a v rámci diskusie odpovedal na mnohé naše zvedavé otázky ... 
Spoznali sme ako tam ľudia žijú, akou rečou rozprávajú,  aké varia jedlá, ako sa obliekajú, aké je tam počasie... 
Na záver sme si mohli vyskúšať tradičný mexický odev a treba povedať, že niektorí z nás by sa v Mexiku nestratili....
Buenos Dias México amigos!!!...

 
>>> viac

udialo sa u nás | 17.03.2015
"Moja cesta k samostatnosti"

V rámci projektu sociálnej rehabilitácie "Moja cesta k samostatnosti" sme trénovali sociálne zručnosti, ktoré
nám uľahčia sa viac osamostatniť a ľahšie sa zaradiť do života...Ako to naozaj funguje v praxi sme si vyskúšali už naostro:

Najskôr sme si všetko naplánovali za pomoci našich sociálnych terapeutov...cieľ cesty Bola Galanta...chceli
sme navštíviť našu kamarátku Ildiko Szabadošovú, ktorá odišla z DSS Rosa minulý rok....
Každý z nás si najskôr sám zakúpil v pokladni na stanici lístok s nulovou hodnotou, lebo sme využili preukážky, ktoré nám to umožňovali..
Potom sme nastúpili do poschodového vlaku a pán sprievodca nám počas cesty skontroloval lístky.
S Ildikou a jej otcom  sme sa stretli v na námestí v jednej cukrárni...tu sme spoločne strávili príjemné popoludnie.

Okrem tohto stretnutia sme ešte navštívili Domov Sociálnych služieb pre deti a dospelých v Galante . Tu nás pekne privítali
a spoločne sme sa porozprávali, aké možnosti zariadenie ponúka klientom.
Do Bratislavy sme sa vrátili načas...ešte sme stihli aj večeru....boli sme unavení, ale všetci sme sa obohatili o nové skúsenosti...

 
>>> viac

udialo sa u nás | 13-15.03.2015
Lyžiarsky úspech Dariny Krihovej v Ždiari

V dňoch 13. až 15.marca 2015 sa v Monkovej doline v Ždiari uskutočnili v rámci Špeciálnych olympiád „Národné preteky špeciálnych olympiád v bežeckom a zjazdovom lyžovaní“. Zúčastnila sa na nich aj naša úspešná lyžiarka Darinka Krihová. Preteky pozostávali z viacerých lyžiarskych disciplín. Naša lyžiarka súťažila v alapskom lyžovaní a to v disciplínach zjazd, slalom a obrovský slalom. V pretekoch získala dve strieborné a jednu zlatú medailu.Darinke srdečne gratulujeme a prajeme jej ešte veľa podobných krásnych úspechov.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 06.03.2015
,,Prečo som na svete rád,,

V rámci preventívnych aktivít v DSS a RS ROSA každoročne v mesiacoch november a december organizujeme výtvarnú súťaž. Tentokrát sme zvolili tému ,,Prečo som na svete rád,, , ktorá bola zameraná na zdôraznenie významu primárnej prevencie drogových závislostí ako aj na posilnenie hodnotového systému mládeže na princípe rovesníckeho pôsobenia. Výtvarné práce boli tradične veľmi zaujímavé a pestré. 
Víťazmi sa stali: 
1.miesto: Ján Kolenič
2.miesto: Monika Holá
3.miesto: Andrej Bublík a Andrej Lukačovič
Víťazi boli odmenení vecnými cenami. Taktiež každý účastník súťaže bol obdarený malou drobnosťou.   

 
>>> viac

udialo sa u nás | 25. 02. 2015
"Nenechaj sa zlomiť obmedzeniami v tvojom živote. Dokážeš všetko, čo si zaumieniš.... "

V dňoch  25.-26. februára 2015 sa v Incheba Expo Bratislava konal v poradí už šiesty ročník Medzinárodného veľtrhu práce – Profesia days 2015. Na výstavu sa prišiel inšpirovať aj  Wiliam, klient DSS ROSA, ktorý  sa aj napriek prekážkam nevzdáva svojho sna a hľadá si prácu v oblasti, ktorá mu je blízka a v ktorej má potrebné vzdelanie. Zameral sa  teda sa na Zónu Bez hraníc,  ktorá bola  pre všetkých, ktorí chceli vedieť, ako sa rovnocenne uchádzať o pracovné uplatnenie v Chránených dielňach, či  v organizáciách, ktoré hľadajú pre klientov osobných asistentov. 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 24. 02. 2015
Spiaca krasavica

24. 2. 2015 sme si pozreli krásne baletné predstavenie „ Spiaca krásavica“. Ďakujeme za lístky a pozvanie p. A. Šalgovičovej. Dokonca nás zoznámila aj so známou herečkou Soňou Valentovou. Tešíme sa na ďalšie predstavenie.

 
>>> viac