<<
>>

Aktivity | Novinky 2014


udialo sa u nás | 15. 01. 2015
Múzeum dopravy

Múzeum sa nachádza v priestoroch koľajiska prvej bratislavskej stanice parostrojnej železnice z 19. storočia a priľahlých skladov. Veľmi zaujímavá  je chronológia výstavy. Cestnú dopravu prezentuje zbierka vozidiel od prvých dopravných prostriedkov s motorom i bez neho cez bicykle, osobné a nákladné automobily medzivojnového obdobia až po vozidlá zo 60. a 70. rokov 20. storočia. Históriu dopĺňajú aj prototypy vyvinuté slovenskými automobilkami po druhej svetovej vojne a vojenské vozidlá. Na koľajisku možno vidieť výber parných, motorových a elektrických rušňov, nákladných vozňov a špeciálnych koľajových vozidiel slovenských železníc. Jedna z výstavných hál múzea je vyhradená expozícii železničnej signálnej, zabezpečovacej a oznamovacej techniky, zariadení pre údržbu trate, rovnošatám a ďalším predmetom z histórie železničnej dopravy na území Slovenska.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 14. 01. 2015
„Trestno-právna rovina“

V rámci prevencie sa v mesiaci január v DSS uskutočnila beseda s pani policajtkou npor. Martinou Kočišovou, ktorá bola zameraná na zvyšovanie právneho vedomia mládeže. Témou besedy bola „Trestno-právna rovina“, kde boli klientom poskytnuté informácie ako:

- vek páchateľa, ktorý pácha trestný čin (maloletá osoba, mladistvá osoba...)

- čo je trestný čin a čo priestupok

- aký je rozdiel medzi trestným činom a priestupkom

- vysvetlenie niektorých konkrétnych trestných činov ako napr. krádež, poškodzovanie cudzej veci, ublíženie na zdraví a pod.

- rozdiel medzi úmyslom a nedbanlivosťou
 
>>> viac

udialo sa u nás | 18.12.2014
Vianočné prekvapenie

Aj tohto roku nás prekvapili priatelia z IT firiem Microsoft a Millennium množstvom darčekov ktoré prišli osobne odovzdať naším klientom. Milé stretnutie sa už tradične uskutočnilo v našej kinosále. Prítomných privítal riaditeľ DSS ROSA Miroslav Kuric a klienti domova. Následne sa nám prihovorili riaditelia oboch spoločností, p. Markus Breyer a Miroslav Krempaský. Obaja s dojatím konštatovali, že sa vo svojej práci stretávajú s množstvom ľudí, nikde však nie s takou bezprostrednosťou a pozitívnou emóciou ako tu. Ocenili pokoj a obetavosť zamestnancov a zaželali klientom radostné Vianoce i nový rok 2015. Rozdávanie darčekov potom už len umocnilo príchuť blížiacich sa sviatkov.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 12. 12. 2014
Vianočný turnaj v stolnom tenise!

Tak ako po iné školské roky aj tento sa uskutočnil stolnotenisový turnaj. Oproti minulým rokom nastala zmena.Konal sa v priestoroch školského internátu na 4. poschodí, zúčastnilo sa ho aj menej športovcov a športovkýň. Súťažili chlapci a aj dievčatá vo svojich kategóriach. Martin Buzalka a Martin Kročko, ktorí sú ubytovaní v priestoroch DSS, sa zúčastnili súťaže v kategórii chlapcov. Postúpili obidvaja zo svojich skupín a bojovali o medailu. 

 
Výsledky v kategórii chlapcov:        1. miesto  Lukáš Čeremšák
                                                    2. miesto  Martin Kročko
                                                    3. miesto  Tomáš Moravčík
                                                    4. miesto  Martin Buzalka
ešte sa zúčastnili športovci: Lukáš Nový a Patrik Černek
 
Kategória dievčeniec:        1. miesto      Dominika Moravčíková
                                       2. miesto      Zuzana Pekarová
                                       3. miesto      Silvia Šenková
 
>>> viac

udialo sa u nás | 11.12.2014
8. ročník integrovaného stolnotenisového turnaja „Hlaváčik CUP 2014“

Dňa 11.12.2014 sa na ZŠ P. Horova v Devínskej Novej Vsi uskutočnil už 8. ročník integrovaného stolnotenisového turnaja „Hlaváčik CUP 2014“ Naše zariadenie reprezentovali klienti z PS Lucia Oláhová, Lukáš Hlaváč a Mário Keló. Svoje stolnotenisové umenie predviedli v kategórii – Štartujúci za DSS (s mentálnym znevýhodnením). Po odohratí jednotlivých zápasov v náročnej konkurencii hráčov z ostatných pozvaných zariadení a vyhlásení výsledkov sa na 3. mieste v reprezentovanej kategórii umiestnil náš klient Lukáš Hlaváč. Lukášovi srdečne blahoželáme a prejeme mu ešte veľa podobných športových úspechov.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 11.12.2014
Vianočné zdobenie medovníkov

Dňa 11.12.2014 sme v našom zariadení pod záštitou našej pracovnej terapeutky pani Danky Šimkovej usporiadali tvorivé dielne pod názvom „Vianočné zdobenie medovníkov“. V tomto predvianočnom čase sa na ňom zúčastnili klienti z DSS pre deti a dospelých na Javorinskej ulici v Bratislave a z DSS prof. K. Matulaya pre deti a dospelých na Lipského ulici v Bratislave. V príjemnej komornej atmosfére sa klienti naučili ako správne vymiešať bielko s cukrom, ako si vytvoriť kornútok na zdobenie z papiera na pečenie. Pani Šimková všetkým ukázala techniku zdobenia. Každému sa zdala náročná, no prezradila nám, že je treba začať jednoduchými bodkami, z ktorých si tiež vieme vytvoriť krásne ornamenty. Každý z účastníkov si potom sám vyskúšal zdobenie vlastnoručne. Vytvorené, ozdobené medovníčky si každý mohol zobrať zo sebou. Po príjemnom rozhovore pri káve, čaji a koláčikoch sa pozvaní klienti s doprovodom rozišli do svojich zariadení. Tvorivé dielne sa vydarili a prebehli v príjemnej tvorivej a priateľskej atmosfére.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 9.12.2014
Ocenenia v sociálnej oblasti za rok 2014

Dňa 9.12.2014 sa konal prvý ročník Ocenenia v sociálnej oblasti. Ceny boli odovzdané v štyroch kategóriách - v kategórií dobrovoľníctvo a filantropia, prijímateľ sociálnej služby, zamestnanec či zamestnankyňa sociálnych služieb a nakoniec aj priamo zariadenie sociálnych služieb. S veľkou radosťou a zároveň hrdosťou sme prijali informáciu, že spomedzi ocenených v kategórii zamestnanec či zamestnankyňa sociálnych služieb boli ocenené až dve naše zamestnankyne: p. Darina Jajcayová a p. Marta Hipíková za ich dennodennú mnohoročnú obetavú prácu pre klientov DSS a RS Rosa. V kategórii prijímateľ sociálnej služby sme si odniesli dokonca tri ceny a to: Darina Krihová, Lukáš Vosátko a Ján Mócik za reprezentáciu DSS a RS Rosa, bratislavského samosprávneho kraja a aj Slovenska. Všetkým oceneným srdečne blahoželáme.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 04. 12. 2014
Mikuláš

Začiatok decembra sa neodmysliteľne spája aj s príchodom Mikuláša ku deťom, ktoré celý rok poslúchali. Aj naše deti sa nevedeli dočkať, kedy konečne zaznie anjelská hudba a príde medzi nich vytúžený Mikuláš. A ten veru prišiel aj so svojimi pomocníkmi anjelmi a pre istotu aj s čertom, keby sa medzi deťmi našli také, ktoré neposlúchali. Deti si pre Mikuláša a jeho pomocníkov pripravili veľmi milý hudobno-tanečný program a potom nasledovalo už len odmeňovanie tých poslušných detí. A že ich máme veru veľa, môžete sa presvedčiť z fotiek.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 4.12.2014
Aj my vieme rozdávať radosť

Vo štvrtok 4.12.2014 sme boli s klientmi pracovných skupín na návšteve u našich kamarátov - študentov gymnázia Matky Alexie v Bratislave. Počas novembra sa naši klienti zriekali sladkostí, z ktorých sme potom spoločne spravili jeden veľký Mikulášsky balíček. Tiež sme s klientmi vlastnoručne vyrobili pohľadnice, do ktorých sme vpísali osobné priania pre našich kamarátov. Rovnako sme si pripravili Mikulášske a vianočné básničky a takto vyzbrojení sme prišli na návštevu ku gymnazistom. Tí nás prijali veľmi srdečne, porozprávali sme sa spolu, zaspievali si, zasmiali sa...

Ďakujeme milí gymnazisti, že nás prijímate. Ste u nás v Rose kedykoľvek vítaní.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 02. 12. 2014
Pečenie medovníkov

Predvianočný čas sa nám na oddelení imobilných klientov neodmysliteľne spája s vôňou medovníkov. Pri ich pečení a zdobení sa čo-to naučíme a vždy dobre zabavíme. Hoci nie sú dokonalé, pre nás sú najkrajšie a najchutnejšie na svete, pretože sú robené s láskou!

 
>>> viac