<<
>>

Aktivity | Novinky 2014


udialo sa u nás | 25. 02. 2015
"Nenechaj sa zlomiť obmedzeniami v tvojom živote. Dokážeš všetko, čo si zaumieniš.... "

V dňoch  25.-26. februára 2015 sa v Incheba Expo Bratislava konal v poradí už šiesty ročník Medzinárodného veľtrhu práce – Profesia days 2015. Na výstavu sa prišiel inšpirovať aj  Wiliam, klient DSS ROSA, ktorý  sa aj napriek prekážkam nevzdáva svojho sna a hľadá si prácu v oblasti, ktorá mu je blízka a v ktorej má potrebné vzdelanie. Zameral sa  teda sa na Zónu Bez hraníc,  ktorá bola  pre všetkých, ktorí chceli vedieť, ako sa rovnocenne uchádzať o pracovné uplatnenie v Chránených dielňach, či  v organizáciách, ktoré hľadajú pre klientov osobných asistentov. 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 24. 02. 2015
Spiaca krasavica

24. 2. 2015 sme si pozreli krásne baletné predstavenie „ Spiaca krásavica“. Ďakujeme za lístky a pozvanie p. A. Šalgovičovej. Dokonca nás zoznámila aj so známou herečkou Soňou Valentovou. Tešíme sa na ďalšie predstavenie.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 05. 02. 2015
Vyhodnotenie čistoty a poriadku na izbách v prvom polroku šk. roku 2014/2015

Už druhý školský rok sa venujeme udržiavaniu čistoty a poriadku na izbách v ubytovacej časti DSS, kde sú ubytovaní učni a učnice navštevujúcich odborné učilište. Učni sú už starí upratovači, sem  tam sa vyskytujú určité nedostatky, no učnice sa do súťaže zapojili prvý-krát, trvalo to dlhšie kým si zvykli, na pravidelné bodovanie. Tú sú výsledky:

1.       miesto   izba č. 218 -  Martin Kročko, Martin Tahotný

2.       miesto   izba č. 203 – Jana Jamrichová, Marieta Kováčová

3.       miesto   izba č. 217 – Martin Buzalka, Jozef Chovanec

4.       miesto   izba č. 219 – Juraj Bolya, Patrik Havlík, Peter Noga

5.       miesto   izba č. 205 – Patrícia Dobšová ( Blanka Polková do 30. Novembra 2014)

Všetkých sme odmenili tortami, a v druhom polroku  sprísníme pravidlá a zameriame sa aj na upratanie osobných vecí v skrinkách. Sladké odmeny všetkým chutili. 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 03. 02. 2015
„Pripravme sa na veselé fašiangy“

Dňa 03.02.2015 sme v našom zariadení pod záštitou našej arteterapeutky Mgr. Sylvie Matesovej usporiadali tvorivé dielne pod názvom „Pripravme sa na veselé fašiangy“. V tomto fašiangovom období sa na ňom zúčastnili klienti z DSS pre deti a dospelých na Javorinskej ulici v Bratislave a z DSS prof. K. Matulaya pre deti a dospelých na Lipského ulici v Bratislave - Dúbravke. V príjemnej komornej atmosfére sa klienti naučili vyrobiť si veselú masku na fašiangový karneval. Pani Matesová všetkým ukázala zaujímavú techniku výroby masky z papierovej tácky na občerstenie. Každý účastník si najprv zvolil čo by mala jeho maska predstavovať, akú postavu. Podľa typu tváre si vybral druh tácky – podlhovastý, alebo okrúhly. Masky si klienti maľovali, oblepovali trblietkami, pierkami, vystrihnutými kučerami. Pri výrobe masiek sme sa veľa nasmiali. Pre každého sme tiež pripravili typické fašiangové občerstvenie – šišky s vynikajúcou bielkovou penou a čajom. Po príjemnom rozhovore sa pozvaní klienti s doprovodom rozišli do svojich zariadení. Tvorivé dielne sa vydarili a prebehli v príjemnej tvorivej a priateľskej atmosfére.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 28. 01. 2015
IV. ročník recitačnej súťaže na počesť Milana Rúfusa

 Dňa 28.01.2015 zorganizoval Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých na Javorinskej ulici už IV. ročník recitačnej súťaže venovanej Milanovi Rúfusovi. Zúčastnili sa na nej naši klienti z pracovných skupín Sára Madarászová a Peter Bukový. Sára zarecitovala báseň od Tomáša Janovica: Hodina žalovania a Peter od autorky Máše Haľamovej: Dar. Po krásnom prednese oboch našich súťažiacich, ale aj ďalších zo zariadení sociálnych služieb v Bratislavskom samosprávnom kraji, sa porota poradila. Naša Sára Madarászová získala „Diplom za veľmi pekný prednes“ a vecný dar. Obom súťažiacim úprimne blahoželáme a prajeme ešte veľa umeleckých úspechov pri prednese poézie alebo prózy.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 27. 01. 2015
Návšteva Slovenského plynárenského múzea

Dňa 27.01.2015 sa klienti pracovných skupín zúčastnili exkurzie v Slovenskom plynárenskom múzeu, ktoré sa nachádza v areáli akciovej spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel na Mlynských Nivách. Slovenské plynárenské múzeum patrí k najmaldším technickým múzeám na Slovensku. Múzeum mapuje históriu, ale aj súčasnosť slovenského plynárenstva od roku 1996. Múzeum je rozčlenené na päť expozícií: Pavilón histórie, Kancelária prokuristu, Expozícia laboratória, Pavilón súčasnosti a Vonkajšia expozícia. Exkurziou nás sprevádzal pán Peter Hrádek, ktorý bol dlhoročným zamestnancom plynárne. Po zhliadnutí krátkeho filmu o počiatkoch plynárenstva na Slovesnku až po jeho súčasnosť, nám porozprával odkiaľ k nám plyn prichádza, ako sa dostáva do domácností a prečo tak zapácha. Prešli sme do Pavilónu histórie, kde sme videli plynové lampy, ktoré osvetľovali ulice, ale aj plynové lampy v domácnosti a rôzne hostorické spotrebiče do domácnosti, ktoré fungovali na plyn. Spoznali sme figurínu „Ďuri báčiho“, ktorý znázorňoval zažínača a zhasínača pouličných plynových lámp. Po zodpovedaní zvedavých otázok sme dostali malé darčeky a pánom Hrádekom sme sa rozlúčili.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 15. 01. 2015
Múzeum dopravy

Múzeum sa nachádza v priestoroch koľajiska prvej bratislavskej stanice parostrojnej železnice z 19. storočia a priľahlých skladov. Veľmi zaujímavá  je chronológia výstavy. Cestnú dopravu prezentuje zbierka vozidiel od prvých dopravných prostriedkov s motorom i bez neho cez bicykle, osobné a nákladné automobily medzivojnového obdobia až po vozidlá zo 60. a 70. rokov 20. storočia. Históriu dopĺňajú aj prototypy vyvinuté slovenskými automobilkami po druhej svetovej vojne a vojenské vozidlá. Na koľajisku možno vidieť výber parných, motorových a elektrických rušňov, nákladných vozňov a špeciálnych koľajových vozidiel slovenských železníc. Jedna z výstavných hál múzea je vyhradená expozícii železničnej signálnej, zabezpečovacej a oznamovacej techniky, zariadení pre údržbu trate, rovnošatám a ďalším predmetom z histórie železničnej dopravy na území Slovenska.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 14. 01. 2015
„Trestno-právna rovina“

V rámci prevencie sa v mesiaci január v DSS uskutočnila beseda s pani policajtkou npor. Martinou Kočišovou, ktorá bola zameraná na zvyšovanie právneho vedomia mládeže. Témou besedy bola „Trestno-právna rovina“, kde boli klientom poskytnuté informácie ako:

- vek páchateľa, ktorý pácha trestný čin (maloletá osoba, mladistvá osoba...)

- čo je trestný čin a čo priestupok

- aký je rozdiel medzi trestným činom a priestupkom

- vysvetlenie niektorých konkrétnych trestných činov ako napr. krádež, poškodzovanie cudzej veci, ublíženie na zdraví a pod.

- rozdiel medzi úmyslom a nedbanlivosťou
 
>>> viac

udialo sa u nás | 29.12.14 - 5.1.15
Na zámku v Smoleniciach

V Smoleniciach bolo super. Bola som tam ja, Kika, sestričky Lenka a Katka. Boli sme tam od 29. 12. 2014 do 05. 01. 2015. Prechádzali sme sa po zámku, chodievali sme na prechádzky a aj sa sánkovať. Mali sme tam samé dobré jedlá. Na Silvestra som bola vo veži, odkiaľ som sa pozerala na ohňostroj. Po večeroch sme pozerali televízor, ležali v posteli a jedli sladkosti. Veľmi sa nám tam páčilo. Veľmi radi by sme tam išli aj cez leto... Ďakujeme.

Nikola Žigová

 
>>> viac

udialo sa u nás | 18.12.2014
Vianočné prekvapenie

Aj tohto roku nás prekvapili priatelia z IT firiem Microsoft a Millennium množstvom darčekov ktoré prišli osobne odovzdať naším klientom. Milé stretnutie sa už tradične uskutočnilo v našej kinosále. Prítomných privítal riaditeľ DSS ROSA Miroslav Kuric a klienti domova. Následne sa nám prihovorili riaditelia oboch spoločností, p. Markus Breyer a Miroslav Krempaský. Obaja s dojatím konštatovali, že sa vo svojej práci stretávajú s množstvom ľudí, nikde však nie s takou bezprostrednosťou a pozitívnou emóciou ako tu. Ocenili pokoj a obetavosť zamestnancov a zaželali klientom radostné Vianoce i nový rok 2015. Rozdávanie darčekov potom už len umocnilo príchuť blížiacich sa sviatkov.

 
>>> viac