<<
>>

Aktivity | Novinky 2014


udialo sa u nás |
Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko Rosa

Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko Rosa je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré poskytuje všestrannú starostlivosť klientom s telesným a mentálnym postihnutím.

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby telesne a mentálne postihnutým deťom a mladým dospelým vo veku 6 – 25 rokov. Služby sa poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo osobám odkázaným na pomoc inej osoby do veku 35 rokov. Služby sa tiež poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 28.01.2016
Vyskúšať si sociálne zručnosti v praxi...

sa dňa 28.1.2016 podarilo klientom DSS ROSA, keď  navštívili oddelenie sociálnych vecí a matriku na Miestnom úrade Bratislava-Karlova Ves. Teoretickú časť výučby  vymenili za reálne prostredie úradu, čo je pre ich ďalší rozvoj žiadúce.  Sami, na konkrétnych príkladoch si vyskúšali ako je to prísť na úrad,  žiadať o pomoc, či informáciu a komunikovať. Vďaka takýmto cvičeniam môžu viesť " samostatný život,“ vysvetlila Hana Štetinová z Oddelenia sociálnych vecí na Miestnom úrade Bratislava-Karlova Ves.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 26. 01. 2016
Exkurzia v Slovenskej televízii

Dňa 26.01.2016 sme sa zúčastnili exkurzie v Slovenskej televízii v Mlynskej doline. Do Slovenskej televízie sme sa vybrali pešo, keďže nie je ďaleko od našej DSS a RS. Na vrátnici televízie nás už čakala naša sprievodkyňa pani Barbora Ružová. Uviedla nás do šatne, kde sme si odložili kabáty a vetrovky. Upozornila nás na bezpečnosť pri prehliadke, kedy je potrebné dávať pozor na techniku, káble a aj rekvizity rozmiestnené v jednotlivých štúdiách. Najprv sme navštívili štúdio Dámskeho klubu, kde sa nakrúca táto predpoludňajšia relácia. Videli sme jednotlivé časti štúdia, kde sa varí, robia sa rozhovory s pozvanými hosťami alebo kozmetickými a módnymi poradkyňami. Odtiaľ sme sa presunuli do srdca STV, ktorým je spravodajské štúdio. Je to virtuálne, novozariadené štúdio, celé natreté na zeleno. Mohli sme si sadnúť az spravodajský stôl a zelené doštičky na nás premietali pozadie. Po dlhých chodbách sme prešli do štúdia kde sa už nakrúcalo vydanie relácie Fidli Bum a jeho kamaráti. Videli sme kulisy, rekvizity aj spôsob práce celého štábu. Mali sme možnosť vyfotografovať sa s Miškou, Radomírom, ktorí predstavujú kamarátov škriatka Fidli Buma. Tu sme našu exkurziu aj ukončili. Poďakovali sme sa pani Ružovej a s peknými zážitkami sme odchádzali do DSS a RS.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 25. 01. 2016
Voľnočasové aktivity

V rámci voľnočasových aktivít sme navštívili dve kreatívne výstavy v Bibiane. :
V prvej časti výstavy s názvom "Moja krajina"......sme sa stretli  s ilustráciami kníh majstrov Brunovského a Cipára..ktoré
sme mohli doplniť svojimi kresbami.....

Druhá časť výstavy " Ako sa zachránili Ypso a Ľaľa" nám priblížili  osobnosť Ľudovíta Štúra  a význam spisovnej slovenčiny. 

Zoznámili sme sa tiež so životom Ľudovíta Štúra, ktorý bol spracovaný do nápaditej výtvarnej podoby a cez vtipnú rozprávku sme sa a dozvedeli, ako sa do nášho jazyka dostal mäkčeň a ypsilon. Súčasťou výstavy boli  aj ďalšie hry so slovami, napríklad jazykolamy, slovné koláže a veľa ďalších.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 21.01.2016
Prevencia

Dňa 21.1.2016 sa v rámci prevencie konala v DSS beseda na tému"Doprava a bezpečnosť na cestách". ktorej cieľom bolo naučiť klientov zodpovednému správaniu sa chodca a cyklistu v cestnej premávke a eliminovať počet dopravných nehôd v súvislosti s chodcami a cyklistami. Zároveň tak zvýšiť bezpečnosť detí a mládeže v cestnej premávke. Klienti si s kpt. PaedDr. Martinou Kočišovou zopakovali dopravné značky ako aj riadenie križovatky policajtom, riešenie jednoduchých križovatiek a upozornenie na povinnosť používania reflexných prvkov za zníženej viditeľnosti na ceste.

 

Po skončení sa ešte kpt. PaedDr. Martina Kočišová venovala dievčatámna tému "Násilie na ženách". Vysvetlila  im základné pojmy ako sú násilie, formy a znaky násilia (fyzické, sexuálne, psychické), násilie v partnerských vzťahoch, dôvody násilia, časový priebeh násilia, dôvody prečo žena neodíde, kde hľadať pomoc a pod.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 17.12.2015
Tešíme sa na Microsoft

Microsoft na Slovensku oslavuje 20 rokov svojej existencie. Osláviť to chce svojou pomocou trom neziskovým organizáciám, ktorým venuje dobrovoľnícke hodiny. Jednou z nich sme aj my -  DSS a RS Rosa. Zamestnanci Microsoftu venujú Rose 373 dobrovoľníckych hodín v roku 2016.

Milí Microsofťáci – tešíme sa už na vás.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 16.12.2015
zamestnanci firmy Johnson Controls medzi nami

Viete si predstaviť, že jedného dňa Vám príde e-mail s otázkou: „Koľko máte v Rose detí a čo by ich asi tak potešilo, pretože by sme im radi spríjemnili Vianoce?“

Tak presne toto sa nám stalo. Zamestnanci firmy Johnson Controls nám položili túto otázku a nezostalo iba pri nej. V stredu 16.12.2015 nás navštívili niektorí z jej zamestnancov a priniesli plné škatule darčekov pre naše deti. Neverili sme vlastným očiam. Ľudia, ktorí Rosu osobne vôbec nepoznajú, ľudia, ktorí vôbec nepoznajú naše deti, len jednoducho – chcú, aby na Vianoce bolo čo najviac šťastných ľudí.

Všetky darčeky poukladali pod vianočný stromček, kde teraz čakajú až príde ten správny čas a budú si ich môcť deti vziať. Deti, ktoré išli okolo, prišli sa pozrieť, čo sa to deje. A už teraz sa tešia, kedy si každý rozbalí ten svoj darček.

Milí zamestnanci Johnson Controls, nepoznáme Vás. Možno sa s Vami stretávame ako s ľuďmi v MHD alebo pri denných nákupoch. Teraz Vám nevieme každému osobne povedať, ako si vážime Váš postoj a ako veľmi sa tešíme darčekom. Tak aspoň touto cestou chceme zakričať do celého sveta: „Na Slovensku žijú ľudia so srdcom! A zamestnanci firmy Johnson Controls medzi nich patria!“ A my Vám za to nesmierne ďakujeme.

 
>>> viac

udialo sa u nás |
Vianočný turnaj v stolnom futbale.

Tak ako minulý rok tak aj tento sa uskutočnil vianočný turnaj v stolnom futbale dvojčlenných družstiev na štvrtom poschodí. Zapojili sa aj klienti DSS Rosa a RS navštevujúcich odborné učilište. Nominovali sme nasledujúce dvojice:  Juraj Bólya, Martin Tahotný; Peter Noga, Martin Buzalka; Marieta Kováčová, Ján Kolenič; Martin Pokusa,p. Hipíková, Silvia Šenková. Jednotlivé zápasy sa hrali v dvoch skupinách. Veľké poďakovanie musíme vysloviť Samuelovi Masarovičovi žiakovi ŠZŠ, ktorý nám pomohol a zaskakoval v družstvách v ktorých niekto chýbal z dôvodu choroby, alebo neprítomnosti.                                                                                                                                         Skupina „A“    1. miesto  Tomáš Moravčík, Tibor Rigo

                         2. miesto   Zuzana Pekarová, Rudolf Blaho

                         3. miesto   Marieta Kováčová, Ján Kolenič

                         4. miesto   Juraj Bólya, Martin Tahotný

Skupina „B“    1. miesto  Martin Buzalka, Peter Noga

                         2. miesto   Patrícia Dobšová, Blanka Polková

                           3. miesto   Gabriel Čambálik, Dávid Rácz

                           4. miesto    Silvia Šenková, Martin Pokusa, p. Hipíková

Hralo sa na dva víťazné zápasy, niektoré zápasy boli veľmi tesné ale pekné súboje predviedli jednotlivé družstvá a hralo sa na hranici fair-play na ktorú dozerala odborná komisia rozhodcov: Marián Sarňák, Marta Hipíková. O tretie a prvé miesto  zviedli urputný boj družstvá, ktoré sa umiestnili na druhohých a prvých miestach v skupinách. Konečné poradie bolo nasledovné:

1.       miesto      Tomáš Moravčí, Tibor Rigo

2.       miesto       Martin Buzalka, Peter Noga

3.       miesto      Zuzana Pekarová, Rudolf Blaho

4.       miesto      Patrícia Dobšová, Blanka Polková

Jednotlivý nadšenci športu si prišli na svoje a brali tento turnaj vážne a držali sa hesla nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. Veľmi dobrá atmosféra bola počas jednotlivých zápasov.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 08.12.2015
Spoločná kresba v ARTE-domčeku

Dňa 08.12.2015 sme znova spoločne – klienti terapeutických skupín pracovnej terapie, navštívili náš ARTE-domček.

V tento pomikulášsky a predvianočný týždeň sme sa spolu s našou arteterapeutkou Líviou a liečebnou pedagogičkou Danicou stretli pri malom posedení. Všetci spoločne sme sa pustili do kresby vianočných motívov, ktoré nás v tieto dni napĺňajú a sú podľa nás také typické pre tento krásny čas. Čas predvianočný, plný očakávaní a prianí...

V našom ARTE-domčeku nám bolo veľmi príjemne a už sa tešíme na naše arteteraputické stretnutia.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 03.12.2015
Mikuláš chodí ku všetkým dobrým deťom!

A že u nás v Rose ich máme naozaj veľa sme sa presvedčili 3.12.2015, kedy k nám zavítal sv. Mikuláš aj v sprievode anjelov a aj čerta.

Deti ich privítali svojím programom, plným pesničiek, básničiek, tanca... Hoc anjeli aj sv. Mikuláš sa deťom veľmi páčili, niektorí si veru neboli istí, či sa im niečo neujde aj od čerta. Ale keď Mikuláš začal deti obdarúvavať a dostalo každé z našich detí, všetci sme sa opäť presvedčili, že v Rose máme samé dobré deti. A veríme, že takto dobrí budeme aj naďalej a že sa s Mikulášom stretneme o rok opäť.

Chceme sa aj touto cestou poďakovať študentom Spojenej školy sv. Františka ako aj všetkým dobrým ľuďom a organizáciám, ktoré pomohli, aby sv. Mikuláš mohol zavítať aj k nám do Rosy. Ďakujeme.

 
>>> viac