<<
>>

Aktivity | Novinky 2014


udialo sa u nás | 09.03.2015
Viete poskytnúť prvú pomoc?

Viete poskytnúť prvú pomoc? My už áno. Dňa 19. marca 2015 nás v terapeutickej skupine pracovnej pterapie navštívili učni Odborného účilišťa z odboru opatrovateľská starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach sociálnej starostlivosti. Prišli spolu s pani majsterkou Bc. Ivanou Povincovou, aby nám porozprávali niečo o základoch prvej pomoci. Dozvedeli sme sa ako poskytnúť prvú pomoc pri zlomeninách, aj pri otvorených. Pani majsterka spolu s učňami, ktorí jej asistovali, nám vysvetlila ako ošetriť krvácajúce rany a ktoré krvácanie je vážnejšie a život ohrozujúce. Občerstvili sme si ako postupovať pri epileptickom záchvate. A nakoniec nám vysvetlili aké sú protišokové opatrenia, vrátane polohy a postupu pri šoku. Toto stretnutie bolo pre nás veľmi prínosné, užitočné a mali sme veľa otázok. Určite si takéto stretnutie ešte zopakujeme. Veď poskytnutie prvej nelekárskej pomoci je veľmi dôležité pre každého z nás.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 17.03..2015
"Horúce mexické popoludnie v DSS ROSA"....

Dňa 17.3.2015  sme medzi sebou privítali verbistu Mgr. Michala Vrtáka, misionára, ktorý nám
svojím rozprávaním  spestril včerajšie popoludnie.. cez fotografie a krátky film nám priblížil
vzdialenú a exotickú krajinu Mexiko a v rámci diskusie odpovedal na mnohé naše zvedavé otázky ... 
Spoznali sme ako tam ľudia žijú, akou rečou rozprávajú,  aké varia jedlá, ako sa obliekajú, aké je tam počasie... 
Na záver sme si mohli vyskúšať tradičný mexický odev a treba povedať, že niektorí z nás by sa v Mexiku nestratili....
Buenos Dias México amigos!!!...

 
>>> viac

udialo sa u nás | 17.03.2015
"Moja cesta k samostatnosti"

V rámci projektu sociálnej rehabilitácie "Moja cesta k samostatnosti" sme trénovali sociálne zručnosti, ktoré
nám uľahčia sa viac osamostatniť a ľahšie sa zaradiť do života...Ako to naozaj funguje v praxi sme si vyskúšali už naostro:

Najskôr sme si všetko naplánovali za pomoci našich sociálnych terapeutov...cieľ cesty Bola Galanta...chceli
sme navštíviť našu kamarátku Ildiko Szabadošovú, ktorá odišla z DSS Rosa minulý rok....
Každý z nás si najskôr sám zakúpil v pokladni na stanici lístok s nulovou hodnotou, lebo sme využili preukážky, ktoré nám to umožňovali..
Potom sme nastúpili do poschodového vlaku a pán sprievodca nám počas cesty skontroloval lístky.
S Ildikou a jej otcom  sme sa stretli v na námestí v jednej cukrárni...tu sme spoločne strávili príjemné popoludnie.

Okrem tohto stretnutia sme ešte navštívili Domov Sociálnych služieb pre deti a dospelých v Galante . Tu nás pekne privítali
a spoločne sme sa porozprávali, aké možnosti zariadenie ponúka klientom.
Do Bratislavy sme sa vrátili načas...ešte sme stihli aj večeru....boli sme unavení, ale všetci sme sa obohatili o nové skúsenosti...

 
>>> viac

udialo sa u nás | 13-15.03.2015
Lyžiarsky úspech Dariny Krihovej v Ždiari

V dňoch 13. až 15.marca 2015 sa v Monkovej doline v Ždiari uskutočnili v rámci Špeciálnych olympiád „Národné preteky špeciálnych olympiád v bežeckom a zjazdovom lyžovaní“. Zúčastnila sa na nich aj naša úspešná lyžiarka Darinka Krihová. Preteky pozostávali z viacerých lyžiarskych disciplín. Naša lyžiarka súťažila v alapskom lyžovaní a to v disciplínach zjazd, slalom a obrovský slalom. V pretekoch získala dve strieborné a jednu zlatú medailu.Darinke srdečne gratulujeme a prajeme jej ešte veľa podobných krásnych úspechov.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 06.03.2015
,,Prečo som na svete rád,,

V rámci preventívnych aktivít v DSS a RS ROSA každoročne v mesiacoch november a december organizujeme výtvarnú súťaž. Tentokrát sme zvolili tému ,,Prečo som na svete rád,, , ktorá bola zameraná na zdôraznenie významu primárnej prevencie drogových závislostí ako aj na posilnenie hodnotového systému mládeže na princípe rovesníckeho pôsobenia. Výtvarné práce boli tradične veľmi zaujímavé a pestré. 
Víťazmi sa stali: 
1.miesto: Ján Kolenič
2.miesto: Monika Holá
3.miesto: Andrej Bublík a Andrej Lukačovič
Víťazi boli odmenení vecnými cenami. Taktiež každý účastník súťaže bol obdarený malou drobnosťou.   

 
>>> viac

udialo sa u nás | 25. 02. 2015
"Nenechaj sa zlomiť obmedzeniami v tvojom živote. Dokážeš všetko, čo si zaumieniš.... "

V dňoch  25.-26. februára 2015 sa v Incheba Expo Bratislava konal v poradí už šiesty ročník Medzinárodného veľtrhu práce – Profesia days 2015. Na výstavu sa prišiel inšpirovať aj  Wiliam, klient DSS ROSA, ktorý  sa aj napriek prekážkam nevzdáva svojho sna a hľadá si prácu v oblasti, ktorá mu je blízka a v ktorej má potrebné vzdelanie. Zameral sa  teda sa na Zónu Bez hraníc,  ktorá bola  pre všetkých, ktorí chceli vedieť, ako sa rovnocenne uchádzať o pracovné uplatnenie v Chránených dielňach, či  v organizáciách, ktoré hľadajú pre klientov osobných asistentov. 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 24. 02. 2015
Spiaca krasavica

24. 2. 2015 sme si pozreli krásne baletné predstavenie „ Spiaca krásavica“. Ďakujeme za lístky a pozvanie p. A. Šalgovičovej. Dokonca nás zoznámila aj so známou herečkou Soňou Valentovou. Tešíme sa na ďalšie predstavenie.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 05. 02. 2015
Vyhodnotenie čistoty a poriadku na izbách v prvom polroku šk. roku 2014/2015

Už druhý školský rok sa venujeme udržiavaniu čistoty a poriadku na izbách v ubytovacej časti DSS, kde sú ubytovaní učni a učnice navštevujúcich odborné učilište. Učni sú už starí upratovači, sem  tam sa vyskytujú určité nedostatky, no učnice sa do súťaže zapojili prvý-krát, trvalo to dlhšie kým si zvykli, na pravidelné bodovanie. Tú sú výsledky:

1.       miesto   izba č. 218 -  Martin Kročko, Martin Tahotný

2.       miesto   izba č. 203 – Jana Jamrichová, Marieta Kováčová

3.       miesto   izba č. 217 – Martin Buzalka, Jozef Chovanec

4.       miesto   izba č. 219 – Juraj Bolya, Patrik Havlík, Peter Noga

5.       miesto   izba č. 205 – Patrícia Dobšová ( Blanka Polková do 30. Novembra 2014)

Všetkých sme odmenili tortami, a v druhom polroku  sprísníme pravidlá a zameriame sa aj na upratanie osobných vecí v skrinkách. Sladké odmeny všetkým chutili. 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 03. 02. 2015
„Pripravme sa na veselé fašiangy“

Dňa 03.02.2015 sme v našom zariadení pod záštitou našej arteterapeutky Mgr. Sylvie Matesovej usporiadali tvorivé dielne pod názvom „Pripravme sa na veselé fašiangy“. V tomto fašiangovom období sa na ňom zúčastnili klienti z DSS pre deti a dospelých na Javorinskej ulici v Bratislave a z DSS prof. K. Matulaya pre deti a dospelých na Lipského ulici v Bratislave - Dúbravke. V príjemnej komornej atmosfére sa klienti naučili vyrobiť si veselú masku na fašiangový karneval. Pani Matesová všetkým ukázala zaujímavú techniku výroby masky z papierovej tácky na občerstenie. Každý účastník si najprv zvolil čo by mala jeho maska predstavovať, akú postavu. Podľa typu tváre si vybral druh tácky – podlhovastý, alebo okrúhly. Masky si klienti maľovali, oblepovali trblietkami, pierkami, vystrihnutými kučerami. Pri výrobe masiek sme sa veľa nasmiali. Pre každého sme tiež pripravili typické fašiangové občerstvenie – šišky s vynikajúcou bielkovou penou a čajom. Po príjemnom rozhovore sa pozvaní klienti s doprovodom rozišli do svojich zariadení. Tvorivé dielne sa vydarili a prebehli v príjemnej tvorivej a priateľskej atmosfére.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 28. 01. 2015
IV. ročník recitačnej súťaže na počesť Milana Rúfusa

 Dňa 28.01.2015 zorganizoval Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých na Javorinskej ulici už IV. ročník recitačnej súťaže venovanej Milanovi Rúfusovi. Zúčastnili sa na nej naši klienti z pracovných skupín Sára Madarászová a Peter Bukový. Sára zarecitovala báseň od Tomáša Janovica: Hodina žalovania a Peter od autorky Máše Haľamovej: Dar. Po krásnom prednese oboch našich súťažiacich, ale aj ďalších zo zariadení sociálnych služieb v Bratislavskom samosprávnom kraji, sa porota poradila. Naša Sára Madarászová získala „Diplom za veľmi pekný prednes“ a vecný dar. Obom súťažiacim úprimne blahoželáme a prajeme ešte veľa umeleckých úspechov pri prednese poézie alebo prózy.

 
>>> viac