<<
>>

Aktivity | Novinky 2014


udialo sa u nás |
Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko Rosa

Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko Rosa je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré poskytuje všestrannú starostlivosť klientom s telesným a mentálnym postihnutím.

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby telesne a mentálne postihnutým deťom a mladým dospelým vo veku 6 – 25 rokov. Služby sa poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo osobám odkázaným na pomoc inej osoby do veku 35 rokov. Služby sa tiež poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 23.10.2015
Úspešne nás reprezentovali na 7. ročníku „Regionálnych plaveckých pretekov ľudí s mentálnym znevýhodnením“

 Dňa 23.októbra 2015 zorganizoval Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s DSS prof. K. Matulaya pre deti a dospelých na Lipského ulici v Bratislave už 7. ročník „Regionálnych plaveckých pretekov ľudí s mentálnym znevýhodnením. Súťaž sa uskutočnila na FTVŠ UK v bazéne Lafranconi.

Preteky mali viac disciplín, ktoré spĺňali požiadavky rôznej úrovne plavcov. Za náš DSS a RS ROSA nás reprezentovali klienti z PS Mário Keló v disciplíne 25 m voľný spôsob muži do 35 rokov, Michal Blaho v disciplíne 25 m prsia muži do 35 rokov a Darina Krihová v disciplíne 25 m prsia ženy do 35 rokov, 100 m prsia ženy do 35 rokov a 4x25 m zmiešaná štafeta voľný spôsob do 35 rokov.

Všetci naši reprezentanti boli úspešní, pretože sa zúčastnili krásneho preteku. Na tomto preteku získali Mário Keló 1. miesto 25 m voľný spôsob muži do 35 rokov, Darina Krihová 1. miesto 25 m prsia ženy do 35 rokov a 2. miesto 100 m prsia ženy do 35 rokov, Michal Blaho 2. miesto 25 m prsia muži do 35 rokov.

Našim úžasným plavcom srdečne gratulujeme a veríme, že nás v plávaní budú reprezentovať aj v budúcnosti.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 22.10.2015
Drobné cukrárske umenie

Dňa 22. októbra 2015 nás v terapeutickej skupine pracovnej pterapie navštívili učnice Odborného účilišťa z odboru cukrárska výroba. Prišli spolu s pani majsterkou, aby nám ukázali ako sa z marcipánu vyrábajú drobné ozdoby na rôzne torty a zákusky. Dozvedeli sme sa z čoho sa taká marcipánová hmota vhodná na výrobu ozdôb vyrába a ako je potrebné ju spracovať. Každý dostal kúsok marcipánovej hmoty a mohol ju vlastnoručne spracovať, rozvaľkať a vykrajovať si jednotlivé ozdôbky – trojlístky, kvetinky, lístky alebo hviezdičky. Nakoniec nám pani majsterka ukázala ako sa vyrába marcipánová ružička. Všetky tieto ozdôbky sú jedlé a po rozkrojení torty sa môžu zjesť. Stretnutie s mladými cukrárkami bolo pre nás veľmi príjemné, ale aj prínosné. Rozhýbali sme si našu jemnú motoriku prstov a dlaní a vyrobili sme si nečo pekné aj chutné pre mlsné jazýčky. Spoznali sme ďalšiu krásnu profesiu  a teraz už o nej vieme o niečo viac.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 21.10.2015
Športovo-zábavné dopoludnie

Hoc momentálne počasie v Bratislave veľmi nepraje vonkajším športovým aktivitám, rozhodli sme sa predsa len usporiadať športovo-zábavné popoludnie, ktoré sme zorganizovali ako v areáli  tak aj v telocvični DSS a RS Rosa. V stredu 21.10.2015 sa stretli klienti z DSS Rozsutec, DSS prof. K. Matulaya, DSS pre deti a dospelých Javorinská, žiaci Odborného učilišťa Dúbravská cesta a klienti z DSS a RS Rosa, aby sa spolu zabavili, zašportovali, zasúťažili, no predovšetkým, aby spolu prežili príjemné dopoludnie, ktoré bolo doprevádzané vzájomným povzbudzovaním a rozhovormi nových kamarátov. Súťažilo sa v disciplínach ako je hod do basketbalového koša, zhadzovanie plechoviek, hod krúžkov na kužel, hod mincou do vedra s vodou či streľba hokejkou do bránky. Každý pravdaže chcel dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Ale nakoniec na tom až tak veľmi nezáležalo,  keďže boli ocenení všetci súťažiaci a spolu sme si posedeli pri koláčiku a čaji. Bolo to veľmi milé dopoludnie, ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na odvetu na jar.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 20.10.2015
Deň zdravej výživy
 
>>> viac

udialo sa u nás | 13.10.2015
Muzikoterapia

Vďaka podpore OZ Nádej na život a zvlášť p. Anne Šalgovičovej sa nám podarilo zriadiť miestnosť na uskutočňovanie rytmicko – pohybových aktivít – Bubnovačku.  Bubnovanie v Rose je určené klientom, ktorým chceme pomocou bubnovacích techník pomôcť rozvíjať jemnú a hrubú motoriku, podporovať skupinovú i individuálnu komunikáciu, odbúravať napätie, preventívne pôsobiť proti agresivite a šikane... Na bubnovanie sa pozeráme ako na druh reči či komunikácie, preto sa tešíme, že aj touto technikou môžeme rozšíriť našu ponuku v starostlivosti o našich klientov.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 02. 10. 2015
Výlet do Mariánky

"V rámci nácviku sociálnej rehabilitácie, sa klienti z terapeutických skupín zúčastnili výletu do okolia Mariánky. Vyskúšali si cestovanie v MHD mimo Bratislavu, orientáciu v inom prostredí, či ako sa správať vo veľkej  skupine. Samozrejme,  že nezabudli aj na duchovný rozmer tohto pútnického miesta. "

 
>>> viac

udialo sa u nás | 24. 09. 2015
Útulok na Poliankách

Pekné septembrové jesenné dni sa dali využiť nielen pre seba, ale urobili sme radosť aj opusteným psíkom v útulku na Poliankach..... klienti výchovno-terapeutickej skupiny počas voľnočasových aktivít....

 
>>> viac

udialo sa u nás | 9.9.2015
,,TITANIC,,

Dňa 09.09.2015 sme s klientmi pracovných skupín navštívili Svetovú výstavu „TITANIC“ na výstavisku Incheba. Každý z nás pri vstupe obdržal „boarding pass - palubnú vstupenku“ s konkrétnym menom reálneho človeka, ktorý na Titanicu v dobe jeho katastrofy bol. Na záver sme si mohli na zozname pozrieť či tento človek prežil plavbu na Titanicu alebo nie. Na výstave sme mali tiež možnosť vidieť dokonalú rekonštrukciu kajút, salónikov aj ubytovania posádky. Na výstave sme si pozreli originálne artefakty, ktoré boli zachránené zo slávneho vraku Titanic. Táto výstava Titanic dokonale a pravdivo zobrazuje historické súvislosti, spoločenskú a politickú situáciu na Slovensku aj vo svete na začiatku 20. storočia. Priblížila nám veľkú migračnú vlnu začiatku tohto storočia, kedy tisíce ľudí utekalo z Európy pred chudobou a blížiacou sa I. svetovou vojnou za vysnívaným bohatstvom do Ameriky. Celý výklad sme si vypočuli cez slúchadlá, ktoré pri vstupe dostal každý návštevník. V závere expozície bola vystavená maketa lode Titanic a ľadovec, na ktorý narazila. Tento bol skutočne studený a každý sa ho mohol dotknúť. Výstava sa nám veľmi páčila a pomohla nám nahliadnuť do tajomstva lode Titanic.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 04. 09. 2015
C. M. C. Indians

Dňa 03. septembra nás opäť navštívili členovia klubu „Cruiser Moto Club Indians“. Ako o sebe sami hovoria, motocykle triedy Cruiser im dávajú hlavne pocit nezávislosti a ich precízne spracovanie im dáva zabudnúť na všetky starosti. Ide o životný štýl a pocit slobody, z ktorého mohli ochutnať aj naši klienti. Pripravili si pre nich rôzne zaujímavé súťaže, pri ktorých si mohli zmerať svoje sily. Všetci výhercovia boli odmenení krásnymi cenami. Najviac ich však oslovoval pocit voľnosti pri jazde na mohutných motorkách. Týmto sa chceme poďakovať nielen za ceny, pekné zážitky z jázd ale aj zato, že si našli čas a navštívili náš domov. 

 
>>> viac